شكيل كلاس عملي زايمان فيزيولوژيك براي متخصصان زنان 8 بيمارستان

۱۳۸۷/۰۴/۱۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 11197
شكيل كلاس عملي زايمان فيزيولوژيك براي متخصصان زنان 8 بيمارستان

xدكتر نسرين چنگيزي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه تداوم آموزش زايمان فيزيولوژيك و كلاس‌هاي آمادگي براي زايمان از دو سال گذشته گفت: در مرداد ماه سال جاري آموزش عملي زايمان فيزيولوژيك براي 8 بيمارستان فعال در اين زمينه تشكيل خواهد شد.

وي ادامه داد: بر اين اساس با حضور يك مدرس بين‌المللي زايمان فيزيولوژيك از استراليا و حضور فعال متخصصان زنان اين 8 بيمارستان در اتاق زايمان، كارگاهي سه روزه برگزار شده و كليه مباحث زايمان فيزيولوژيك از حالت تئوري خارج و به صورت عملي آموزش داده مي‌شود.

رييس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت همچنين با اشاره به برگزاري كلاس‌هاي آمادگي براي زايمان نيز گفت: در اين زمينه نيزهمزمان در مرداد ماه كارگاهي سه روزه با حضور مدرسي بين‌المللي از استراليا و10 تا15 نفر از مدرسان مامايي فعال كشور، برگزار خواهد شد. در پايان اين كارگاه، بعد از برگزاري آزمون عملي گواهي مدرس كشوري كلاس آمادگي براي زايمان به افراد شركت كننده در صورت موفقيت در آزمون مذکور ارايه خواهد شد.

وي ادامه داد: متعاقب اين كارگاه‌ها، دو كارگاه يك روزه شامل دو نشست يك روزه براي متخصصان زنان چهل ويك دانشگاه كشور نيز برگزار مي‌شود؛ به اين ترتيب از هر دانشگاه دو متخصص زنان براي شركت در كلاس‌هاي آموزشي آمادگي براي زايمان در اين دو كارگاه حضور خواهند داشت.

دكتر چنگيزي با اشاره به اين كه سال گذشته از 8 بيمارستان خواسته شد تا فضاي فيزيكي مناسب را به منظور انجام زايمان فيزيولوژيک فراهم كنند، افزود: در سال جاري اين 8 بيمارستان بايد شرايط احراز لوح دوستدار مادر را نيز به دست آورند. بنابراين اميدواريم تا پايان سال لوح دوستدار مادر به اين بيمارستان‌ها ارايه شود. همچنين 33 دانشگاه ديگر بايد فعاليت‌هايي را در زمينه ايجاد مركز آمادگي براي زايمان دريک بيمارستان‌ خود آغاز كنند. به اين ترتيب تا پايان سال جاري كليه دانشگاه‌ها بايد از يك مركز نمونه در بيمارستان به عنوان کلاس آمادگي براي زايمان برخوردار باشند.

وي در رابطه با شرايط احراز لوح دوستدار مادر گفت: براي دريافت اين لوح10 اصل بايد از طرف بيمارستان‌ها رعايت شود كه 9 مورد آن به نوعي شامل بحث زايمان فيزيولوژيك و مديريت اورژانس‌هاي مامايي بوده و يك مورد هم مربوط به دوستدار كودك بودن بيمارستان است؛ به اين ترتيب که بيمارستاني دوستدار مادر خواهد شد که دوستدار كودك نيز باشد.

رييس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت در رابطه با انتظارات موجود از بيمارستان‌ها در زمينه زايمان فيزيولوژيك گفت: ابتدا از اين بيمارستان‌ها انتظار مي‌رود كه قادر به تامين كلاس آمادگي براي زايمان مادران باشند؛ بنابراين فضاي لازم براي هشت جلسه كلاس بايد فراهم باشد. همچنين بيمارستان بايد امكان حضور همراه بر بالين مادر هنگام زايمان را داشته باشد، زايمان فيزيولوژيك با حداقل مداخلات انجام شود و مادر در زايشگاه آزادي عمل داشته باشد.


ضرورت برخورداري بيمارستانها از امكانات لازم براي مديريت اورژانس‌هاي مامايي و ارتباط با سطوح پايين و بالاتر از خود


پيش بيني سزارين تا سال92 در بيمارستان‌هاي سطح يك تا حدود 25 درصد و دربيمارستان‌هاي سطح دو و سه تا 30حدود درصد

وي با بيان اين كه خدمات مديريت اورژانس‌هايي مامايي در كتاب دوستدار مادر ارايه و به دانشگاه‌ها اعلام شده، ادامه داد: بيمارستان بايد از امكانات لازم براي مديريت اورژانس‌هاي مامايي برخوردار و امكان ارتباط با سطوح پايين و بالاتر خود را داشته باشد؛ بنابراين بيمارستان بايد بتواند مادر داراي مشكلات بارداري و زايمان را پذيرش و مديريت اورژانس‌هاي مامايي را با حداكثر كيفيت خدمات، ارائه كند. به طور كلي بيمارستان براي دريافت لوح دوستدار مادر، بايد مديريت اورژانس‌هاي مامايي و انجام زايمان فيزيولوژيك را به بهترين نحو اجرا كند.

رييس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت افزود: با توجه به شرايط مادرو جنين، در بهترين شرايط ارجحيت ختم بارداري با زايمان فيزيولوژيك است.

وي گفت: براساس آخرين مستندات موجود عوارض زايمان واژينال حتي از سزارين انتخابي هم كمتر است.

دكتر چنگيزي با بيان اين كه حدود 15 درصد زايمان‌هاي دنيا به روش سزارين انجام مي‌شود، افزود: در ايران بر اساس آمار سال 1384 آمار زايمان‌هاي سزارين 4/40 درصد گزارش شده است.

وي گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تا سال 92 ميزان زايمان‌هاي به روش سزارين در بيمارستان‌هاي سطح يك حدود 20 تا 25 درصد و در بيمارستان‌هاي سطح دو و سه حدود 25 تا 30 درصد پيش بيني شده است.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.78511s, 18q