ورود ديوان محاسبات به موضوع آلودگي بنزين

۱۳۹۳/۰۳/۱۰ - ۱۰:۱۷ - کد خبر: 113268
ورود ديوان محاسبات به موضوع آلودگي بنزين

سلامت نیوز: دادستان ديوان محاسبات: ديوان در حال حاضر تنها استاندارد بودن بنزين توليدي پالايشگاه تهران را تاييد مي کند.

دادستان ديوان محاسبات کل کشور از ورود اين نهاد نظارتي به موضوع بنزين هاي توليدي پالايشگاه ها خبر داد و گفت: ديوان در حال حاضر تنها استاندارد بودن بنزين توليدي پالايشگاه تهران را تاييد مي کند و استاندارد بودن بنزين توليدي ديگر پالايشگاه ها در حال بررسي هاي کارشناسي است.مدت هاست موضوع آلودگي و سرطان زايي بنزين يکي از مباحث داغ است و هفته گذشته، کميسيون انرژي مجلس، موضوع کار خود را به بررسي اين مسئله اختصاص داد. در اين جلسه که بدون حضور مقامات عالي دستگاه هاي متولي و تنها با حضور برخي مسئولان اين حوزه برگزار شد، توضيحات مسئولان نيز نمايندگان مجلس را قانع نکرد و جلسه بدون نتيجه پايان يافت و به گفته رئيس کميسيون انرژي سازمان محيط زيست و استاندارد، آزمايشي بر روي بنزين ها انجام نداده اند و طرح آلودگي بنزين سياسي بوده است.اما در اين زمينه همچنان با اظهارات متفاوت وگاه متناقض مسئولان روبه رو هستيم. برخي نمايندگان مجلس کيفيت بنزين هاي مصرفي را پايين تر از حداقل استانداردهاي اين حوزه مي دانند و برخي نيز از ارائه نشدن هيچ دليل مستند و علمي از سوي سازمان هاي استاندارد و حفاظت محيط زيست مبني بر آلايندگي بنزين پتروشيمي سخن مي گويند.رئيس کميسيون انرژي مجلس در اظهارنظري مطرح کردن بحث آلايندگي بنزين را امري سياسي دانست و به فارس گفت: محيط زيست و استاندارد هيچ گونه آزمايشي روي بنزين ها انجام نداده اند و اعضاي کميسيون به اتفاق، آقايان را مورد سوال قرار دادند که وقتي نمونه نگرفته ايد، چطور درباره آلايندگي بنزين پتروشيمي اظهارنظر کرده ايد.

ميرکاظمي اضافه کرد: بنزين وارداتي براساس گزارش مديران سابق پالايش و پخش، حتي يورو ۲ هم نبوده و از يورو ۲ آلاينده تر بوده است.

يک مسئول محيط زيست: آن چه پتروشيمي ارائه مي کند، بنزين کامل نيست
در همين راستا، مديرکل دفتر هوا و اقليم سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با خراسان تصريح کرد: آن چه پتروشيمي ارائه مي کند، بنزين کامل نيست، ترکيبي است که به بنزين افزوده مي شود.يوسف رشيدي با بيان اين که ترکيبات بنزين از برش ها و واحدهاي مختلفي تهيه مي شود؛ ادامه داد: ما ترکيبات برش ها را به تفکيک اندازه گيري نمي کنيم، بلکه آن چه را که در جايگاه هاي سوخت عرضه مي شود اندازه مي گيريم که با سلامتي مردم در ارتباط است.وي خاطرنشان کرد: براساس استاندارد يورو۴، بنزين استاندارد از آروماتيک به ميزان کمتر از ۳۵ درصد و از بنزن زير يک درصد برخوردار است، در حالي که طبق اظهارات مسئولان پتروشيمي آروماتيک موجود در بنزين توليدي آن ها بسيار بيشتر از اين ميزان است.رشيدي در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظرها مبني بر ارائه نشدن مستندات علمي از سوي سازمان محيط زيست درباره آلايندگي بنزين، تاکيد کرد: آن چه پتروشيمي توليد مي کند با هدف مصرف سوخت نيست و ارزش آن بيش از سوخت است و در فرآيندهاي آن توليد حلال هاي آروماتيک انجام مي گيرد که سرطان زاست و وجود اين مسئله امري محرز و روشن است.مديرکل دفتر هوا و اقليم سازمان محيط زيست با اشاره به اين که ما مخالف توليد و يا وارد کردن بنزين نيستيم، افزود: تمرکز و دغدغه ما آن است که بنزيني که به دست مردم مي رسد از استاندارد لازم برخوردار باشد و ترکيبات آروماتيک موجود در آن بيش از حد استاندارد نباشد.وي يادآور شد: در حال حاضر در تهران، کرج و اراک بنزين يورو ۴ عرضه مي شود که با عرضه بنزين استاندارد در تهران روزي با هواي آلوده نخواهيم داشت و براساس برنامه مورد نظر قصد داريم تا ابتداي آذر در کلان شهرها بنزين يورو ۴ عرضه شود؛ بنابراين مخالفت ما با محصولي است که استاندارد نيست.

