عکس / پروفسور سمیعی در کنار دکتر روحانی

5.70945s, 19q