روز درختکاری با حضور ابتکار و هنرمندان (عکس)

4.84783s, 19q