خنديدن مسري است

خنديدن مسري است

29 آذر 1385

برخي از دانشمندان معتقدند اجداد انسانها قبل از كسب توانايي حرف زدن بصورت دسته جمعي مي‌خنديدند و در واقع خنديدن قدمتي بيش از زبان باز كردن دارد.
::روان>>آرام كردن گريه نوزادان با موسيقي

::روان>>آرام كردن گريه نوزادان با موسيقي

27 آذر 1385

موسيقي بر اساس ريتم و ملودي باعث آرامش نوزادان تازه به دنيا آمده مي شود و گريه آنها را كاهش مي‌دهد.
نقش بازتاب درمانی در سلامت انسان

نقش بازتاب درمانی در سلامت انسان

27 آذر 1385

دانش شناسایی این نقاط حساس «بازتاب شناسی» و كیفیت اثرگذاری بر روی آنها اساس معرفتی به نام بازتاب درمانی می‌باشد. در واقع ما در بعد نظری و تئوریك، محتاج بازتاب‌شناسی و در بعد عملی و درمانی نیازمند «بازتاب‌درمانی» هستیم.
مديريت استرس در شرايط بحراني

مديريت استرس در شرايط بحراني

27 آذر 1385

براي هر گروه از افراد بحران ديده در فجايع بلاياي طبيعي بايد برنامه اي منظم و اصولي به منظور كاهش و كنترل استرس انجام داد. كه اين برنامه ها بسته به شرايط منطقه بحران زده متفاوتند.
0.82836s, 17q