افزايش آسيب‌های اجتماعی بايد زنگ خطری برای طرح صريح سلامت جنسی باشد

۱۳۸۷/۰۲/۲۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10673
افزايش آسيب‌های اجتماعی بايد زنگ خطری برای طرح صريح سلامت جنسی باشد

حجت‌الاسلام‌والمسلمين «محمدرضا سالاری‌فر» عضو هيئت علمی و گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، با اعلام اين مطلب گفت: مباحث جنسی از جمله مسائلی است كه در همه جوامع بشری تابو بوده و به راحتی قابل طرح در محافل عمومی نيست.

وی با اشاره به اينكه بر اساس آموزه‌های دينی مسائل جنسی بايد با توجه به شرايط جامعه تبيين شود، افزود: البته اين مطلب به اين معنی نيست كه افراد خانواده نسبت به اخلاق جنسی بی‌توجه باشند و با نام حيا و عفت از طرح اين مسائل در كانون خانواده خودداری كنند.

سالاری‌فر با انتقاد از غفلت نهادهای مرجع همچون خانواده و مراكز آموزشی از طرح مسائل جنسی و آموزش صحيح ارضای آن، تصريح كرد: اين غفلت كه در جامعه ما نيز مرسوم شده زمينه مناسبی برای افزايش آسيب‌های اجتماعی فراهم كرده است و همه افراد اعم از والدين و مربيان تاكنون نتوانسته‌اند محدوده حيای اجتماعی و فردی در تبيين مسائل جنسی را تبيين و تشريح كنند.

 غفلت از طرح مسائل جنسی 
اين غفلت كه در جامعه ما نيز مرسوم شده ـ زمينه مناسبی برای افزايش آسيب‌های اجتماعی فراهم كرده است و همه افراد اعم از والدين و مربيان تاكنون نتوانسته‌اند محدوده حيای اجتماعی و فردی در تبيين مسائل جنسی را تبيين و تشريح كنند


اين روان‌شناس در ادامه با استناد به مبانی دينی اظهار كرد: در آموزه‌های اسلامی طرح مباحث جنسی در محيط‌های عمومی و اجتماعی منع شده است اما در حال حاضر شاهديم كه اين مورد به روابط خانوادگی نيز سرايت كرده و محمل مناسبی برای بروز اختلاف ميان زوجين شده است.

تعديل حيای اجتماعی درباره طرح مسائل جنسی از ديگر مباحث طرح شده در اين گفت‌و‌گو بود كه اين پژوهشگر در تشريح آن گفت: محققان اسلامی و اساتيد حوزه روان‌شناسی بايد در ابتدای امر به تبيين ضرورت سلامت جنسی به خانواده‌ها بپردازند و با آموزش همه‌جانبه كه توسط خانواده و دستگاه‌های آموزشی صورت می‌گيرد بحث سلامت جنسی و توجه به اين نياز را از ديدگاه اسلام مورد بحث و بررسی قرار دهند.

وی افزود: پس از اين مرحله كه امری اجتماعی است و با فرهنگ‌سازی و برنامه‌ريزی درازمدت محقق می‌شود به طرح اين مسائل در كانون خانواده و بين زوجين بپردازيم كه اين مسأله نيز با برپايی كارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای قبل از ازدواج قابل دستيابی است.

نحوه تلاش محققان در افزايش اطلاعات خانواده نسبت به سلامت جنسی و ضرورت آن در تحكيم خانواده پرسش ديگر خبرنگار ايكنا از اين استاد دانشگاه بود كه وی در پاسخ به آن تصريح كرد: بخشی از آداب اجتماعی ـ كه مانع طرح صريح مسائل جنسی می‌شود ـ صحيح و بخشی ديگری از آن مخاطره‌آميز است از همين‌رو انديشمندان حوزه اجتماعی بايد با توليد برنامه‌های مختلف رسانه‌ای و عمومی با اين عرف غلط كه مسائل جنسی در خانواده نيز قابليت طرح ندارد، مقابله كنند زيرا توجه به همبن نكته می‌تواند گام مؤثری در راستای كاهش آسيب‌های اجتماعی كه روزافزون است، داشته باشد.

به اعتقاد سالاری‌فر ايجاد زمينه مناسب برای آموزش مسائل جنسی امری ضروری است كه بايد مورد توجه كارشناسان ذی‌صلاح در اين حوزه قرار گيرد كه مبارزه با قبح طرح مسائل تربيتی كه منجر به سلامت جنسی خانواده می‌شود، نخستين اقدام در اين عرصه است كه به عقيده من همه موانع اجتماعی و فرهنگی پيش رو نيز بايد با شجاعت حذف شود.

در اين بخش از گفت‌و‌گو خبرنگار ايكنا با اشاره به تأكيد اين استاد دانشگاه بر افزايش آسيب‌های اجتماعی به بی‌توجهی به سلامت جنسی در خانواده پرداخت و از اين روانشناس خواست به تشريح آسيب‌های احتمالی كه دامن‌گير خانواده و جامعه می‌شود بپردازد كه وی تصريح كرد: نياز جنسی از جمله اساسی‌ترين نيازهای بشر است كه طبق دستورات اسلامی بايد از طريق ازدواج ارضا شود و نقش بسزايی نيز در تحكيم يا تضعيف روابط عاطفی زن و شوهر دارد.

