40 ميليون نفر در ايران کار نمي‌کنند!

۱۳۹۳/۰۲/۲۰ - ۱۰:۵۳ - کد خبر: 111544

سلامت نیوز: 6.5 ميليون نفر از جمعيت کشور در فاصله سال‌هاي 84 تا 92 بر تعداد افراد غيرفعال کشور افزوده شد و در حال حاضر 39.5 ميليون نفر از جمعيت کشور نه شاغلند و نه بيکار و با اينکه در سن کار قرار دارند اما در توسعه کشور نقشي ندارند و صرفا مصرف کننده‌ هستند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، بررسي آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمارايران در سالهاي گذشته نتايج عجيب و در عين حال تامل برانگيزي از وضعيت فعاليت اقتصادي و اشتغال در ايران ارائه مي‌دهد به نحوي که تا پايان سال گذشته (آخرين آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ايران) چيزي بيشتر از 39 ميليون و 500 هزارنفر از جمعيت کشور اساسا در محاسبات و آمارهاي تخصصي وارد نشده اند و به عبارتي نه شاغل هستند و نه بيکار.

اين گروه بزرگ از جامعه که تقريبا 2 برابر کل جمعيت فعال کشور را تشکيل مي‌دهد قدرت کوچکترين اثرگذاري را در توليد، توسعه و پيشرفت کشور بر اساس آمارهاي ارائه شده ندارند و کاملا متکي به حدود 24 ميليون نفري هستند که امروز جزو جمعيت فعال اقتصادي کشور محسوب مي‌شوند.

39.5 ميليون نفر نه شاغلند و نه بيکار!تامل برانگيزتر اينکه طبق تعريف مرکز آمار ايران، بخشي از جمعيت فعال کشور نيز ممکن است بيکار باشند و تنها به دليل قرار داشتن در سن کار جمعيت فعال خوانده مي‌شوند.

تعريف مرکز آمار از جمعيت فعال اين است: «تمام افراد 10 ساله و بيشتر (حداقل سن تعيين شده) که در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري (هفته مرجع) طبق تعريف کار، در توليد کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و يا از قابليت مشارکت برخوردار بوده اند (بيکار)، جمعيت فعال اقتصادي محسوب مي‌شوند! همچنين طبق تعاريف ارائه شده، سن کار در ايران بين 10 تا 65 سال است و يا دستکم آمارها از اين گروه سني ارائه مي‌شود. در عين حالي که دولتها در سالهاي گذشته از اشتغال زايي ميليوني سخن گفته اند و همواره آمارهاي گوناگوني نيز در اين زمينه ارائه شده است، اما گزارشات مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادي در سال 92 نسبت به سال 84 به ميزان 3.4 درصد کاهش يافته است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادي نشان دهنده افزايش تعداد انصراف دهندگان از ورود به بازار کار؛ همچنين افزايش تعداد زناني که از پيدا کردن شغل نااميد شده اند و يا نشان دهنده انصراف موقتي گروه هايي از جامعه است که به جاي ورود به بازار کار ترجيح داده اند دوباره به دانشگاه بروند.

از سوي ديگر، در جمعيت حدود 24 ميليون نفري فعال اقتصادي کشور در سال گذشته زنان خانه دار، سربازان، دانشجويان و دانش آموزان نيز وجود دارند که جزو جمعيت فعال اقتصادي کشور محسوب شده اند. در فاصله سالهاي 84 تا 92، بر تعداد جمعيت غيرفعال کشور (نه شاغل و نه بيکار) 6 ميليون و 500 هزارنفر افزوده شده است و اين موضوع به اين معني است که در 8 سال گذشته به جاي افزايش تعداد گروه هاي شاغل و فعال اقتصادي، 6.5 ميليون نفر به جمعيت غيرفعال پيوسته اند!

افزايش جمعيت غيرفعالکارشناسان بازار کار مي‌گويند از دلايل کاهش نرخ مشارکت اقتصادي، نااميدي و مايوس شدن بخشي از جوانان از يافتن يک شغل مناسب است که طي آن بخشي از زنان و مردان دستکم به صورت موقتي قيد يافتن شغل را زده اند که اين مسئله به صورت بالقوه به زيان کشور خواهد بود چون بخشي از جمعيت و توان ميليوني کشور به جاي مشارکت در توليد و توسعه، در سرگرداني به سر مي‌برند و امکان هيچگونه استفاده اي از توان و انرژي آنها وجود ندارد. طبق آمارهاي موجود، نرخ مشارکت اقتصادي زنان همواره کمتر از مردان بوده است که اين موضوع به ورود کمتر زنان به فعاليتهاي اقتصادي و همچنين وجود فضاي نابرابر رقابتي در بازار کار براي تصاحب يک فرصت شغلي از سوي زنان و يا مردان بر مي‌گردد.

به بيان ساده تر، به دليل مردسالار بودن بازار کار ايران؛ تمايل و گرايش کارفرمايان به جذب نيروي کار مرد نيز به مراتب بيشتر از جذب نيروي کار زن است. به صورت کلي، نرخ مشارکت مردان از 64.7 درصد در سال 84 به 63 درصد در پايان سال 92 کاهش يافته و در اين بخش نرخ مشارکت زنان نيز از 17 درصد سال 84 به 12.4 درصد نزول داشته است. در عين حال، نرخ مشارکت اقتصادي چه براي مردان و چه زنان در فاصله 8 سال گذشته کاهشي بوده که نشانه هاي خوبي از امکان رونق اقتصادي و يا استفاده از ظرفيتهاي جديد نيروي انساني در توليد و توسعه نيست. طبق آمارهاي ارائه شده، بر جمعيت فعال کشور (اعم از شاغل و بيکار) در فاصله سالهاي 84 تا 92 تنها 600 هزار نفر افزوده شده که شامل گروه هاي بيکار و شاغل مي‌شود.

علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اخيرا اعلام کرده است مرکز آمارايران اشتغال ايجاد شده در دوره 84 تا 92 را ساليانه تنها 75 هزار فرصت شغلي اعلام کرده و هرگز خبري از ايجاد ميليونها فرصت شغلي نبوده است.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.30477s, 19q