آیا زندگی‌تان آن چیزی است که انتظارش را داشته‌اید؟

۱۳۹۳/۰۲/۲۶ - ۰۹:۱۱ - کد خبر: 112033
آیا زندگی‌تان آن چیزی است که انتظارش را داشته‌اید؟

سلامت نیوز: روانشناسان معتقدند چنانچه فردی احساس کند زندگی‌اش آن چیزی نیست که به دنبال‌اش بوده و رضایت و لذت کافی را از روند زندگی دریافت نمي‌‌كند بهتر است به جای جنگیدن و تغییر اوضاع و شرایط بیرونی ابتدا از درون خود شروع کند نحوه تفکر و نگرش خود را نسبت به خواسته‌‌هايش تغییر دهد.

افراد زیادی از زندگی کنونی خود خرسند و راضی هستند و در مقابل نیز بسیاری افراد احساس مي‌‌کنند زندگی‌شان آن چیزی نیست که به دنبال‌اش بودند و یا آنچه از زندگی مي‌‌خواستند همانی نیست که هم اکنون دارند. مسلماً برای شما هم پیش آمده از هیچ‌یک از موفقیت‌‌های خود احساس شادی و رضایتمندی نداشته و احساس کنید ‌اين آن چیزی نبوده است که به دنبال‌اش بوده‌اید و یا آن حس خاصی که به دنبالش بوده‌اید را به شما نمي‌‌دهد. افراد موفق زیادی نیز در اطراف شما وجود دارند که ازدیدگاه دیگران بی‌نظیر و سعادتمند هستند اما در درون خود احساس بی‌کفایتی و تهی بودند مي‌‌کنند.

نارضايتي از زندگي
نارضایتی از زندگی را در چهره و مکالمات بسیاری از افراد در جامعه به وضوح مي‌‌توان مشاهده نمود گله و شکایت مداوم از اوضاع و شرایط اعم از اجتماعی، اقتصادی، شغلی و زندگی شخصی همراه با صورت‌‌های افسرده و دلزده انسان‌‌های بسیاری که حتی حوصله هم‌صحبتی با یکدیگر را ندارند و ترجیح مي‌‌دهند در تنهایی خود فرو روند و یا افرادی که مدام با خود و دنیای اطراف‌شان در جنگ بوده و ابراز ناراحتی مي‌‌کنند که چرا؟ چرا من در جایی که مي‌‌خواهم نیستم؟ چرا خانه‌ای را که مي‌‌خواهم ندارم؟ چرا در رشته‌اي درس مي‌‌خوانم که دوست ندارم؟ چرا شغلم آزارم مي‌‌دهد؟ و مهم‌تر از همه چرا من خوشحال و شاد نیستم عده بسیاری فارغ ازدغدغه‌‌های عامه مردم در رفاه کامل زندگی مي‌‌کنند ولی برخی از آنان نیز بسیاری از ‌اين چراها را هر روز برای خود مطرح مي‌‌کنند.
تا به حال اندیشیده‌ايد از زندگی خود چه مي‌‌خواهید؟ تا چه اندازه به خواسته خود رسیده‌ايد؟ متاسفانه برخی خود نیز نمي‌‌دانند چه چیزی باعث خرسندی و رضایت خاطرشان مي‌‌شود و همین مسئله سبب سردرگمي‌‌ و نارضایتی‌شان نسبت به زندگی و دنیای اطراف مي‌‌شود. زمانی که ندانید خواسته واقعی‌تان، آنچه شادتان مي‌‌سازد چیست قادر نخواهید بود آرامش و خوشبختی را تجربه کنید.

