عکس / پروفسور سمیعی در کنار دکتر روحانی

4.72731s, 19q