عکس/جلسه شورای عالی سلامت با حضور رییس جمهوری

4.14277s, 18q