خواسته‌تان را شناسایی کنید
بهترین راه برای رسیدن به احساس رضایتمندی شناخت دقیق احساسات و خواست‌‌هاست وقتی ندانید از زندگی خود چه مي‌‌خواهید چگونه مي‌‌توانید شرایطی را فراهم آورید که در آن به رضایتمندی برسید در ‌اين صورت قدم اول شما رسیدن به وضوح و کشف خواسته واقعی‌تان است برای رسیدن به ‌اين مرحله برگه‌اي را برداشته و آن را به دو قسمت تقسیم کنید در یک ستون تمام آنچه در زندگی روزمره‌تان شما را آزار مي‌‌دهند بنویسید و در ستون مقابل آنچه که مي‌‌خواهید را یادداشت کنید تمامي‌‌ آنچه را مي‌‌خواهید تجربه کنید.


ریسک کنید
فراموش نکنید برای دستیابی به موفقیت و رسیدن به آرزوهایتان داشتن رفتارهای محافظه کارانه مشکلات شما را کمتر نمي‌‌کند جهت پیشرفت نیاز به جسارت و قدرت ریسک پذیری دارید حتی ممکن است زمانی احساس کنید که باید متفاوت‌تر از قبل زندگی کنید و برخی از سبک‌‌های زندگی روزانه‌تان را تغییر دهید. تغییر هم برای شما و هم اطرافیانتان سخت خواهد بود ولی باید پذیرفت برای رشد شخصی گاهی نیاز است الگوهای کهنه را بازسازی و متد‌‌های جدیدتری را امتحان کنید.

هدفمند حرکت کنید
پس از رسیدن به وضوح و شناخت نسبت به خواسته‌‌ها آنچه باید به دنبالش باشید بررسی مسیرها و راههای است که شما را به خواسته‌تان مي‌‌رساند و این مستلزم داشتن روابط عمومي ‌‌بالا و تعامل با دیگران است. چنانچه اطرافیان شما از خواسته‌‌ها و علایق‌تان مطلع باشند قادر خواهند بود پیشنهادات و راهکارهای خوبی به شما دهند.
برای رسیدن به خواسته‌تان تمامي‌‌ راهها را بررسی کنید و در نهایت آنچه شما را شاد و راضی مي‌‌کند را انتخاب نمایید مسلماً نظر اطرافیان و خانواده نیز مهم است اما نباید فراموش کرد زمانی مي‌‌توانید همسر و یا والد و حتی فرزند و دوست خوبی باشید که در درون احساس قدرتمندی و رضایت کنید. به عنوان مثال تاثیر نارضایتی در شغل در رفتار و اعمال شما و در تمامي ‌‌روابط‌تان هویدا خواهد بود..

افکار خود را مدیریت کنید
فراموش نکنید برای دستیابی به موفقیت و رسیدن به آرزوهایتان داشتن رفتارهای محافظه کارانه مشکلات شما را کمتر نمي‌‌کند جهت پیشرفت نیاز به جسارت و قدرت ریسک پذیری دارید حتی ممکن است زمانی احساس کنید که باید متفاوت‌تر از قبل زندگی کنید و برخی از سبک‌‌های زندگی روزانه‌تان را تغییر دهید. تغییر هم برای شما و هم اطرافیانتان سخت خواهد بود ولی باید پذیرفت برای رشد شخصی گاهی نیاز است الگوهای کهنه را بازسازی و متد‌‌های جدیدتری را امتحان کنید.

