نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد:

ايران قرباني قاچاق مواد مخدر شده است

۱۳۹۳/۰۱/۱۷ - ۱۳:۰۳ - کد خبر: 108592
ايران قرباني قاچاق مواد مخدر شده است

سلامت نیوز: نماينده unodc در تهران ابراز تاسف مي كند كه افزايش سطح زير كشت خشخاش در افغانستان طي سال هاي گذشته، ايران را چنان متاثر كرده كه امروز بايد بر پيشاني اين كشور، مهر قرباني قاچاق مواد مخدر نشاند .


سال گذشته، عبدالرضا رحماني فضلي،دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران نسبت به ورود نسل چهارم مخدرها و محرك ها هشدار داد. هشداري كه چندي بعد از سوي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC چنين تاييد شد كه در گزارش اين نهاد بين المللي، شواهدي مبني بر شناسايي 234 ماده روانگردان و محرك جديد ثبت شده بود.

ورود انواع جديد روانگردان ها، كاهش قيمت مخدرها و محرك ها و افزايش سطح زير كشت خشخاش در افغانستان سه راس مثلثي است كه سايه خود را بر منطقه مديترانه شرقي گسترده و اين سايه هم به دليل فساد اداري رخنه كرده در دول كشورهاي عضو منطقه مديترانه شرقي و تردد آسان مافياي مواد مخدر در اين كشورها به دليل ضعف قواي پليسي و امنيتي چنان در حال گسترش است تا اين منطقه، عنوان پرمصرف ترين منطقه جهاني از باب مواد مخدر و محرك را از آن خود كند.

همپاي اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه در اين كشورها براي كنترل و كاهش نرخ اعتياد، قدم هاي سريع و هوشمندانه مافياي مواد مخدر را مي توان شاهد بود كه با توسل به ترفندهاي آسان اما غيرقابل پيش بيني، با سرعت نور تعداد مخاطبان و هواداران خود را در اين كشورها كه عموما هم تعداد جمعيت فقير و كم سواد و كم درآمدشان بر قشر مرفه و تحصيل كرده و برخوردار از رفاه اجتماعي مي چربد، افزايش مي دهند. ايران هم از كشورهاي مهم همسايگي افغانستان ، چندان وضعيت مطلوبي ندارد. تعداد معتادان كشور با وجود تلاش ده ها انجمن غير دولتي فعال در كاهش آسيب اعتياد و صرف بودجه هاي كلان براي پيشگيري و درمان اعتياد، رو به افزايش است.

«ليك بون وات»: نماينده unodc در تهران در گفت وگويي كوتاه با «اعتماد» ابراز تاسف مي كند كه افزايش سطح زير كشت خشخاش در افغانستان طي سال هاي گذشته، ايران را چنان متاثر كرده كه امروز بايد بر پيشاني اين كشور، مهر قرباني قاچاق مواد مخدر نشاند .

اين هشدار مطرح شده كه منطقه مديترانه شرقي علاوه بر آنكه آسيب خيزترين منطقه از باب آسيب هاي ناشي از اعتياد است، رتبه پر مصرف ترين منطقه دنيا از باب سوءمصرف مواد مخدر را هم از آن خود كرده است. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد وضعيت سوء مصرف مواد صنعتي و سنتي در منطقه مديترانه شرقي و ايران را چگونه ارزيابي كرده است؟

بررسي هاي ما نشان مي دهد كه در اين منطقه، ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خود، يكي از قربانيان قاچاق مواد مخدر است كه البته پاكستان و افغانستان هم گرفتار وضعيت مشابه ايران هستند و مصرف مواد افيوني در افغانستان و پاكستان هم بسيار بالاست. به خصوص، وضعيت افغانستان به مراتب بدتر است زيرا افغانستان، همچنان بزرگ ترين توليد كننده ترياك جهان است و بيش از 80 درصد ترياك جهان در اين كشور توليد مي شود كه البته ترانزيت و جابه جايي ترياك توليد شده هم از مسير ايران و پاكستان صورت مي گيرد. متاسفانه در اثناي ترانزيت مواد، علاوه بر آنكه افراد زيادي درگير ترانزيت و جابه جايي مواد مخدر مي شوند، بخشي از همين مواد به بازارهاي داخلي راه پيدا مي كند و افراد زيادي هم همين مواد را مصرف كرده و معتاد مي شوند.

من فكر مي كنم با مواجهه با اين وضعيت كه البته به هيچ وجه مطلوب هم نيست، دولت ها و سازمان هاي غير دولتي بايد با همكاري يكديگر فعاليت خود را افزايش دهند تا بتوانند به كاهش اعتياد كمك كنند. كارشناسان در ايران پيش بيني كرده اند كه تا دو سال آينده مصرف مواد صنعتي در ايران رو به كاهش خواهد گذاشت و بايد پس از آن منتظر نسل چهارم مواد مخدر در ايران باشيم. آيا دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد هم نتايج اين پيش بيني را تاييد مي كند ؟ ممكن است مصرف آمفتامين ها كاهش يافته و نسل جديدي از مواد مخدر يا محرك با تاثير گذاري متفاوت و مخرب تر شيوع يابد؟

فعلابه نظر مي آيد كه نمي توانيم چنين پيش بيني اي را تاييد كنيم و تخمين وضعيت آينده بسيار دشوار است زيرا نتايج بررسي ها نشان مي دهد طي سال هاي گذشته، مصرف مواد شبه آمفتامين در كل جهان افزايش يافته هرچند كه مصرف مواد افيوني هم بالابوده. البته همان طور كه شما هم گفتيد موادصنعتي جديد در حال توليد و بازارشان هم در حال گسترش است. بنابراين، بايد خود را براي مقابله با اين مواد آماده كنيم كه در صورت ورود به بازار ايران بتوانيم پاسخ مناسب در مواجهه با اين مواد جديد پيدا كنيم.

منبع: روزنامه اعتماد

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.84473s, 18q