عکس / پروفسور سمیعی در کنار دکتر روحانی

3.95066s, 19q