ادبيات تعرفه‌ها،رد كردن مسووليت‌ها از دوش يكديگر بوده است

۱۳۸۷/۰۱/۲۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10311
ادبيات تعرفه‌ها،رد كردن مسووليت‌ها از دوش يكديگر بوده است

دكتر كامران باقري لنكراني در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: البته تصميم‌هاي اين كارگروه قطعا از ميزان اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر متاثر خواهد بود. بنابراين ممكن است ميان ارزش واقعي خدمت و تعرفه تعيين شده فاصله باشد. اما تلاش اصلي ما در جهت به حداقل رساندن اين فاصله است.

وي با يادآوري اين كه طبق قانون، تعرفه بخش خصوصي عبارت است از تعرفه بخش دولتي به اضافه هزينه سرمايه گذاري، هزينه سرباري و سود سرمايه كه اگر مطابق با آن عمل شود نتيجه مناسبي به دست خواهد آمد،در عين حال بر رعايت قانون در تعيين تعرفه‌ها تاكيد و تصريح كرد: اگر هر گروهي فقط به منافع خاصي توجه كند، اين موضوع در مرحله اول به ضرر همان گروه تمام مي‌شود.

لنكراني با بيان اينكه بخش خصوصي درمان، سرمايه گذاري كرده است بنابراين سود سرمايه و هزينه سرباري حق آن است، تاكيد كرد: اين سود بايد متناسب با تعرفه دولتي در نظر گرفته شود.

وي با بيان اينكه جامعه پزشكي يك جامعه همراه انقلاب و مدافع حقوق مردم است گفت: زماني كه قانونگذار وظايف سازمان نظام پزشكي را برمي‌شمارد، ‌دفاع از حقوق بيماران را اولين وظيفه قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه ادبياتي كه معمولا در بحث تعرفه‌ها به كار برده مي‌شود به نوعي رد كردن مسووليت از دوش يكديگر است. بنابراين مهمترين اقدامي كه در بحث تعرفه‌ها بايد انجام شود حل عالمانه اين موضوع و در نظر گرفتن رضايتمندي و و افزايش دسترسي مردم است.

وزير بهداشت و درمان، ادامه داد: همچنين بايد دستمزد مناسبي براي اطبا پيش بيني و آنها را نيز راضي كرد. گردش مالي بيمارستان‌ها و ساير موسسات وابسته نيز بايد حفظ شود.

وي با تاكيد بر اينكه قانون با لحاظ كردن ساز و كارهايي، تعيين تعرفه بخش خصوصي را بر عهده سازمان نظام پزشكي قرار داده است ادامه داد: در صورتي كه از اين ساز و كارها تخطي شده و رعايت قانون صورت نگيرد، قانون نيز تعرفه‌هاي اعلام شده را تا زمان اصلاح و برگشت به روال قانوني لغو خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده كه تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي به طور متوسط 15 درصد افزايش داشته و بيش از 20 درصد افزايش نيافته است به ايسنا گفت: تحليل‌ها مشخص كرده است كه متوسط افزايش تعرفه ها بيش از اين است كه بايد اطلاع رساني دقيق و شفافي در اين زمينه انجام مي‌شد.

لنكراني در مورد عوامل موثر بر اعلام تعرفه‌هاي واقعي‌تر و راهكارهاي كاهش فاصله‌هاي تعرفه‌ها و خدمات درماني، گفت: به نظر مي‌رسد علاوه بر تامين منابع كه جايگاه تاثيرگذاري در تعيين آنها دارد بايد در نظام ارائه خدمات هم تغييراتي جدي بوجود آيد. طبق نظر وزارت بهداشت بحث پزشك خانواده مي‌تواند تا حدود زيادي اين موضوع را ساماندهي كند. پزشك خانواده در صورتي كه سلامت محور باشد به هدفمندتر شدن مراقبت‌ها و هزينه‌ها كمك خواهد كرد. بنابراين اين موضوع باعث خواهد شد كه بتوان با همين منابع يا افزايش مختصر منابع، تعرفه‌هاي واقعي‌تري داشته باشيم.

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در همين زمينه با اشاره به منابع جديد در نظر گرفته شده براي سال 87 گفت: 200 ميليارد تومان با هدف گسترش پوشش بيمه همگاني و حمايت از بحث پزشك خانواده در بودجه امسال در نظر گرفته شد كه اين رقم كمي كمتر از 25 درصد رشد را در منابع، در اختيار بيمه خدمات درماني قرار مي‌دهد.

لنكراني ابراز اميدواري كرد با توجه به اضافه اعتبار سازمان‌هاي بيمه گر بحث پزشك خانواده در نقاط شهري فعال شده و همچنين نقاط ضعف آن در روستاها برطرف شود.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.27347s, 19q