سير نزولي جنايات در سال 92

۱۳۹۳/۰۲/۲۸ - ۱۴:۴۹ - کد خبر: 112285

سلامت نیوز: معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي برخي شايعات در خصوص قتل‌هاي سريالي در فارس، هرمزگان و کردستان را تاييد نکرد و گفت:« هيچ پرونده‌اي که مبني بر وقوع قتل‌هاي سريالي باشد در کشور وجود ندارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، سرهنگ هادي مصطفايي پيرامون ارائه گزارش عملکرد سال 92 معاونت مبارزه با جرايم جنايي با بيان اينکه نرخ قتل در ايران 2.5 به ازاي هر 100 هزار نفر است گفت: «در چهار سال اخير شاهد سير نزولي قتل در کشور هستيم به گونه‌اي که در سال 89 نرخ قتل 3.1 درصد بوده است اما در سال 92 اين نرخ به 2.5 درصد رسيده است.»

او با بيان اينکه 89.2 درصد پرونده‌هاي قتل کشف مي‌شود، گفت: «بالاترين نرخ قتل در کشور متعلق به يکي از استان‌هاست که اين نرخ 8.8 درصد تخمين زده شده است.»

مصطفايي با بيان اينکه به مصلحت نيست که نام استان‌هايي که داراي بالاترين نرخ قتل را در کشور دارند بيان کنيم، گفت: «با اين حال استان مرکزي، يزد و خراسان جنوبي به ترتيب داراي کمترين نرخ وقوع قتل در کشور هستند.»

رتبه دوم تهران در جرايم منجر به قتل

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي با بيان اينکه نرخ وقوع قتل در پايتخت دو است گفت: «معمولا در اغلب کشورها نرخ قتل در پايتخت بسيار زياد است اما در تهران با توجه به رسانه‌اي شدن و پيگيري خبرنگاران در مورد سرانجام قتل و متهمان، اين مقوله در ذهن مردم و تصور عامه بيش از حد معمول است.» به گفته مصطفايي ميانگين کشف وقوع قتل محاسبه شده و حتي آماري نيز در اين زمينه وجود دارد اما تعيين يک ظرف زماني معين براي کشف، آثار تخريبي خواهد داشت.

او همچنين در مورد نحوه انجام قتل‌ها با بيان اينکه 32.3 درصد قتل‌ها با سلاح گرم و 35.5 درصد قتل‌ها با سلاح سرد رخ مي‌دهد، گفت: «13.4 درصد قتل‌ها با ضرب و جرح، 12.1 درصد خفگي، 6.2 درصد با ساير وسايل به قتل مي‌رسند.»

خبري از قتل هاي سريالي نيست

مصطفايي با بيان اينکه حدود 62 درصد قتل‌ها بدون برنامه ريزي قبلي رخ مي‌دهد، گفت: «قتل‌هاي رخ داده در کشور ما عمدتا بدون برنامه ريزي و سازمان نيافته هستند و بيشتر اين قتل‌ها ناشي از سهل انگاري هستند.» مصطفايي با بيان اينکه پيگيري قتل‌هاي سريالي يکي از اهداف اين معاونت است گفت: «در سال 92 سه پرونده در استان‌هاي گلستان، بوشهر و قم تشکيل شد که اگر کشف نمي‌شد امکان تبديل به قتل‌هاي سريالي وجود داشت اما خوشبختانه اين مهم انجام نشد.»

او در مورد برخي شايعات در خصوص قتل‌هاي سريالي در فارس، هرمزگان و کردستان گفت: «مطمئن باشيد اگر ارتباطي ميان قتل‌هاي به وقوع پيوسته وجود داشته باشد اولين کسي که اين ارتباط را متوجه مي شود پليس است اما در کردستان چند حادثه خودکشي بود و ما بقيه شايعات در خصوص قتل‌هاي سريالي را تاييد نمي‌کنيم.»

او در پاسخ به اين سوال که چرا شايعاتي در مورد قتل‌هاي سريالي رخ مي‌دهد، گفت: «در حال حاضر دنياي ارتباطات است و گاها افراد براي جلب توجه اين اقدام را انجام مي‌دهند.» مصطفايي با بيان اينکه در گذشته يک پيامکي منتشر شد که افراد با دريافت آن تصور مي‌کردند که کسي به قتل رسيده گفت: «با پيگيري‌هاي انجام شده مشخص شد که فرد منتشر کننده با برداشتي آزاد از يک طنز سايتي اين اقدام را انجام داده است اما در مورد شايعات بعدي بايد موضوع رسيدگي شود و اگر شخص و يا افرادي اقدام به اين کار کرده باشند با آنان برخورد مي‌شود.»

