دبيرکل خانه پرستار:

هيچ منبع اعتباري براي افزايش حقوق پرستاران در نظر گرفته نشده است

۱۳۹۳/۰۲/۱۳ - ۱۵:۰۵ - کد خبر: 111038
هيچ منبع اعتباري براي افزايش حقوق پرستاران در نظر گرفته نشده است

سلامت نیوز: در حالي که معاون وزير بهداشت چند روز گذشته از افزايش ۳۵ تا ۴۰ درصدي حقوق پرستاران خبر داده بود، دبيرکل خانه پرستار از در نظر نگرفتن منبع اعتباري براي اين افزايش حقوق خبر مي دهد.

محمد شريفي مقدم با اشاره به اختصاص مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت به خراسان گفت: آن چه با عنوان معوقات پرداخت به پرستار مطرح مي شود، تنها متعلق به پرستاران نيست و منظور از آن تمام مطالبات و پرداختي هاي مربوط به پرستاران، بخش هاي آزمايشگاهي، اداري و تمام بخش هاي بيمارستان ها به جز پزشکان عضو هيئت علمي و سهم بيمارستان است و از مبلغ ۱۰ هزار ميليارد توماني که پيش از شروع سال جديد به وزارت بهداشت پرداخت شد، درصد کمي براي پرستاران در نظر گرفته شده بود. وي افزود: براي افزايش حقوق پرستاران که عنوان شده، منبع اعتباري در نظر گرفته نشده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16786s, 19q