کمپین اطلاع رسانی شمس (شیر ، محیط زیست ، سلامت)

شیرهای استرلیزه از مرغوب ترین شیرهای موجود تهیه میشود و به دلیل تفاوت اساسی در نحوه بسته بندی آنها وجود دارد بهترین نوع شیر برای مصرف میباشد.متاسفانه در کشور ما به دلیل باور غلطی که مبنی بر وجود نگهدارنده ها در این گونه شیرها وجود دارد استقبال کمتری از مصرف شیرهای استرلیزه شده است.این باور غلط گاهی میان قشر تحصیلکرده و حتی پزشک نیز رواج دارد .

شاید بسیاری از مردم علاقه داشته باشند که بدانند شیر از زمان تولید تا زمان بسته بندی و رسیدن آن به دست مشتری چه مراحلی را طی می کند. بهترین نوع شیر کدام نوع است و کلا چرا باید مصرف شیر در برنامه روزانه آنها قرار گیرد؟

سلامت نیوز با تعریف یک کمپین اطلاع رسانی در خصوص فرهنگ سازی مصرف شیرهای استرلیزه با همکاری برنامه جهانی غذا تمامی تلاش خود را بکار گرفته تا بتواند این باورهای غلط را اصلاح کرده و به مردم چرایی مصرف شیر علی الخصوص نوجوانان را اموزش دهد.

این بخش در حال تکمیل شدن می باشد.
2.71889s, 15q