این ماده مغز را تعطیل می کند

۱۳۹۲/۱۱/۳۰ - ۱۰:۴۶ - کد خبر: 105998

سلامت نیوز: موادمخدر تاثير منفی زيادی بر بدن میگذارد که يکی از مهمترين آنها، آسيبی است که به قسمتهايی از مغز که مسئول کنترل رفتارها و هيجانات است، وارد می شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از عصرایران،به طور معمول همه ما برای لحظاتی به ذهنمان خطور می کند که مرتکب رفتارهای تکانشی و خشونت بار شويم که البته بيشتر مواقع اين فقط در ذهن و تفکر ما باقی می ماند چون مغز، نقشش را به خوبی انجام می دهد و به ويژه قسمتهای پيشانی مغز، تفکر آسيب رسان و ضداجتماعی ما را مهار می کند. اما در کسانی که موادمخدر به ويژه محرک ها را مصرف میکنند، قضيه فرق می کند، به طوریکه قسمت پيشانی مغز اين افراد که مسئول کنترل رفتارها و هيجانات است، آسيب میبيند و نمی تواند در مواقع لزوم به درستی کار کند.

به اين ترتيب وقتی اين افراد عصبانی میشوند يا تفکرات خشونت زا به ذهنشان خطور می کند، قادر به کنترل رفتارهای خشن و ضداجتماعیشان نيستند، حتی اگر قرار باشد قتلی به دستشان انجام شود. از سوی ديگر همه ما انسانها افکار و خاطرات ناخوشايندی را در طول زندگی تجربه میکنيم که میتوانيم واقعی يا غيرواقعی بودن آن را از هم تشخيص دهيم. برای مثال من میتوانم نسبت به همکارم بدبين شوم و فکر کنم اگر اتفاق بدی در محيط کار رخ میدهد، بر اثر رفتار او است.

اگر من تفکر و مغز سالمی داشته باشم، می توانم براساس نشانه ها و شواهد موجود، شرايط را تجزيه و تحليل کنم و برمبنای تجربيات گذشته و وضع فعلی نتيجه گيری کنم که تفکر بدبينی نسبت به همکارکه در ذهنم ساخته شده واقعی است يا غيرواقعی. اما کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند، به ويژه مصرفکنندگان شيشه و کوکايين، مرز واقعيت در ذهنشان گسسته میشود و در نتيجه نمیتوانند بين امور واقعی و غيرواقعی تفاوت قايل شوند.

اين که گفته میشود افراد شيشه ای دچار توهم میشوند، ناشی از اين مساله است، به طوری که اين افراد وقتی به کسی بدبين می شوند بدون اين که درباره اين قضيه تجزيه و تحليل داشته باشند، کامالا میپذيرند که فرد موردنظر با آنها دشمن است، کسانی میخواهند به او صدمه بزنند، همسرشان قصد خيانت دارد يا همسايه ها او را زيرنظر دارند.

درواقع اين افراد گرفتار تفکر هذيانی می شوند. آنها درعين حال صداهايی را می شنوند که مدام تکرار می کند عده ای قصد صدمه زدن به تو را دارند، عده ای مشغول کنترل تو هستند و اين صداها را به طور کامال واضح و ملموس می شنوند، در حالی که نمی توانند واقعی بودن يا نبودن اين صداها را تشخيص بدهند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.7319s, 18q