نيمه تعطيلي درمان در تعطيلات نوروزي

۱۳۹۲/۱۲/۲۸ - ۰۹:۵۸ - کد خبر: 108024
نيمه تعطيلي درمان در تعطيلات نوروزي

سلامت نیوز : در ايران طبق روال خيلي از کشورهاي جهان، آغاز سال نو همراه است با تعطيلات رسمي براي ۵ روز. ۱۲ فروردين روز جمهوري اسلامي و ۱۳ فروردين روز طبيعت هم شرايط را به گونه اي رقم زده که عملاً تعطيلات نوروز طولاني تر شود. اين تعطيلات غيررسمي اما نهادينه شده در بسياري از مراکز و ادارات خصوصي هم وجود دارد. بيمارستان ها هم تا حدي شامل اين ماجرا مي شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ اين در حالي است که وقتي در تعطيلات بيمار مي شويم تنها نکته اي که دلمان را گرم مي کند دسترسي راحت به مراکز درماني و بيمارستاني و البته معاينه پزشک متخصص است. به هر صورت «بيماري» معمولاً خبر نمي کند و تعطيلات و عيد هم نمي شناسد. همه دردسرها هم از همين جا شروع مي شود.

گله مندي هاي مردم

بروز حوادث يا بيماري در تعطيلات طولاني مدت عيدگاهي مي تواند از خاطره شيرين نوروز فقط درد را يادآوري کند به ويژه وقتي کارمان به بيمارستان بکشد اما خدمات رساني مطلوب تعطيل باشد.

کند بودن و کاهش کيفيت اقدامات درماني و نبود پزشکان متخصص و مجرب در بيمارستان ها از مشکلاتي است که مردم در ايام عيد سال گذشته با آن روبه رو بوده اند. خانم محمدي در اين باره به اتفاقي اشاره مي کند که نوروز سال گذشته براي او رخ داده است. او از خدمات رساني در بيمارستان دولتي گله مي کند و مي گويد: سال گذشته به طور ناگهاني در ساعات ابتدايي شب با تپش قلب شديد مواجه شدم و بي درنگ به يکي از بيمارستان هاي تهران مراجعه کردم. در اورژانس بيمارستان چند پرستار و انترن به وضعيت چند بيمار که بر روي تخت خوابيده بودند رسيدگي مي کردند. براي گرفتن نوار قلب من را به بخش ديگري فرستادند. به سرعت از من نوار قلب گرفته شد و گفتند که نبايد هيچ حرکتي داشته باشم و بهتر است روي صندلي بنشينم اما در بخش اورژانس کسي پاسخ گو نبود. يکي از پرستاران وقتي از مشکلم باخبر شد گفت: که بايد منتظر باشي تا تخت خالي شود. اما مسئول پذيرش به ما توصيه کرد چون مشکلم حساس است به بيمارستان ديگري برويم براي اين که مشخص نيست پزشک متخصص چه زماني بيايد يا حتي تخت اورژانس براي من خالي شود! اين خانم ادامه مي دهد: آن شب با توجه به حال نامساعدي که داشتم به بيمارستان ديگري مراجعه کردم و بالاخره بعد از گذشت ۲ ساعت توانستم توسط يک پزشک متخصص ويزيت شوم. اما آيا واقعاً چنين شرايطي براي افرادي که در ايام عيد بيمار يا دچار حادثه مي شوند مطلوب است؟

