عکس / جشنواره مجسمه‌های برفی در رشت

5.53926s, 18q