تعيين سياستهاي اجرايي بيمارستانها در سال 87

۱۳۸۷/۰۲/۲۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10693
تعيين سياستهاي اجرايي بيمارستانها در سال 87

دکتر حسن کراني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه پيش از اين استانداردهاي موجود بيشتر معطوف به فضاي فيزيکي و مسائل کمي بيمارستانها بود، افزود: با تدوين استانداردها و ارتقا کيفيت خدمات، تمام خدمات درماني کنترل و ميزان رضايتمندي مردم بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.

وي مسائلي مانند نحوه پذيرش و بستري کردن بيمار، آموزش به بيمار و همراهان را از جمله موارد مورد توجه در تدوين اين استانداردها برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اين اساس تامين حداکثر ايمني دربيمارستانها به عنوان هدفي جدي پيگيري مي شود.

لزوم طراحي نظام گزارش دهي حوادث ناخواسته پزشکي

امکان ثبت حوادث ناخواسته پزشکي در ايران وجود ندارد

رييس اداره امور بيمارستانهاي وزارت بهداشت، کاهش حوادث ناخواسته پزشکي را از جمله زيراهداف تامين ايمني در بيمارستانها دانست و بر لزوم طراحي نظام گزارش دهي اشتباهات به منظور اصلاح زمينه هاي بروز خطا به جاي سرزنش فرد خاطي تاکيد کرد.

کراني با بيان اينکه در ايران امکان ثبت حوادث ناخواسته پزشکي وجود ندارد، گفت: اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته با ثبت اين قبيل اشتباهات درصدد رفع زمينه هاي خطا هستند.

وي اعتبار بخشي، ارتقا کيفي خدمات درماني و افزايش ايمني بيمار را از برنامه هاي اصلي امور بيمارستانها در سال 87 برشمرد و اظهار اميدواري کرد تا با اجراي استانداردهاي کيفيت بيمارستانها، تحول اساسي در اين مراکز درماني ايجاد شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.78849s, 19q