چرا بايد حتي براي تزريق يک آمپول در ايام نوروز با مشکل مواجه شويم. يکي ديگر از شهروندان که وي نيز با چنين مشکلي در نوروز سال قبل مواجه شده است مي گويد: از آن جا که بيماري ريشه داري دارم معمولاً به دليل پي گيري و بهبود بيماري در ايام نوروز هم نيازمند خدمات پزشکي هستم. بنا بر تجربه اي که دارم و مراجعاتي که به بيمارستان انجام دادم در نوروز در برخي از بيمارستان ها و مراکز درماني، پزشک متخصص حضور ندارد و در اکثر مواقع اين انترن ها هستند که خدمات درماني را به بيماران ارائه مي دهند. متاسفانه اين مشکل تا پايان تعطيلات عيد وجود دارد. وي ادامه مي دهد: ضرورت اين مسئله زماني که بيمار مشکل جدي دارد يا نياز به عمل جراحي پيدا مي کند، بيشتر احساس مي شود و حضور نداشتن پزشک متخصص مي تواند به خسارات غيرقابل جبراني منجر شود. اين شهروند مي افزايد: رسيدگي نکردن به بيماران در ايام تعطيلات در بيمارستان در هر سطحي بي اعتمادي افراد به مرکز درماني و حتي جامعه پزشکان يا وزارت بهداشت و درمان را در پي دارد. ضمن آن که مردم هم اگر در ايام نوروز به مشکل برخورد کنند دچار نگراني مي شوند. يکي ديگر از بيماران نيز که نوروز سال گذشته در بيمارستاني دولتي بستري شده است مي گويد: ۲ روز در بيمارستان بستري شدم اما پزشک متخصص حتي براي يک بار هم من را ويزيت نکرد. به ويژه آن که تشخيص انترن ها اين بود که لازم است زودتر جراحي شوم. اما چون راضي به جراحي توسط انترن ها نشدم عملاً تا زماني که تعطيلي نوروز تمام شد درد را تحمل کردم.

خدمات رساني مطلوب بودجه مي خواهد

اگرچه نمي توان تلاش پزشکان، انترن ها و پرستاراني را که در ايام تعطيل نوروز به جاي حضور در جمع خانواده به خدمات رساني به مردم مي پردازند ناديده گرفت اما انتظار مردم براي دريافت خدمات مناسب در تعطيلات هم خواسته اي معقول است که مسئولان بايد درباره آن با تدبير عمل کنند. يکي از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره با اشاره به اهميت توجه به خدمات رساني بخش درمان در ايام تعطيل مي گويد: اگر در ايام نوروز فردي دچار حادثه يا بيماري شود به درمان و ويزيت پزشک متخصص و پزشک عمومي و دارو نياز دارد و بدون ترديد چاره اي ندارد جز اين که به مراکز درماني بيمارستاني مراجعه کند. سليمان عباسي ادامه مي دهد: وجود پزشکان کشيک، پرستاران کشيک، شبانه روزي بودن خدمات بهداشتي و درماني در طول تعطيلات نوروزي حتي براي مسافران لازم و ضروري است. از اين رو روساي دانشگاه ها و وزارت بهداشت و درمان بايد براي پوشش اين گونه خدمات تمهيدات و برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند تا در صورت بيمار شدن افراد و نياز آن ها به بستري شدن يا جراحي يا حتي نيازمندي بيماران به خون و دارو، مراکز درماني در سراسر کشور به صورت کشيک و آماده باش باشند و به مردم خدمات ارائه دهند.

عباسي در مورد حضور انترن ها در بيمارستان هاي دولتي و نبود پزشک متخصص مي گويد: به هر حال پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان و خانواده هاي آن ها هم مثل ساير افراد نياز به گردش و تفريح و استفاده از ايام نوروزي دارند و خيلي از اداره ها در اين ايام تعطيل است اما شبکه بهداشت و درمان جزو قسمت هايي است که روز تعطيل و غيرتعطيل شامل حال آن ها نمي شود و بايد به طور دايم در حال کشيک باشند چرا که حوادث و بيماري خبر نمي کند. از اين رو حضور اين قبيل کارکنان در بيمارستان بايد با برنامه ريزي مشخص به گونه اي تنظيم شود که متخصصان از هر رشته اي در کشيک ها حضور داشته باشند و تقسيم کار شود تا هم به ايام نوروز و تفريح خود برسند و هم در حوزه بهداشت و درمان خدمات رساني انجام دهند. اما رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور معتقد است گله مندي هايي که از خدمات رساني به بيماران در ايام تعطيل صورت مي گيرد به دليل سنگين بودن بار مراکز اورژانس و محدوديت ظرفيت مراکز درماني و بيمارستان ها در ايام خاص است. دکتر محمد تقي طالبيان مي گويد: شما کدام سازماني را سراغ داريد که ظرفيت پاسخ گويي آن صددرصد باشد؟ نمي توان بيشتر از امکاناتي که در اختيار ما قرار داده شده گام برداريم. وقتي ما از برنامه توسعه عقب هستيم و تعداد پايگاه هايمان از پيش بيني هاي صورت گرفته کمتر است مسلماً مردم هم دچار چالش مي شوند. وي خاطرنشان مي کند: بخش اورژانس کشور بر اساس برنامه پنجم توسعه از نظر تعداد پايگاه ها، تعداد آمبولانس و نيروي انساني عقب است و بدون ترديد خدمات رساني ما هم با تاخير صورت مي گيرد.