رضايت از زندگي

روانشناسان معتقدند چنانچه فردی احساس کند زندگی‌اش آن چیزی نیست که به دنبال‌اش بوده و رضایت و لذت کافی را از روند زندگی دریافت نمي‌‌كند بهتر است به جای جنگیدن و تغییر اوضاع و شرایط بیرونی ابتدا از درون خود شروع کند نحوه تفکر و نگرش خود را نسبت به خواسته‌‌هايش تغییر دهد. اکثراً افراد بر‌اين باورند برای داشتن زندگی خوب و تغییر در حال‌شان بهتر است تغییراتی در زندگی خود به‌وجود آورند. روانشناسان معتقدند بهتر است قبل از تغییر محل زندگی، شغل و خیلی تغییرات اساسی دیگر در زندگی ابتدا از درون خود شروع کنید. شاید فردی بتواند در محدوده زندگی خود تغییرات بسیاری ‌ايجاد کند اما واقعیت ‌اين است هیچ شخصی قادر نیست بدون ‌ايجاد تغییر درونی دنیا و یا انسان‌‌های دیگر را تغییر دهد. در جهانی زندگی مي‌‌کنیم با قوانینی بسیار پیچیده و آدم‌‌هایی با تفاوت‌‌های فکری، فرهنگی و روانی متفاوت، حال چگونه مي‌‌توان همه‌ اين متغیرها را بر وفق مراد خویش ساخت، هر شخص دنیای خود را مي‌‌سازد بهتر است اجازه دهیم دیگران نیز آن‌گونه که مي‌‌خواهند زندگی کنند. افکار شما دید و نگرش‌تان را به زندگی کنونی تعیین مي‌‌کند در کجا‌ ايستاده‌ايد، در حال چه کاری هستید، هر آنچه هم اکنون دارید دستاورد افکار، باورها و ذهنیات‌تان است. توجه داشته باشید آنچه هم اکنون دارید متناسب با روحیات و انگیزه‌‌های قبلی‌تان است.
شما قادرید افکار خود را مدیریت کنید بر آن‌‌ها دقیق شده و دریابید آيا شما را به جایی که مي‌‌خواهید مي‌‌رساند یا خیر؟
آیا طرز تفکر کنونی شما را به هدف نزدیک‌تر مي‌‌کند یا خیر؟ در صورتی که جواب ‌اين سوالات منفی است نیازی نیست با ‌اين افکار منفی مقابله کنید به یاد داشته باشید با هر آنچه مقابله کنید بدان قدرت مي‌‌بخشید. چه بخواهیم و نخواهیم در ذهن و گفتگو‌‌های درونی همه ما افکار منفی و مثبت بسیاری وجود دارد، بهتر است آن‌‌ها به حال خود رها کنید و به دنبال جایگزینی مناسب باشید. افکار مخرب و مزاحم زندگی شما را نابود مي‌‌سازند.


افكار قدرتمند

حقیقت است که افکار دنیای اشخاص را مي‌‌سازد پس باید هر شخصی به دقت بررسی نماید درحال ساختن چه دنیايی برای خود است.
شما برای خود چه دنیایی ساخته‌ايد؟
از دنیای خود راضی هستید؟
آیا‌ اين همان چیزی است که به شما احساس رضایتمندی و سعادت مي‌‌بخشد؟
پژوهشگران معتقدند انسان‌‌ها به‌طور ذاتی افکار خود را به صورت اتوماتیک بسیار جدی گرفته و بدان باور دارند تا حدی که افکارشان بر تمامي ‌‌ابعاد زندگی روزانه خواه ناخواه تاثیرگذار خواهد بود، افکاری که گاه بشر را می‌ترساند یا از خود متنفر مي‌‌سازد و در مواقعی از دیگران نا امید می‌کند. افکار قدرتمند آدمي ‌‌سبب مي‌شود دنیای متحول و یا انسانی زمین‌گیر شود.

منبع:‌دنیای زنان

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
الهه
من راهی رو که انتخاب کردم می پسندم و کاملا برنامه و هدف دارم خیلی از مواردی که دوست دارم رو ندارم اما با این همه از زندگی رضایت دارم احساس رضایت برای من زندگی مطابق با هدفها و ارزشهامه و نه رسیدن به خوشی و لذت به هر راهی و طریقی و با فدا کردن هر ارزشی...
این زندگی کنونی اگرچه ناهماری زیادی رو داره اما صد برابر برام دلپذیرتر از تنن به ذلت دادنه من روح وشخصیتمو به هر هوسی و به قیمت بدست آوردن محبت و لذت گذرای آدمای هوسباز نمی فروشم
خدایا من ازت راضیم و سعی میکنم اونقدر لیاقتمو بالا ببرم که بهترین ها رو بهم برگردونی و شامل حالم کنی
1.26547s, 19q