راهکارهايي براي افزايش ازدواج جوانان

۱۳۹۳/۰۲/۱۷ - ۱۱:۵۴ - کد خبر: 111387

سلامت نیوز: خانواده نخستين کانوني است که يک فرد با آن روبرو مي‌شود و در آن به رشد و نمو مي‌رسد. اين امر نشان مي‌دهد كه تشکيل خانواده يكي از اساسي ترين و طبيعي ترين نيازهاي انسان به شمار مي‌آيد. سرمنشا شکل گيري خانواده ازدواج خواهد بود که از ابتداي پيدايش انسان و تا کنون وجود داشته است. به طوري که مي‌توان گفت بدون ازدواج، خانواده مفهوم چندان روشن و واضحي ندارد. ازدواج گام نخست براي برداشته شدن بسياري از مشكلات رواني حاصل از تنش‌هاي زندگي روزمره خواهد بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، بدون ازدواج، خانواده مفهوم چندان روشن و واضحي ندارد. ازدواج گام نخست براي برداشته شدن بسياري از مشكلات رواني حاصل از تنش‌هاي زندگي روزمره خواهد بود. به همين دليل است كه تحقيقات انجام شده در زمينه مسائل خانواده، در مجموع نشان مي‌دهد كه افراد ازدواج كرده به طور متوسط، سالم تر و خوشحال تر از آنهايي هستند كه ازدواج نكرده اند.

همچنين ازدواج و تاسيس كانون خانواده، براي سلامت و امنيت جامعه مفيد است و زمينه ارتكاب جرم و بزه كاري را كم مي‌كند. البته بماند که خانواده اي سالم و موفق است که از طريق يک ازدواج موفق شکل گرفته باشد و اگر معيارهاي زندگي سالم در خانواده رعايت نشود چالش‌هايي را به همراه خواهدداشت. با توجه به تأکيد مکرر رهبري درخصوص سياست افزايش جمعيتي که پايه و اساس آن از طريق ازدواج شکل خواهدگرفت، لازم است ازدواج براساس عرف فرهنگي، ديني و قانوني کشور انجام شود تا هم از گسترش برخي انحراف‌ها جلوگيري و هم زمينه‌هاي مناسب براي گردآوري اطلاعات و آمار دقيق جهت برنامه ريزي فراهم شود.

در همين خصوص سيد علي بني صدر گفت: «ازدواج به عنوان رکن اصلي و اساسي زندگي اجتماعي است وعاملي براي تکامل فرد و حتي تکامل جامعه حائز اهميت است و نمي‌توان به هيچ عنوان اين پديده را در جامعه بي تاثير دانست.» او از دو منظر اسلامي و اجتماعي به اين مقوله پرداخت و گفت: «دين به طور مطلق از افزايش جمعيت حمايت نمي‌کند. در دين اسلام افراط و تفريط وجود ندارد.هر چيزي بايد به اندازه تعادل در آن ديده مي‌شود به همين خاطر به عنوان دين کامل و برتر مطرح است.

البته اين نکته نيز حائز اهميت است که افزلايش جمعيت بدون زير ساخت‌هاي اجتماعي، تفريحي و شغلي در جامعه کاري غير عقلاني است و عوارض اجتماعي دارد.» بني صدر درباره تمايل جوان‌ها به ازدواج و پايين آمدن سن ازدواج شاه کليد اين معضل را، اشتغال و افزايش نقدينگي در جامعه دانست و گفت: «اگر جامعه به گونه اي پيش برود که نيازهاي شغلي و اقتصادي جوان‌ها را برطرف کند در اين صورت است که جوان‌ها خود به خود و به صورت خودجوشبه سمت ازدواج کشيده مي‌شود چون تمايل طبيعي انسان به سمت ازدواج و جمع گرايي نه تنهاييو عزلت.» يک فرزند کافي نيستاين کارشناس اجتماعي علاوه بر اينکه ازدواج را امر مهم در زندگي مي‌داند فرزندآوري را بسيار مهمتر دانسته و مخالف تک فرزندي است: «به دليل اينکه فرد در جامعه در آينده دچار مشکلات روحي و رواني از قبيل تنهايي، عدم حمايت خواهر و برادر و دچار انزواي اجتماعي خواهدشد به همن دليل بزرگ ترين اشتباه زن و شوهرهاي امروزي تمايل به داشتن تنها يک فرزند است.» اين کارشناس فرهنگي درباره معضلات زندگي مجردي نيز معتقد است جامعه دچار معضل جبران ناپذير اخلاقي و اجتماعي خواهدشد: «زندگي مجردي عاملي است بر آفت‌هاي جدي و رفتارهاي خطرناک در جامعه.

در جامعه يکسري نياز وجود دارد که فرد فقط با زندگي مشترک مي‌تواند به آن دست پيدا کند.» او زندگي بدون ازدواج را حرام دانسته و مي‌گويد: «هم از لحاظ شرعي هم از لحاظ قانوني زندگي دو نفر بدون ازدواج هم حرام است و هم گناه کبيره محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي سنگيني براي آن درنظر گرفته شده است.»زندگي مجردي خلاف شان و اخلاق اسلامي استعمار بينا، کارشناس مذهبي درباره رهنمودهاي رهبري که تاکيد بر افزايش جمعيت دارد در ابتدا ازداوج را امري لازم و ضروري دانست و گفت: «افزايش نقدينگي در جامعه و بالا بردن قدرت خريد، همچنين اشتغال زايي در بخش‌هاي مختلف جامعه و ايجاد اميد به جوانان مي‌تواند راهکارهايي باشد که در ايجاد انگيزه براي ازدواج موثر خواهدبود.» اين کارشناس مذهبي با اشاره به اينکه ايران يک کشور اسلامي است درنتيجه در چنين جامعه اي زندگي مجردي و پديده‌هاي مذموم اين چنيني عاملي است بر ايجاد اختلال در جامعه که باعث فساد و از بين رفتن اخلاق و شئونات اسلامي خواهدشد.