بنابراين در اين شرايط تنها راهکار اين است که خدمات رساني به روز شود تا مردم با چالش کمتري روبه رو شوند. وي تاکيد مي کند: انجام اين برنامه ريزي ها نيازمند تامين بودجه است تا براي راه اندازي پايگاه و تامين نيروها و آمبولانس هزينه شود.

بيمارستان هاي خصوصي همراهي کنند

اما در تعطيلات نوروزي، خدمات رساني بيمارستان هاي خصوصي چگونه خواهد بود؟ به گفته عضو کميسيون بهداشت مجلس بخش هاي خصوصي هم بايد بخش دولتي را همراهي کنند. عباسي مي گويد: اگرچه بيشترين مسئوليت بر عهده بيمارستان هاي دولتي قرار داده شده است اما همراهي بخش هاي خصوصي در اين امر انساني و خداپسندانه به ويژه در چنين شرايطي بسيار مهم و ضروري است بنابراين نه تنها بيمارستان هاي دولتي بلکه بيمارستان هاي خصوصي هم بايد براي ارائه مطلوب خدمات رساني با بخش دولتي همراهي کنند. رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور نيز اظهار مي کند: بيمارستان هاي خصوصي بايد با ظرفيت حداقل ۳۰ درصد فعاليت روزانه فعال باشند. ضمن آن که بخش اورژانس بيمارستان هاي خصوصي هم در ايام تعطيل خدمات رساني خواهد داشت.

حضور اجباري پزشک متخصص

در تعطيلات نوروز به واسطه افزايش مسافرت هاي بين شهري زميني و افزايش شمار قربانيان ناشي از تصادفات جاده اي، پايگاه هاي اورژانس بسياري در بين راه ها و جاده ها احداث مي شوند و همين امر باعث شده تا توجيه قابل قبولي براي حضور نيافتن متخصصان در کليه بيمارستان هاي داخل شهري ارائه شود اما گاهي اين گونه به نظر مي رسد که حضور نداشتن اين پزشکان به اين دليل است که ترجيح مي دهند ايام عيد را در کنار خانواده سپري کنند. يکي از انترن هاي بيمارستاني دولتي در اين باره مي گويد: به نظر نمي رسد حضور پزشک متخصص در هر شرايطي در بيمارستان ضروري باشد به ويژه آن که پزشکان متخصص با ما هماهنگ هستند و تلفن آن ها در همه زمان ها در دسترس است تا در صورت نياز به مشاوره و راهنمايي، اطلاعات لازم مربوط به بيماري را به انترن ها يا پرستاران بدهند. بنابراين نبايد اجباري به حضور فيزيکي آن ها در بيمارستان باشد. اين درحالي است که پاسخ رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور حکايت از الزام حضور پزشک متخصص در بيمارستان ها دارد. طالبيان درباره برنامه ريزي هايي که براي مراکز درماني در نوروز ۹۳ در نظر گرفته شده است مي گويد: اين برنامه ريزي ها براي بيمارستان هاي مختلف متفاوت است.

