اين كودكان نجات مي يابند؟ وضعيتي كه جزو روزمره های زندگي شده است

۱۳۹۲/۱۲/۲۸ - ۱۱:۳۸ - کد خبر: 108057

سلامت نیوز : ديدن كودكاني كه وادار به تكدي گري مي شوند و به عنوان ابزارهاي جمع آوري پول به خيابان هاي شهر فرستاده مي شوند آنقدر براي ما شهروندان تكراري شده كه مثل يك رويداد عادي و هميشگي، عملابه عنوان يكي از روزمره هاي زندگي به شمار مي رود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شفقنا ؛ خيابان و پياده رو، فروشگاه ها، بازار، قبرستان، پل هاي عابر پياده، رستوران ها، داروخانه ها و هرجا كه تصورش را مي كنيم، هستند گويي شهرها هويت شان را به اين كودكان معصوم و هميشه ملتمس با لباس هاي مندرس و كثيف گره زده اند و به اين ترتيب اگر يك روز نباشند باعث تعجب همگاني مي شود! اينكه موضوعي چنين رنج آور در اين حد عادي شده و در روزمرّگي هاي دولت و شهروندان گم شود نمي تواند خوشايند باشد و قاعدتا بايد فكري اساسي براي اين موضوع كرد.

مثلاديدن هر شب كودكاني خردسال و هميشه خواب، روي دستان مادراني با چهره هاي كاملاپوشيده كه مي نشينند و از مردم طلب پول مي كنند در نقاطي مشخص از شهر اين سوال را به ذهن متبادر مي كند كه اين طفل هاي معصوم چگونه به اين سادگي مورد سوءاستفاده باندهاي تكدي گري قرار مي گيرند يا در حالتي به غايت خوشبينانه از سوي خانواده خود به عنوان ابزار افزايش حس ترحم شهروندان براي رونق گدايي شان مورد استفاده قرار مي گيرند؟!

چرا هيچ واكنشي نسبت به اين موضوع از سوي شهروندان و نهادهاي ذي ربط صورت نمي گيرد و چرا با وجود مواد قانوني روشن در اين مورد عملاموضوع در محاق گرفتاري هاي روزمره و همگاني گم شده است؟... در واقع يك بي توجهي جمعي نسبت به اين موضوع عاملان چنين رفتارهايي را در تداوم سوءاستفاده هاي خود از كودكان جري تر كرده است و هر روز كودكان بيشتري در خيابان هاي اين شهر روزگارشان تيره و تار مي شود. گذشتن از اصل موضوع به بهانه غير ايراني بودن تعداد زيادي از كودكان پاك كردن صورت مساله است چراكه اين نگاه عملاقبح برخي ناهنجاري ها را شكسته است و به ترويج اين شيوه كسب درآمد از سوي برخي و سوءاستفاده هاي بيشتر از كودكان شير خواره تا نوجوانان 14-13 ساله منتهي شده است.

همه اين كودكاني كه هر روز مثل يك فيلم از جلوي چشم ما عبور مي كنند و به عنوان متكدي آنها را مي شناسيم به نوعي مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و براي درآمد عده يي به تباهي كشيده مي شوند و شايد زشتي و اين موضوع و تبعات آن باعث شده است تا قانونگذار در قانون مجازات اسلامي و در مواد 938 و 939 در بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، تكدي گري و استفاده از اطفال براي تكدي گري را صراحتا جرم شناخته و براي آن مجازات هم در نظر بگيرد. (براي وسيله قراردادن اطفال صغير و غيررشيد براي تكدي گري و به كار گماردن آنها در اين زمينه 3 ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموال به دست آمده از اين راه پيش بيني شده است)

در اين ميان موضوع مهم، امكانات و ابزاري است كه بايد در اختيار سازمان هاي مرتبط با اين موضوع از قوه قضاييه تا بهزيستي و شهرداري و نيروي انتظامي قرار داشته باشد تا با استفاده از آن بتوانند به مهار اين وضعيت بپردازند. موضوعي كه سال هاي سال است در مورد آن صحبت مي شود اما تاكنون شرايط عملي شدن آن به وجود نيامده است. در كنار اين موضوع، بحث رفتار شهروندان نيز قابل توجه است كه با بي تفاوتي خود نسبت به اين موضوع و بدتر از آن با پول دادن به متكديان و افرادي كه كودكان خردسال را به تكدي گري وادار مي كنند انگيزه هاي آنها را براي ادامه رفتارشان بيشتر مي كنند...

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.92134s, 19q