گزارشی از تخريب بوستان مادر

چه كسي دستور مرگ ريه شهر تهران را صادر كرد؟

۱۳۹۳/۰۳/۰۷ - ۱۲:۱۰ - کد خبر: 113149
چه كسي دستور مرگ ريه شهر تهران را صادر كرد؟

سلامت نیوز: بوستان «مادر» كه اين روزها به جديدترين چالش بين شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران بدل شده، قدمتي دارد به اندازه دو دهه.

آذر سال 73 طي صورتجلسه يي به تاريخ 15 آذرماه 1373، كميسيون ماده 5 با واگذاري مساحتي بالغ بر 56000 مترمربع از مجموع چندين پلاك به وسعت 109 هزار مترمربع به شهرداري، براي احداث فضاي سبز و تغيير كاربري بخشي از آن از فضاي سبز به مسكوني به ازاي اين واگذاري موافقت كرد. طرحي كه در خرداد 87 نيز در شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب شد.
اما يكسال بعد، يعني درسال 88، شهرداري منطقه 5 طي نامه يي در تاريخ اول شهريور سال 88، خواستارتغيير كاربري اين محدوده به تجاري - اداري شد.
ولي اين پايان ماجرا نبود، پس از نامه نگاري هاي فراوان بين اداره كل شهرسازي، شهردار منطقه5 و دبيرخانه كميسيون ماده 5، اداره كل شهر سازي به مديريت مجيدپاكساز، طي نامه يي به دبيرخانه كميسيون ماده 5 درزمان تصدي معاونت شهرسازي و معماري دكتر هيربد معصومي، در 25 آبان ماه 1389قاطعانه اعلام كرد: بر اساس طرح تفصيلي ملاك عمل محدوده مورد نظر داراي كاربري سبز است و در طرح تفصيلي جديد محدوده به زير پهنه فضاي سبز اختصاص يافته و نبايد تغييري درآن حادث شود.
با اين وجود شهرداري منطقه، سرمايه گذاري را براي خريد اين زمين پيدا مي كند و در شهريور 90 آگهي مزايده اراضي فوق منتشر مي شود. اسناد منعكس شده درآن سال حكايت ازاعتراض حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران به استناد اين آگهي و به استناد بند 4 پيوست 5 مصوبه طرح جامع، نسبت به تغيير كاربري اراضي فضاي سبز به غير، به شهردار تهران دارد. اعتراضي كه با حمايت چنداني از سوي ساير اعضاي شوراي شهر وقت مواجه نيست، ولي درنهايت منجر به توقف پروژه و انصراف سرمايه گذار مي شود.
اما، دكتر هيربد معصومي، معاون شهرسازي و معماري وقت شهرداري، با وجود نظر كارشناسي مديركل شهرسازي و طرح هاي شهري خود و اعتراض هاي صورت گرفته، كمتر از سه ماه بعد در نامه يي به تاريخ 7 مهرماه 1390به دفتر شهردار تهران در جواب تذكر شكيب، ضمن تاكيد بر قرار گيري آن در پهنه G112 (پارك هاي عمومي) اعلام مي كند: «نظر به محل قرار گيري و پتانسيل هاي خاص محدوده فوق الذكر و همچنين استدلال ارائه شده توسط شهرداري منطقه 5، مقرر گرديده بود كه طي روندي اصلاحي بخشي از زير پهنه آن به M111 (فضاي تجاري – اداري) تغيير يابد.
طرح تفصيلي تهران از اوايل سال 91 كليد مي خورد، دكتر معصومي بركنار و جاي خود را به جوان ترين معاون شهرسازي و معماري تاريخ پايتخت يعني عليرضا جاويد مي دهد تا سكان اجراي اين طرح را كه شهرداري به عنوان يكي از افتخارات خود از آن ياد مي كند، در دست بگيرد. مهندس جواني كه گرچه شهردار تهران از وي به عنوان يكي از بهترين مديران خود ياد مي كرد اما عمر معاونتش تنها يك سال و نيم به طول انجاميد، سپس به شهرداري منطقه 4 منصوب و درنهايت استعفا داد. معاون اسبقي كه در پاسخ به تماس خبرنگار ما، ارائه هرگونه توضيحي را منوط به بررسي بيشتر مي داند.