دستورالعمل براي بيمارستان هايي که بالاي ۳۰ هزار ورودي در سال دارند اين است که بايد پزشک متخصص مقيم در بيمارستان حضور داشته باشد. اين امر براي صد درصد بيمارستان هاي کلان شهرها انجام شده اما هنوز در شهرهاي کوچک پوشش صد درصدي ندارد. وي البته وعده مي دهد با پي گيري هاي وزير بهداشت و درمان و با افزايش بودجه سال ۹۳ در اين بخش، کمبودهاي فعلي جبران شود. رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور تاکيد مي کند: چنان چه بودجه اي که تاکنون مصوب شده به بخش درمان تخصيص پيدا کند وضعيت ما بسيار بهتر خواهد شد. وي خاطرنشان مي کند: يکي از سياست هايي که به منظور کم شدن مشکلات بيمارستان ها اتخاذ شده است حضور پزشک متخصص مقيم در بيمارستان هاست. اين پزشک مقيم در بخش اورژانس، بايد متخصص اورژانس و در غير اين صورت جراح يا پزشک داخلي باشد. اما در هر شرايطي يک پزشک بايد پاسخ گوي مردم باشد. وي ادامه مي دهد: در بخشنامه اي که توسط وزير بهداشت و درمان به کل روساي دانشگاه ها ابلاغ شده آمده است که در ايام نوروز تمام بخش هاي پاراکلينيکي، آزمايشگاه ها و بخش هاي راديولوژي و سونوگرافي بايد به صورت صد درصد فعال باشند و به مردم خدمات ارائه دهند. ضمن آن که تاکيد شده است تخت هاي ويژه در بخش آي سي يو و سي سي يو بايد با ظرفيت صد درصدي آماده ارائه خدمات باشد. طالبيان همچنين اعلام مي کند که براي پاسخ گويي به مشکلات احتمالي مردم در مراکز درماني نظام پاسخ گويي به شکايات در نظر گرفته شده است به نحوي که وقتي مردم مي توانند از طريق تلفني که در همه بيمارستان ها در نظر گرفته شده است مستقيم بامعاونت درمان، قسمت پاسخ گويي به شکايات ارتباط برقرار و مشکلات خودرا مطرح کنند.

توصيه هاي ضروري

يکي از تسهيلاتي که در سفرهاي نوروزي به مردم ارائه مي شود علاوه بر توجه به مسائل رفاهي، تفريحي و گردشگري، ارائه خدمات در زمان بحران و حوادث و حتي اقدامات پيش گيرانه است. عباسي در اين باره مي گويد: امنيت در جاده ها، وجود پليس راه، پيش گيري از ترافيک، وجود مراکز فوريتي و حوادث، فعال بودن هلال احمر، مراکز فوريتي درماني، بيمارستان ها و مواردي که مردم و مسافران در جاده و شهرها دارند و اختصاص اماکني براي استراحت و پيش گيري از تخلفات از خدماتي است که بايد در تعطيلات نوروز به مردم ارائه شود. ضمن آن که حوزه بهداشت و درمان هم وظايفي را برعهده دارد از جمله آموزش مسائل بهداشتي در تفرج گاه ها و رعايت مسائل بهداشتي در مواد غذايي و جلوگيري از فروش مواد غذايي فاسد در رستوران ها که اين اقدامات با نظارت بيشتر بر مواد غذايي انجام مي شود و البته به موازات آن هم بايد به مردم اطلاع رساني شود. رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور نيز از تمهيدات مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور در طرح امداد نوروزي سال ۱۳۹۳ مي گويد.

