تكليف بيمه هفت ميليون نفر هنوز نامعلوم است

۱۳۹۳/۰۲/۰۱ - ۱۶:۴۷ - کد خبر: 109995

سلامت نیوز: دومين وعده دولت يازدهم در كاهش هزينه هاي درمان از جيب مردم، امروز اجرايي مي شود تا تاكيد قانون بيمه همگاني پس از 20 سال به واقعيت بپيوندد.

امروز شش ميليون ايراني فاقد پوشش بيمه درماني، بدون پرداخت حق بيمه و با بهره از سرانه 258 هزار توماني تامين شده از محل فاز دوم هدفمندي يارانه ها كه معادل 800 ميليارد تومان خواهد بود به مدت يك سال تحت پوشش بيمه يي قرار مي گيرند كه نه تنها هنوز سقف ريالي خدمات آن معلوم نيست بلكه متعهد بودن مراكز درماني و به خصوص پزشكان و بخش خصوصي به پذيرش تعهدات بيمه يي آن هم نامعلوم است. اين بيمه كه مي تواند مدل كوچكي از بيمه خدمات درماني باشد اگر با همان ماهيت قابليت اجرا پيدا كند چندان تاثيري در بهبود وضعيت افراد فاقد بيمه ندارد زيرا كه تا دو سال قبل و پيش از تشكيل سازمان بيمه سلامت ايرانيان هم، بيمه شدگان خدمات درماني نه تنها از نوع خدمات دهي اين بيمه رضايت نداشتند بلكه معتقد بودند كه به علت سقف محدود و پوشش ناچيز اين بيمه، بيمه بودن آنها تفاوتي با پرداخت هزينه درمان از جيب ندارد.


تبليغاتي كه طي ماه هاي گذشته درباره طرح بيمه سلامت ايرانيان منتشر شده هم اين ابهام را بي پاسخ گذاشته كه آيا اين بيمه براي افراد تحت پوشش همان ميزان بهره مندي را قايل مي شود كه به عنوان نمونه، بيمه شدگان سازمان هاي قدرتمندي همچون بيمه تامين اجتماعي، شركت نفت يا ارتش را منتفع مي كند؟
با وجود آنكه طي ماه هاي گذشته وزير بهداشت و اعضاي كميسيون بهداشت مجلس اذعان داشته اند كه جمعيت فاقد پوشش بيمه درماني بيش از 10 ميليون و حدود 13 ميليون نفر است، هنوز هيچ اعلامي مبني بر چگونگي ايجاد پوشش بيمه يي براي هفت ميليون نفر فاقد بيمه منتشر نشده و به نظر مي رسد كه منابع موجود فعلاظرفيت ايجاد پوشش بيمه يي براي شش ميليون نفر را دارد زيرا كه وزير بهداشت سال گذشته اذعان داشت كه براي ايجاد پوشش بيمه يي براي جمعيت محروم از بيمه درمان بايد بيش از 1700 ميليارد تومان اعتبار جداگانه اختصاص داده شود كه به نظر مي رسد با تخصيص 800 ميليارد تومان، ايجاد پوشش بيمه يي هم فاز بندي شده و فعلافقط شش ميليون نفر، بخت استفاده از بيمه درماني با اعتبار يك ساله را دارند.


اين فاز بندي در حالي است كه انوشيروان محسني بندپي، رييس سازمان بيمه سلامت ايرانيان معترف است كه «80 درصد افراد فاقد بيمه (و بيش از هشت ميليون نفر) در گروه كم درآمد و بيكار جامعه قرار مي گيرند كه پرداخت هزينه درمان براي اين افراد، فلاكت بار است.»


و همچنين وزير بهداشت هم چندي قبل پذيرفت كه «متاسفانه در سال هاي گذشته تعداد افرادي كه به خاطر هزينه هاي سلامت فقير مي شدند، حداقل به 5/4 درصد جمعيت كشور رسيد در حالي كه قرار بود بر اساس قانون به يك درصد جامعه كاهش پيدا كند.»


نامعلوم بودن تعداد واقعي افراد فاقد بيمه درمان از ديگر سوالاتي است كه دولت، وزارت بهداشت، سازمان بيمه سلامت ايرانيان و حتي مجلس هم نتوانسته اند پاسخ روشني براي آن داشته باشند. طي سال هاي گذشته اعداد متفاوتي درباره افراد محروم از بيمه درماني شنيده شده است. وزارت بهداشت آمار 10 الي 13 ميليوني را اعلام مي كند و مجلس از احتمال وجود حدود 13 ميليون فرد فاقد بيمه مي گويد و بند پي كه بايد بر اعتبارات در اختيار مديريت كند معترف است كه «آمار شفافي از تعداد افراد فاقد پوشش بيمه يي وجود ندارد. طبق نتايج تحقيقاتي كه انجام داده ايم سه درصد از جمعيت 23 ميليون نفري روستاييان و حدود 690 هزار نفر و همچنين 22 درصد حاشيه نشينان و در مجموع 10 تا 12 ميليون بيمه نيستند. اما آمار ديگري هم به ما مي گويد كه 6/16 درصد از جمعيت كشور و معادل 11 الي 13 ميليون نفر كه اغلب نيازمند و حاشيه نشين هستند، از هيچ پوشش بيمه يي برخوردار نيستند.» در حالي كه به نظر مي رسد سهم حق بيمه شش ميليون فرد فاقد بيمه قرار است از محل اعتبار 4800 توماني تخصيص يافته از فاز دوم هدفمندي يارانه ها به نظام سلامت تامين شود. سرنوشت تمديد اين تخصيص نامعلوم است زيرا اين رقم بيش از آنكه تبعيت از تاكيد قانون برنامه پنجم درباره تخصيص سهم سلامت از محل هدفمندي يارانه ها باشد، تاكيد تبصره 21 قانون بودجه براي سال 93 بوده كه با سابقه ناخوشايند از وضعيت تخصيص ها به نظام سلامت در سال هاي قبل چندان نمي توان به تمديد اين تخصيص براي سال هاي آينده و ماندگاري بيمه درمان براي افرادي كه صرفا با كمك دولت مي توانند از حداقل هاي بيمه درماني بهره مند شوند اميدوار بود.

منبع:روزنامه اعتماد

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.63327s, 19q