سالاری‌فر در ادامه اظهار كرد: بی‌توجهی يكی از زوجين اعم از زن و مرد نسبت به ارضای صحيح نياز جنسی زمينه مناسبی برای بروز طلاق عاطفی است چراكه در اين مرحله زن و مرد ويژگی مشتركی با يكديگر ندارند و موضوعات كوچك را به اختلافات بزرگ تبديل می‌كنند كه افزايش طلاق قانونی، نزاع خانوادگی و نتايج نامطلوب آن در تربيت فرزندان از جمله مسائلی است كه نمی‌توان آن را كتمان كرد.

 شيوه طرح مفاهيم جنسی 
طرح مفاهيم جنسی بايد معطوف به شناخت ويژگی‌های زن و مرد، تفاوت‌های روانی، عاطفی و جنسی آنان در ارضا نياز جنسی باشد زيرا موانع موجود در سنت و عرف شرايطی را فراهم كرده است كه آموزش اين مسائل در خانواده‌ها امری غيرممكن است كه زمينه‌ساز مشكلات بعدی در حين زندگی مشترك نيز می‌شود


به گفته اين عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ناكامی جنسی، سرخوردگی، نبود توانمندی در برقراری ارتباط مؤثر و تعامل با ديگران را از ديگر آسيب‌های فردی ناشی از بی‌توجهی به سلامت جنسی دانست كه نتايج نامطلوب آن به جامعه نيز تسری پيدا می‌كند.

بهترين مقطع برای طرح مسائل جنسی و آموزش آن پرسش ديگر خبرنگار ايكنا از اين روانشناس بود كه وی در پاسخ افزود: نياز جنسی موضوعی نيست كه يكدفعه و بدون مقدمه بروز كند بلكه از ابتدای دوران كودكی با نوعی كنجكاوی همراه است لذا آموزش جنسی بايد با برنامه‌ريزی مدون بايد در مقطع ‌دبستان و دوره راهنمايی با توجه به حساسيت اين مطالب و ظرفيت كودكان و نوجوانان آموزش داده شود.

به اعتقاد اين روانشناس، طرح مفاهيم جنسی بايد معطوف به شناخت ويژگی‌های زن و مرد، تفاوت‌های روانی، عاطفی و جنسی آنان در ارضا نياز جنسی باشد زيرا موانع موجود در سنت و عرف شرايطی را فراهم كرده است كه آموزش اين مسائل در خانواده‌ها امری غيرممكن است كه زمينه‌ساز مشكلات بعدی در حين زندگی مشترك نيز می‌شود.

سالاری‌فر با تأكيد بر مشاوره‌های قبل از ازدواج برای زوجين گفت: مشاوره‌های قبل از ازدواج نبايد فقط به طرح كليات نياز جنسی بپردازد بلكه به عقيده من جوانان در اين مرحله بايد با رفتار جنسی و نقش آن در سلامت جنسی خانواده آشنا شوند زيرا فقدان بهداشت جنسی از ديگر مشكلات فراروی خانواده‌هاست به نحوی كه بسياری از جوانان به‌ويژه دختران كه در شرف ازدواج هستند با اصول صحيح رفتار جنسی آشنا نيستند.

وی در پاسخ به انتقاد خبرنگار ايكنا مبنی بر بی‌توجهی روحانيون به طرح اين مسائل با اعلام موافقت خود از وجود برخی كم‌كاری‌های موجود در اين زمينه اظهار كرد: البته افزايش وسايل ارتباط جمعی و اطلاعاتی كه از اين ابزار عايد خانواده می‌شود از دلايل اصلی بی‌توجهی روحانيون به تبيين اهميت سلامت جنسی در خانواده است.

اين پژوهشگر حوزه و دانشگاه تصريح كرد: به نظر می‌رسد در اين زمينه نيازمند نهضتی در بعد مشاوره و برقراری ارتباط بيشتر مردم با روحانيون هستيم كه تأمين اين تعامل نيز نيازمند آموزش‌ روحانيون در ابعاد مشاوره‌ای و روان‌شناسی است تا با تقويت مهارت‌های ارتباطی خويش به اتخاذ شيوه‌ها و قالب‌های جديد برای پاسخ به اين نياز مردم اهتمام داشته باشند.

سالاری‌فر با اشاره به اينكه تبيين سلامت جنسی و ضرورت آن در تحكيم خانواده تاكنون مورد توجه حوزه علميه قم بوده است و اقداماتی درباره فرهنگ‌سازی آن انجام شده است بر تسريع اين آموزش‌ها توسط روحانيون تأكيد كرد.

فرهنگ‌سازی در رابطه با طرح مسائل جنسی كه مورد تأكيد اين پژوهشگر بود پرسش پايانی ايكنا از وی بود كه در پاسخ گفت: تأمين سلامت جسمی و روانی افراد و ايجاد زمينه آن از جمله وظايف اصلی دولت است كه در دستيابی به سلامت جنسی بايد از سوی آحاد مردم آغاز شود و با حمايت دولت به سامان برسد؛ به اين معنی كه دولت با سرمايه‌گذاری اقتصادی و حمايت مديريتی به امر فرهنگ‌سازی طرح مسائل جنسی در محيط‌های آموزشی بپردازد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.08738s, 19q