عکس های هوایی از برف سنگین در نوشهر

0.08964s, 19q