آغاز مصرف الکل در سنين پايين، خطر وابستگي به اين ماده را در زنان افزايش مي دهد

۱۳۸۷/۰۳/۲۰ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10930
آغاز مصرف الکل در سنين پايين، خطر وابستگي به اين ماده را در زنان افزايش مي دهد

در طول اين مطالعات پژوهشگران دانشکده پزشکي دانشگاه واشنگتن در سنت لوئيس دريافته اند که زنان متولد شده قبل از سال 1944 در آمريکا از سن 20 سالگي مصرف الکل را آغاز کردند.

از سوي ديگر، زناني که بعد از اين سال متولد شدند مصرف الکل را از سن 17 سالگي آغاز کردند و اين گروه 50 تا 80 درصد بيشتر در معرض خطر وابستگي به الکل قرار داشتند.

دکتر ريچارد آ. گروکزا استاديار روانشناسي و محقق اول اين پژوهش گفت: در ابتدا خاطرنشان کرده بوديم که زنان آمريکايي در زمينه ميزان روي آوردن به الکل و وابستگي به آن از مردان پيشي گرفته اند و هم اکنون دريافتيم که آغاز مصرف الکل در سنين پايين مي تواند علت اين روند رو به افزايش را در زنان توجيه کند.

وي افزود: زمان شروع مصرف الکل يک عامل قوي پيش بيني کننده در وابستگي به الکل است. بر اساس نتايج تحقيقات ما در بين افرادي که مصرف الکل را از سن 17 سالگي يا کمتر آغاز مي کنند از هر سه نوجوان يک نفر در سنين بالاتر به اين ماده وابسته مي شود. در حالي که اين آمار در بين افرادي که پس از 21 سالگي به الکل روي مي آورند به يک نفر از هر 10 نفر مي رسد.

اين پژوهشگران روند رو به رشد جدي در مصرف الکل و وابستگي به آن را در بين زناني که بين سالهاي 1944 تا 1983 متولد شده بودند، در مقايسه با زنان متولد شده بين سالهاي 1934 تا 1944 مشاهده کردند.

براي انجام اين مطالعات جديد، پژوهشگران اطلاعات بدست آمده از دو تحقيق روي مصرف الکل را با يکديگر مقايسه کردند.

اين دو تحقيق شامل تحقيق ملي اپيدميولوژيک الکل بين سالهاي 1991 و 1992 و نيز تحقيق ملي اپيدميولوژيک بر روي مصرف الکل و مشکلات مربوطه طي 10 سال بعد از تحقيق اول، بودند.

برخي از مطالعات قبلي نشان داده بود که وابستگي به الکل مي تواند يک پيش زمينه ژنتيکي داشته باشد در حالي که در مطالعه اخير مشخص شد که تغييرات ژنتيکي به تنهايي نمي تواند علت افزايش وابستگي به الکل را در زنان توجيه کند.

دکتر گروکنرا در اين باره تاکيد کرد: از آنجا که ژنها در طول يک دوره کوتاه زماني نمي توانند تغيير کنند، لذا ژنتيک نمي تواند علت اين وابستگي باشد.

نتايج اين تحقيق جديد در نشريه الکلسيم تحقيقات باليني و تجربي منتشر خواهد شد.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.3377s, 19q