96 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تهیه می شود

۱۳۸۷/۰۴/۲۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 11321
96 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تهیه می شود

رسول دینارونددر حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی موادغذایی ، آرایشی و بهداشتی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه تولید دارو با مشکل جدی مواجه نیستیم هچنین بیش از 45 درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو نیز در داخل از کشور تولید می شود.

م‍‍ع‍‍اون‌ ‌غ‍ذ‌ا و د‌ارو‌ی‌ وز‌ارت‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‌ ، درم‍‍ان‌ و ‌آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍‍ی با اشاره به تحریم های موجود و در پاسخ به سئوالی پیرامون نقش این تحریم ها در تهیه دارو، عنوان کرد: ت‍ح‍ری‍م‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ کالاهای حوزه سلامت ن‍ی‍س‍ت‌ و ‌آس‍ی‍ب های وارد شده‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ف‍ش‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ بر بازار دارو ‌اس‍ت .

دیناروند افزود: ‌از ‌آن‍ج‍‍ا ک‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍‍اد‌ی‌ ‌از ت‍ول‍ی‍د‌‌ د‌ارو در ک‍ش‍ور ص‍ورت‌ م‍‍ی‌ گ‍ی‍رد، ت‍ح‍ری‍م‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ تاثیر جدی بر روند تهیه د‌ارو‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍وردن‍ی‍‍از ک‍ش‍ور ندارد.

وی با اشاره به وضعیت تهیه داروهای مورد نیاز بیماران خاص بر نبود مشکل در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت: درح‍‍ال‌ ح‍‍اض‍ر و‌اب‍س‍ت‍گ‍‍ی‌ کشور‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ول‍ی‍د د‌ارو و ت‍‍ه‍ی‍ه‌ د‌ارو‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍وردن‍ی‍‍از ب‍ی‍م‍‍ار‌ان‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍‍ار‌ان‌ خ‍‍اص‌ ب‍س‍ی‍‍ار ک‍م‌ ‌اس‍ت.

م‍‍ع‍‍اون‌ ‌غ‍ذ‌ا و د‌ارو‌ی‌ وز‌ارت‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت ، درم‍‍ان‌ و ‌آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍‍ی پیرامون کمبود برخی داروها در کشور، تصریح کرد: کمبود داروها در کشور مقطعی است که در زمان حاضر هیچگونه مشکل جدی در زمینه کمبود دارو در کشور وجود ندارد.

وی همچنین به تهیه داروهای مورد نیازبیماران خاص اشاره کرد و یادآور شد : اعتبارات مورد نیاز تامین این داروها به اعتبارات دولتی وابسته است که در این زمینه مشکلی نداریم.

این مسئول خاطر نشان کرد: با تصویب تخصیص 200 میلیارد تومان کسری اعتبار یارانه دولتی دارو در مصوبه اخیر مجلس دیگر مشکلی در زمینه تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص وجود نخواهد داشت.

دیناروند همچنین با اشاره به پیشرفت های ایران در زمینه تولید انواع داروهای مختلف، افزود: با تولید هر قلم دارو در داخل کشور بیش از پنج میلیون دلار در بخش دارو صرفه جویی می شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.4194s, 19q