مجلس طرح حذف سراسري بيمه‌هاي درماني را ارائه مي‌كند؟

۱۳۹۲/۱۱/۲۷ - ۱۲:۲۰ - کد خبر: 105804
مجلس طرح حذف سراسري بيمه‌هاي درماني را ارائه مي‌كند؟

سلامت نیوز : 8 سال پيش قرار بود كه وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام‌پزشكي ريشه مقوله زيرميزي‌ پزشكان را بخشكانند اما دولت نهم و دهم فقط توانست حرف آن را بر سرزبان‌ها بيندازد تا آن كه دولت يازدهم در اوايل فعاليت خود به اين معضل رسيدگي كرد. البته فاش شدن ليست دانه‌درشت‌ها در برنامه وزارت بهداشت و درمان نبود اما با افشاي اسامي اين ليست بود كه توجه بيشتري به آن شد. زيرا از حد حرف به عمل رسيده بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ در اين ميان سازمان نظام‌پزشكي و وزارت بهداشت و درمان براي آنكه قداست حرفه پزشكي زيرسوال نرود اين مقوله را به صورت جدي پيگيري كرده‌ و حتي از تهديد پزشكان هم نترسيدند و در اين ميان هم اعلام كردند به دليل آنكه تعرفه‌ها افزايش پيدا نكرده مقوله‌اي به نام زيرميزي بين بعضي از پزشكان رشد كرده است ولي با اين بهانه‌ هم گرفتن زيرميزي را مورد حمايت قرار نمي‌دهند.

از طرف ديگر قرار بود 3000 ميليارد تومان از ماليات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت و درمان تعلق گيرد. اما با صحبت‌هاي مصري يكي از نمايندگان مجلس اين بودجه هم از دست وزارت بهداشت پريد و به بيمه‌ها تعلق گرفت. قرار بود اگر اين 3000 ميليارد تومان به وزارت بهداشت تعلق بگيرد در اولين قدم تمام ايراني‌ها تحت پوشش بيمه قرار بگيرند و تجميع بيمه‌ها نيز در دستور كار بود و پس از آن هم به مشكلات زيرساختي بيمارستان‌ها، پزشك روستا و... رسيدگي شود. كارهايي كه بيمه نمي‌تواند به آن بپردازد يا جوابگوي باشد. اما اين نقطه اميد با راي نمايندگان به وزارت بهداشت و درمان نرسيد.

در آخر با پيگيري و اعتراض‌هاي بعضي از نمايندگان مجلس و وزارت بهداشت، تصميم‌گيري در مورد اين 3000 ميليارد تومان بر عهده دولت گذاشته شد. حالا رقابت بين وزارت بهداشت و درمان و بيمه‌هاست. بسياري به حمايت از وزارت بهداشت و درمان برخاستند. زيرا معتقدند كارهايي كه وزارت بهداشت مي‌تواند انجام دهد در حيطه بيمه‌ها نيست. ضمن آنكه با وجود بيمه ديگر نبايد بين بيمار و پزشك هيچ رابطه مالي وجود داشته باشد. اگر كسي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد، 70 درصد حق بيمار يا 10 درصد فرانشيز بيمه تكميلي را هم نبايد پرداخت كند. به گفته بعضي از نمايندگان مجلس و كارشناسان، بيمه‌ها هم مقصر نيستند زيرا آنها هم با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند.

بيمارستان‌ها هم وضع خوبي ندارند. آنها بايد بتوانند داروهاي مورد نياز خود را از شركت‌هاي دارويي بگيرند اما به دليل آنكه هزينه‌هاي هنگفتي به اين شركت‌ها بدهكار هستند با در بسته روبه‌رو شده‌اند. به گفته يك منبع آگاه رئيس‌ بيمارستان‌هاي دولتي حتي براي تامين غذاي بيماران هم با مشكل روبه‌رو هستند.

ابزار دقيق نظارت وجود ندارد

دور تسلسل بين بيمه‌ها و بخش خدماتي وزارت بهداشت و درمان و گراني مردم را سردرگم كرده است. دكتر احسان شمس گوشكي مدير اخلاق پزشكي سازمان نظام‌پزشكي به تهران امروز مي‌گويد: ابزار نظارت بر بيمارستان‌ها، مطب‌ها و كار پزشكان و پرسنل بيمارستان‌ها وجود ندارد. ابزار نظارت دقيق وجود يك سيستم سلامت ملي است كه همه خدمات پزشكي در آن ثبت شوند و قابل بررسي باشند كه اگر خدمت غيراستانداردي ارائه مي‌شود در اين سيستم مشخص شده و خودنمايي كند.

محمد جهانگيري معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام‌پزشكي كشور نيز در اين باره مي‌گويد: امروز در نظام سلامت با برنامه‌هايي كه داشتيم در كجا قرار داريم؟ در صورتي كه هيچ كس اعم از مسئولان، مردم و ارائه دهندگان خدمت از آن راضي نيستند. دغدغه‌هاي مردم چيست؟ هزينه‌هاي كمرشكن كيفيت ارائه خدمات، دسترسي عادلانه يا ناعادلانه به خدمات، دغدغه‌هاي مردم است. مردم و بيماران احتياج به احترام و توجه دارند و از سوي ديگر بايد حمايت اجتماعي را مدنظر قرار دهيم چرا كه وقتي يك دفترچه بيمه به فردي مي‌دهيم بايد ارزش داشته باشد و فردي به خاطر بيماري در خانواده زمين‌گير نشود. از سال 84 تا 91 ميانگين تعرفه بخش خصوصي 18.4 درصد بوده است و ما سال گذشته به عنوان نظام‌پزشكي به بخش دولتي فكر كرديم و تعرفه‌هاي بخش دولتي را امضا نكرديم. اگر تعرفه بخش خصوصي 29 درصد افزايش يابد بايد تعرفه دولتي 40 درصد افزايش يابد و قرار نيست پرداخت از جيب مردم زياد شود. ضمن اينكه ما اصلا نمي‌خواهيم حتي براي يك لحظه رابطه مالي بين پزشك و بيمار برقرار شود.

