روز درختکاری با حضور ابتکار و هنرمندان (عکس)

5.41699s, 20q