تحريك مغناطيسي بافت مغز ، ابزار مناسبي براي پيشگويي كاركرد حركتي است

۱۳۸۷/۰۱/۲۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10350
تحريك مغناطيسي بافت مغز ، ابزار مناسبي براي پيشگويي كاركرد حركتي است
اين مطالعه از تحريك مغناطيسي بافت حركتي مغز براي ارز - يابي مسير قشر مغزي نخاعي به عنوان عصب‌دهنده نخستين عضله بين‌استخواني پشت دست و پيش‌بيني بهبود كاركرد استفاده شده است.
در اين پژوهش ،  ۳۴ بيماري كه نخستين حمله سكته مغزي ايسكميك خود را در محدوده شريان مغزي مياني تجربه كرده و دچار فلج كامل دست شده بودند در ۲۴ ساعت اول پس از سكته مغزي تحت ارزيابي باليني و تحريك مغناطيسي بافت مغز قرار گرفتند.
پژوهشگران‌اين تحقيق علمي،بيماران را براساس بزرگي‌موج پتانسيل برانگيخته حركتي ( (MEP به سه گروه تقسيم كرده، مطالعات دو هفته بعد تكرار شده و سپس ارتباط بين علايم باليني در روز چهاردهم و نتايج به دست آمده از مطالعه الكتروفيزيولوژيك در روز اول بررسي شده است.
يافته‌هاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، حاكي است كه پس از گذشت دو هفته ، همه بيماراني كه اندازه موج پتانسيل برانگيخته حركتي‌شان در حد نرمال بوده ، علايم بهبودي قدرت عضلاني دست را نشان داده‌اند.
يافته‌هاي مزبور نشان مي‌دهد كه  ۲۵ بيمار از مجموع  ۲۷ بيماري كه اندازه موج پتانسيل برانگيخته حركتي آنها در حد كوچك يا صفر بوده ، پس از سپري شدن  ۱۴ روز عضلات‌شان همچنان به طور كامل فلج بوده است.
يافته‌هاي محققان علوم پزشكي تبريز دال بر اين است كه ارتباط قوي بين بزرگي (اندازه) موج پتانسيل برانگيخته حركتي بيماران مبتلا به سكته حاد مغزي در روز اول با بهبود قدرت عضلاني‌شان در  ۱۴ روز بعد ، وجود دارد.
سكته مغزي شايع‌ترين بيماري ناتوان‌كننده عصبي و يكي از شايع‌ترين علل مرگ در جهان محسوب مي‌شود.
بيماري سكته مغزي ، بيشتر از اين كه كشنده باشد ، ناتوان‌كننده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.18156s, 18q