عضو کميسيون بهداشت: مسئولان پتروشيمي به طور ضمني آلايندگي بنزين را پذيرفته اند
سيامک مره صدق، عضو کميسيون بهداشت نيز به خراسان گفت: حدود ۲ سال است که کميسيون بهداشت موضوع آلودگي بنزين و استانداردهاي مورد نياز را در جلسات مختلف بررسي مي کند و دغدغه و پيگيري کميسيون بهداشت کلي تر از موضوع آلودگي بنزين است. کيفيت خودروها، برخوردار نبودن آن ها از استانداردهاي اعلام شده و نداشتن استاندارد يورو ۴ و ۵ از دغدغه هاي اين کميسيون است.مره صدق تصريح کرد: مسئولان شرکت پتروشيمي در گذشته (۱۸ ماه قبل) در قبال موضوع آلايندگي بنزين پاسخ دادند تا زماني که خودروها از استاندارد يوروي ۴ و ۵ برخوردار نباشد، عرضه سوخت نيز براساس اين استانداردها نخواهد بود که اين توضيح اصلا منطقي نبود زيرا اگر مسائل را اين گونه وابسته به يکديگر نگه داريم پيشرفتي رخ نمي دهد.وي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات مطرح شده درباره آلايندگي بنزين و اثبات نشدن آن از سوي برخي نمايندگان تاکيد کرد: مستندات لازم در اين باره بايد از سوي سازمان استاندارد و حفاظت محيط زيست ارائه شود که تاکنون مستند دقيق و علمي ارائه نشده است، البته به طور ضمني مسئولان پتروشيمي اين موضوع را پذيرفته اند، اما موضوع مهم، قابل توجه و مسلم اين است که سوخت مورد استفاده از استاندارد يورو ۴ و يورو ۵ و حداقل هاي استاندارد بي بهره است.حسين اميري خامکاني؛ عضو کميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خانه ملت با بيان اينکه بيش از ۵۰ درصد بنزين توليدي پالايشگاه ها از کيفيت يورو ۴ برخوردار و نيمي ديگر هم در حال ارتقاي کيفيت است، گفت: با توجه به پايين بودن شاخص کيفيت بنزين پتروشيمي ها، دولت تصميم گرفت تا زمان تکميل طرح هاي پالايشگاهي، بنزين مورد نياز را وارد کند.اين نماينده مجلس تصريح کرد: با توجه به اينکه برخي از اعضاي کميسيون نگران بودند که بنزين وارداتي از کيفيت خوبي برخوردار نباشد دولت مصوب کرد که واردکنندگان تنها مي توانند بنزين يورو ۴ وارد کنند از اين رو اميدواريم مسئولان سازمان استاندارد و محيط زيست نظارت کافي بر اين موضوع داشته باشند.به گفته نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس ۳۰ ميليون ليتر از ۶۰ ميليون ليتر بنزين توليدي کشور از استاندارد يورو ۴ برخوردار است و شاخص هاي مابقي بنزين توليدي نيز در حال نزديک شدن به استانداردهاي جهاني است.وي درباره سرطان زا بودن بنزين توليدي پتروشيمي ها گفت: مسئولان سازمان محيط زيست و سازمان استاندارد و دانشگاه علوم پزشکي و وزارت بهداشت بايد در اين باره به کميسيون گزارش دهند.اين عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: سازمان محيط زيست بايد کيفيت بنزين وارداتي را محموله به محموله کنترل کند تا بنزين با استاندارد پايين در کيفيت وارد نشود.

عضو فراکسيون محيط زيست: در توليد بنزين استاندارد کوتاهي شده است
کمال الدين پيرموذن عضو هيئت رئيسه فراکسيون محيط زيست نيز در گفت وگو با ايرنا با تاکيد بر اين که در توليد بنزين استاندارد کوتاهي شده است، گفت: مجلس با متخلفان و توليدکنندگان بنزين غيراستاندارد برخورد مي کند.در همين حال، دادستان ديوان محاسبات کل کشور از ورود اين نهاد نظارتي به موضوع بنزين هاي توليدي پالايشگاه ها خبر داد و گفت: ديوان در حال حاضر تنها استاندارد بودن بنزين توليدي پالايشگاه تهران را تاييد مي کند و استاندارد بودن بنزين توليدي ديگر پالايشگاه ها در حال بررسي هاي کارشناسي است.به گزارش ايرنا فياض شجاعي اظهار کرد: تاکنون گزارشي که اثبات کند تخلفي در زمينه توزيع بنزين آلوده انجام گرفته، به ديوان محاسبات کشور ارائه نشده است.وي ادامه داد: البته کارگروه و کميته اي تحت عنوان حسابرسي محيط زيست در ديوان محاسبات تشکيل شده است که موضوع توزيع بنزين آلوده را بررسي مي کند.فياضي افزود: در حال حاضر از مسئولان وزارت نفت در رابطه با توليد و توزيع بنزين آلوده دعوت شده است که به ديوان محاسبات بيايند و توضيحاتي در اين زمينه ارائه دهند. دادستان ديوان محاسبات افزود: موضوع توليد بنزين استاندارد در کشور به ملاحظاتي نياز دارد و در اين زمينه مسئولان پالايشگاه ها عنوان کرده اند که پالايشگاه ها براي توليد بنزين در حد استاندارد يورو ۴ به سرمايه گذاري نياز دارند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.96009s, 19q