همسراني براي آرامش و سکونازدواج را مي‌توان به عنوان يک سنگ بناي اوليه خانواده دانست که توليد نسل از طريق آن ادامه پيدا مي‌کند. به همين دليل، متفكران اخلاقي و حقوقي جوامع بشري درصدد برآمده اند تا بر استحكام اين كانون بيفزايند و ازدواج، اين سنت الهي را در جامعه، هر چه بيشتر تقويت كنند. ساختار ازدواج و سن آن در جوامع با همديگر متفاوت است و در واقع، هر جامعه اي با توجه به سبك زندگي و نظام فرهنگي خود، شيوه‌ها و روش‌هاي خاصي در زوجيت به وجود آورده است. اين امر در فرهنگ اسلامي نيز موردتوجه ويژه بوده است، بخصوص توصيه شده ازدواج در زمان مناسب آن انجام گيرد تا بركات معنوي، رواني، تربيتي و اجتماعي بيشتري نصيب همسران جوان شود.

پيامبر گرامي اسلام حضرت محمّد(ص) فرمودند: «هيچ كانوني در اسلام بر پا نشده است كه نزد خداوند از كانون ازدواج محبوب تر و عزيزتر باشد.» در قرآن کريم نيز به اهميت ازدواج بسيار پرداخته است به گونه اي که در قرآن آمده از آيات و نشانه‌هاي قدرت خداوند اين است كه براي انسان از نوع خود، همسراني آفريد تا در كنار آنان، به آرامش و سكون نايل آيند و بين آنان دوستي و رحمت قرار داد.ازدواج باعث پختگي و پويايي مي‌شودازدواج علاوه بر آرامش رواني، تعهد و تكامل اجتماعي را در پي دارد و زمينه ساز بروز استعدادها و توانمندي‌هاي نهفته دروني مي‌شود. شهيد مطهري درباره نقش ارزنده ازدواج مي‌گويد: « يك پختگي و پويايي وجود دارد كه جز در پرتو ازدواج و تشكيل خانواده پيدا نمي‌شود، در مدرسه پيدا نمي‌شود، در جهاد با نفس پيدا نمي‌شود، در نماز شب پيدا نمي‌شود. اين كمالات را فقط بايد در ازدواج و تشكيل خانواده به دست آورد و لذا، هيچ وقت نمي‌شود كه يك كشيش، يك كاردينال به صورت يك انسان كامل در بيايد، اگر واقعا در كاردينالي خودش صادق باشد.» آيت اللّه مكارم شيرازي در اين زمينه مي‌نويسد: «بعد از ازدواج، شخصيت انسان تبديل به يك شخصيت اجتماعي مي‌شود و خود را مسئول حفظ همسر و آبروي خانواده و تأمين وسايل زندگي فرزندان آينده مي‌بيند.

به همين دليل،تمام ابتكار و استعداد خود را به كار مي‌گيرد و از ظرفيت هايوجودي خود كمال استفاده را مي‌برد و به بالندگي بيشتري نايل مي‌شود.» با توجه به معيارهاي ديني و آموزه‌هاي اسلامي در زمينه ازدواج و فوايد آن، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه ازدواج موجب كسب كمالات معنوي، عفت و پاك دامني، احساس مسئوليت، آرامش و امنيت خاطر، توليد و بقاي نسل انساني، سلامت و امنيت اجتماعي، تقويت و تثبيت صفات جنسي و باعث بروز استعدادها و توانايي‌هاي بالقوه مي‌شود و همچنين از آموزه‌هاي ديني و تحقيقات تجربي انديشمندان مي‌توان استفاده كرد كه در ازدواج، علاوه بر بلوغ جنسي، بلوغ اجتماعي، عقلي و عاطفي نيز در حد قابل قبولي نياز است.ازدواج و احساس مسئوليتهمسر موجب آرامش خاطر و امنيت دل است و جوان را كه در اوايل جواني با احساس تنهايي، بيهودگي و نداشتن پناهگاه عاطفي، دست به گريبان است، به جايگاه امن رهنمون مي‌شود و موجب خواهدشد تا همسران با اتكا همديگر در مقابل امواج و گرفتاري‌هاي زندگي مقاومت كنند و با اميد بخشيدن به همديگر، به زندگي محبت آميز خود ادامه دهند، شواهد بسياري وجود دارد كه جوانان پس از ازدواج، سر به راه شده اند و سبك سري و بيراهه رفتن‌هاي گذشته را ترك نموده اند و احساس مسئوليت دارند. اين سخن نقل مجالس شده است كه جوانان ازدواج كرده در گفتار خود مي‌گويند: «ما ديگر ازدواج كرده ايم و مثل سابق نمي‌توانيم به هر جا برويم. براي ما كه زن و بچه داريم، عيب است به هر راهي پا بگذاريم.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.22119s, 18q