در آخرين سري تدقيق نقشه هاي طرح تفصيلي و آخرين ماه هاي تصدي معاونت جاويد، تغيير كاربري بوستان «مادر» در دستور كار كميسيون ماده 5 قرار گرفته، حدود 78 درصد آن به R122 (منطقه مسكوني) و 22درصد آن به M111 (تجاري – اداري) تغيير ماهيت داد. اين امر به امضاي كميسيون ماده 5 رسيده و در نهايت تاريخ اول تيرماه 1392همراه ساير نقشه هاي طرح تفصيلي ابلاغ مي شود. به اين ترتيب شهرداري تهران زميني را كه در طرح جامع قرار بود پارك عمومي شود را به معوض طلب پروژه پل صدر براي ساخت و ساز واگذار كرد. بانك دريافت كننده – بانك «الف» - در خاموشي كامل خبري، كلنگ احداث ساختمان هاي بلند مرتبه يي را در اين زمين بر زمين زد.
محمد حقاني، رييس كميته محيط زيست شورا كه از نيمه ارديبهشت سال جاري اعتراض خود را علني كرده است در اين باره مي گويد: همان طور كه بارها اعلام شده اين تغيير كاربري غيرقانوني است و بايد متوقف شود.
وي درپاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون شهردار تهران با وجود تذكرهاي متعدد واكنشي دراين خصوص نداشته است، مي گويد: تاكنون دو بار كتبي و دوبار حضوري تذكرهايي به شهردارتهران دراين مورد داده شده ولي نمي دانم به چه دليل اقدامي از سوي وي براي توقف اين پروژه صورت نگرفته است ؟ حتي يكي، دو روز قبل در مجلسي، دوباره اين اعتراض را به دكتر قاليباف مطرح كردم ولي متاسفانه وي به سادگي از پاسخ دادن طفره رفتند.
اين عضو شوراي اسلامي شهرتهران گفت: اميدواريم درجلسه آتي شوراي اسلامي شهرتهران، شهردار توضيحات قانع كننده يي را ارائه كند تا كار به «سوال» از وي نكشد چراكه درغير اين صورت شوراي شهر در نهايت دقت ماجرا را پيگيري كرده و مطابق قانون از ابزارهاي خود براي توقف اين طرح استفاده مي كند حتي درصورت لزوم شكايت خود از شهرداري را از مراجع قضايي پيگيري مي كنيم.
اما در اين ميان هنوز سوالات و ابهامات فراواني درمورد اين اقدام غيرقانوني شهرداري، همچنان بي پاسخ مانده است. يكي از اين ابهامات در ريشه و اصالت صورت مساله است. هر طرحي كه به كميسيون ماده 5 ارسال مي شود، براي بررسي كارشناسي، ابتدا دركميته فني اين كميسيون كه با حضور معاون معماري و شهرسازي، مديركل شهرسازي، مديركل كميسيون هاي ماده 5: نمايندگاني از سازمان ميراث فرهنگي، سازمان آب، مشاور طرح تفصيلي و نمايندگاني از تمامي سازمان هاي ذي ربط، مطرح مي شود. در مرحله بعد براي تصويب نهايي به كميسيون ماده 5 كه هر از چند گاهي در دفتر شهردارتهران و با حضور شخص وي، رييس شوراي شهر، معاون معماري و شهرسازي، مديركل كميسيون هاي ماده 5، معاونان وزارت مسكن و شهرسازي، محيط زيست و بيش از 10 وزارتخانه و سازمان ديگر، برگزار مي شود ارسال مي شود تا به تصويب نهايي برسد. اين امر به اين معناست كه تمامي طرح ها پس از موافقت و تاييد شهردار تهران و رييس شوراي شهر دركنار معاونان وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف، به تصويب مي رسد. به گفته حقاني طي يك ماه گذشته و با علني شدن اعتراض هاي متعدد، سناريوي نابودي بوستان «مادر» نه تنها متوقف نشده كه با سرعتي بسيار بيشتر ادامه دارد. فعالان محيط زيست نگرانند تا شوراي اسلامي شهرتهران از شهردار بازخواست كند، اين بوستان به كلي نابود شده و برج هاي فراوان جاي درختان آن را بگيرند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.56157s, 19q