کاهش آمار قتل توسط بستگان

او همچنين در مورد انگيزه‌هاي وقوع قتل در کشور نيز با بيان اينکه 28 درصد از قتل‌ها به دليل نزاع و اختلاف رخ مي‌دهد، گفت: «18.18 درصد به دليل مسائل ناموسي و منکراتي، 7.7 درصد سرقت، 15.3 درصد اختلاف خانوادگي و 11 درصد به دليل مسائل ديگر انگيزه مهم قتل‌ها در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.» او همچنين در مورد قتل توسط بستگان نيز با بيان اينکه اين نوع قتل 31.9 درصد قتل از کل را به خود اختصاص داده است، گفت: «خوشبختانه شاهد سير نزولي ميزان وقوع قتل توسط بستگان هستيم به طوري که در سال 91 اين رقم 33.9 درصد بوده است.»

مصطفايي همچنين در مورد جرايم اتباع بيگانه نيز گفت: «در چند سال اخير ميزان وقوع جرايم جنايي توسط اتباع بيگانه داراي سير نزولي بوده است به گونه‌اي که از نرخ 6.2 در قتل به 4.5 رسيده‌ايم.»قتل زنان بيشتر توسط بستگان رخ مي دهدمعاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا همچنين در مورد سهم زوجين در ميزان وقوع قتل (همسرکشي) با بيان اينکه اين نوع قتل 19.8 درصد از قتل‌هاي خانوادگي را شامل مي‌شود، گفت: «قتل زنان توسط شوهر شاهد کاهش 3.4 درصدي بوده است.»

او همچنين در مورد جنسيت مقتولان نيز گفت: «24.8 درصد از مقتولان مونث بوده‌اند که بررسي آمارها نشان مي‌دهد اين قتل زنان توام با خشونت و تجاوز نبوده است و بيشتر به دليل نزاع و اختلافات بوده است.» به گفته مصطفايي 61.5 درصد قربانيان مونث توسط بستگان خود به قتل مي‌رسند.

آدم ربايي به يک سوم سال قبل رسيده است

اوبابيان اينکه نرخ آدم ربايي در کشور به 0.43 رسيده است گفت: «نرخ آدم ربايي در سال 92 به يک سوم 10 سال قبل رسيده است.»

او با بيان اينکه 46 درصد از آدم ربايي‌ها ارتباط مستقيمي با مواد مخدر و معاملات آن دارد گفت: «19 درصد آدم ربايي‌ها مربوط به اخاذي، پنج درصد انتقام جويي، شش درصد مسائل منکراتي و 4.5 درصد ناشي از اختلافات خانوادگي است.»

او با بيان اينکه بالاترين نرخ آدم ربايي در کشور 3.3 است، گفت: «مابقي استان‌ها نرخ کمتر از يک درصد در آدم ربايي دارند.

کشف 70 باند سقت مسلحانه

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا همچنين در مورد آخرين وضعيت سرقت مسلحانه در کشور گفت: «در اين مقوله شاهد کاهش 1.6 درصدي ميزان وقوعات هستيم و اين در حالي است که درصد کشف سرقت‌هاي مسلحانه 75 درصد تخمين زده شده که بالاترين ميزان کشف در 13 سال اخير است.» به گفته مصطفايي 87 درصد سرقت‌هاي مسلحانه تنها در هشت استان کشور رخ مي‌دهد. او با بيان اينکه در سال 92 با تلاش ماموران پليس 70 باند مهم در مقوله سرقت مسلحانه کشف و منهدم شد گفت: «در اين راستا 294 سارق دستگير و 178 سرقت نيز کشف شد.»

به گفته مصطفايي، مجموع سرقت مسلحانه از بانک و طلا فروشي کمتر از دو درصد بوده است و اين در حالي است که 26 درصد سرقت‌هاي مسلحانه براي خرده سرقت و 22 درصد سرقت خودرو و 10 درصد از سرقت‌هاي مسلحانه نيز براي ربودن موتورسيکلت بوده است.

او همچنين در تشريح اقدامات موفق اين معاونت در سال گذشته گفت: «پي جويي پرونده‌هاي معوقه يکي از موفقيت‌هاي اين معاونت در سال گذشته بوده است به گونه‌اي که 400 پرونده معوقه به صورت هدفمند کشف شد.» او همچنين کشف علمي جرايم را يکي ديگر از برنامه‌هاي آتي اين معاونت عنوان کرد و گفت: پليس آگاهي شديدا با کشف واهي پرونده‌ها برخورد مي‌کند و در پنج سال اخير کمتر گزارشي مبني بر بيگناه بودن متهم دستگير شده به پليس رسيده است.

او همچنين با بيان اينکه رسيدگي به امور گمشدگان به عنوان يکي از برنامه‌هاي مهم در دستور کار قرار دارد گفت: «معاونت مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي در اموري همچون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و آدم ربايي توانسته موفق عمل کند اما به نظر مي‌رسد مردم انتظار بيشتري از پليس در مورد رسيدگي به امور گمشدگان داشته باشند.» او با بيان اينکه نرخ گمشدگان در کشور 21 است گفت: «90 درصد افرادي که براي آنها پرونده‌اي تحت عنوان فقداني تشکيل داده مي‌شود مجددا به خانه باز مي‌گردند.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.57252s, 19q