عکس های هوایی از برف سنگین در نوشهر

0.36945s, 18q