طالبيان با بيان اين که ارائه خدمات پزشکي و امداد رساني و آمادگي اورژانس پيش بيمارستاني طرح امداد نوروزي ۹۳ از صبح روز دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ آغاز و صبح روز ۱۶ فروردين ۹۳پايان مي يابد مي گويد: با توجه به افزايش چشمگير بار ترافيکي در جاده هاي کشور و لزوم پيش بيني تمهيدات لازم براي پاسخ گويي به حوادث پرخسارت ترافيکي، اتوبوس آمبولانس هاي تحويل شده در حالت آماده باش قرار مي گيرند و به منظور هدايت بيماران احتمالي به مراکز درماني و سرويس هاي تخصصي مناسب، ستاد بحران در EOC با همکاري ستاد هدايت و اطلاع رساني و دبيرخانه ستاد حوادث غير مترقبه تشکيل مي شود. وي ادامه مي دهد: تعداد پايگاه هاي اورژانس کشور براي خدمات رساني به مردم ۲۰۸۶ عدد است که از اين تعداد ۸۱۰ پايگاه شهري و يک هزارو ۲۷۶ پايگاه جاده اي است و ۱۴ هزار و ۶۹۱ تکنسين اورژانس ۱۱۵ براي امدادرساني به مصدومان و بيماران و ۳۰۴۰ آمبولانس، ۴ فروند بالگرد امداد، ۵۶ اتوبوس آمبولانس و ۲۱۳ ايستگاه سلامت در تمام مدت اجراي طرح مذکور در آماده باش کامل قرار خواهند داشت.

آمبولانس هاي اورژانس ۱۱۵ نيز به منظور اطلاع رساني و سرعت دهي در امر امدادرساني و افزايش امنيت خاطر مسافران به صورت پررنگ در حاشيه جاده ها مستقر خواهند بود. وي مي افزايد: علاوه بر اين اکيپ هاي اورژانس ۱۱۵ در پايانه هاي مسافربري پررفت و آمد و اصلي در مراکز استان ها و همچنين پايگاه هاي مستقر در فرودگاه ها در ايام نوروز مستقر خواهند بود به طوري که حضور نيروهاي بهداشت و درمان براي ارائه خدمات به مسافران محسوس خواهد بود. رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور توصيه هايي هم براي مردم در زمان بروز حادثه دارد، طالبيان مي گويد: مردم در صورت نياز به خدمات فوريت هاي پزشکي با شماره ۱۱۵ تماس بگيرند و براي کمک به مصدوم يا بيمار شرح حال اوليه را به کارشناس مربوطه ارائه کنند.

ضمن آن که براي کاهش زمان حضور کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بر بالين بيمار، در اعلام آدرس محل حادثه يا منزل از علايم واضح و نشانه هاي مشخص در مسير استفاده کنند. در صحنه حادثه تا حد امکان مصدوم را جابه جا نکنند. مگر در صورت وجود خطر جدي و تهديدکننده مثل انفجار يا سقوط. از ازدحام در محل حادثه و رانندگي در خطوط ويژه نيروهاي امدادي خودداري کنند و مسير خودروي امدادي را باز نگه دارند. تذکرات و دستورات تلفني کارشناسان ۱۱۵ را تا رسيدن گروه هاي امدادي به دقت اجرا کنند. ضمن آن که هنگام بروز حوادث جاده اي از تجمع در اطراف محل حادثه خودداري کنند يا در صورت انتقال مصدوم با وسايل نقليه ديگر در اولين فرصت اورژانس ۱۱۵ را باخبر کنند. وي تاکيد مي کند: مردم در زمان بروز حادثه اصرار بر انتقال سريع بيمار نداشته باشند ضمن آن که تشخيص اعزام بيمار با آمبولانس به عهده ماموران و پزشک اورژانس ۱۱۵ است.

اگرچه در ايام عيد وزارت بهداشت با تمام قوا و امکانات درماني تلاش مي کند شرايط لازم را براي درمان هر چه سريع تر مجروحان تصادفات جاده اي يا درمان بيماران فراهم کند ولي آن چه مهم است کيفيت اقدامات درماني در پايگاه ها و بيمارستان هاست تا شايد مردم بدون نگراني از بروز حوادث و اتفاقات احتمالي ايام نوروز را بي دغدغه بگذرانند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.78248s, 19q