بيمه‌ها هرطور دوست دارند رفتار مي‌كنند

دكتر حسينعلي شهرياري در مورد بيمه‌ها به تهران امروز مي‌گويد: بيمه‌هاي ما هيچكدام اقتصادي نيست. سهمي كه بيمه‌شده پرداخت مي‌كند نسبت به خدماتي كه مي‌گيرد بسيار ناچيز است. هيچ كجاي دنيا اينطور نيست كه فردي را روي تخت بيمارستان بيمه كنند يا اينكه بدون آن كه بدانند بيمه‌شده دچار چه بيماري‌هايي است بيمه‌اش كنند و چند ميليون روي دست بيمه بگذارد. هر كجا كه مي‌خواهند كسي را بيمه‌ كنند چكاپ كاملي بايد بشود و مشخص شود بيماري ندارد. همچنين سن افراد براي بيمه شدن بسيار مهم است. افرادي كه بيماري‌هاي خاص يا سن بالايي دارند و براي اولين بار بيمه مي‌شوند بايد حق بيمه بيشتري پرداخت كنند.

رئيس كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به اينكه در كشورمان براي كارمندان دولت بيمه اجباري گذاشتند، مي‌افزايد: درصدي از حقوق كارمندان براي بيمه كم مي‌شود كه با درصدي كه كارفرما و بخشي هم دولت پرداخت مي‌كند مي‌شود بيمه. اين سهمي كه پرداخت مي‌شود شايد پول دو نسخه هم نشود. خود تامين‌اجتماعي مدعي است كه سالي چند ده ميليارد تومان بايد يارانه بدهد تا بيمارستان‌هايش سرپا باشد و ارائه خدمات كند. بايد فكري اساسي در رابطه با بيمه‌ها انجام داد. اگر دولت يك سال منابع آن را تامين نكند قطعا مشكلات جدي پيدا مي‌كند. بايد يك بازار رقابتي براي بيمه‌ها درست شود كه با درصدي كه مي‌گيرند و خدماتي كه ارائه مي‌دهند قابل توجه باشد كه افراد تشويق شوند كه به آنها مراجعه كنند. در حال حاضر اگر به بيمه‌ها كمك نشود بيمه‌ها نمي‌توانند همان حداقل خدمات را هم ارائه كنند.

او در ادامه مي‌گويد: با اين حال بعضي از واحدها را به بخش خصوصي دادند. هدف قانونگذار در اصل 44 اين نبوده كه اگر قسمتي از دولت گرفته و به بخش خصوصي مي‌دهند خدمات ارائه شده، چند برابر همان خدماتي باشد كه دولت قبل از آن ارائه مي‌كرده. اگر افراد مي‌توانند با افزايش تعرفه‌ها كار خود را پيش ببرند مگر دولت خودش مشكل داشت و نمي‌توانست اين كار را انجام دهد؟ اين واگذاري‌ها براي آن بود كه هزينه‌ها كمي كاهش پيدا كند. ما هميشه شيپور را از سرگشادش مي‌زنيم و برعكس است.

دكتر شهرياري در ادامه مي‌افزايد: ما در حال حاضر مشكلات جدي داريم و بايد راهكار جديدي براي بخش‌هاي خصوصي، بيمه‌ها و بخش سلامت پيدا كنيم.

فكر جديدي براي بيمه‌ها شود و بازار رقابتي براي آنها ايجاد شود. سهمي كه بيمه‌شده بايد پرداخت كند و سقفي كه بيمه‌ها بايد پرداخت كنند بايد مشخص شود كه افرادي كه مي‌خواهند بيمه شوند آگاهانه اين كار را انجام دهند و بدانند چقدر مي‌توانند از خدمات استفاده كنند. خدمات هم بايد تعريف بشود. هيچ‌كدام از اين‌ها شفاف نيست و بيمه‌ها هر طور دلشان مي‌خواهد رفتار مي‌كنند.

خدمات بيمه‌اي مطلوبي نداريم

جليل جعفري بنه خلخال نيز به تهران امروز مي‌گويد: بيمه‌ها بايد درآمدزايي داشته باشند. سازمان تامين‌اجتماعي در حال حاضر بزرگ‌ترين شركت‌ سرمايه‌گذاري را دارد و از همين محل پول در مي‌آورند. حق بيمه‌هاي پرداختي به عنوان سرمايه اوليه شركت شستاست. سازمان تامين‌اجتماعي بيمارستان هم وجود دارد.رئيس فراكسيون رفاه و تامين‌اجتماعي با اشاره به اينكه پوشش بيمه‌اي بايد طوري باشد كه بحث مالي بين بيمار و پزشك از بين برود مي‌افزايد: در كشور ما خدمات بيمه‌اي مطلوب نيست و درست هم عمل نمي‌كنند كه بايد بازنگري در اين بخش انجام شود. همچنين مجلس مي‌تواند جزئياتي براي بيمه‌ها به صورت قانون درآورد تا مردم بتوانند از خدمات بهتري استفاده كنند. مقام معظم رهبري هم فرمودند كه «مردم وقتي مريض مي‌شوند مشكلاتشان بايد همان بيماري باشد نه چيز ديگر.» در صورتي كه در حال حاضر كسي كه مريض مي‌شود مشكل تامين منابع مالي آن است بيشتر از رنج و عذاب بيماري است. مردم تحت فشار هستند و بيمه‌هاي موجود واقعا پوشش نمي‌دهند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14452s, 19q