آدامس باعث کاهش پلاک هاي دنداني مي شود

۱۳۸۷/۰۴/۲۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 11342
آدامس باعث کاهش پلاک هاي دنداني مي شود
دکتر "مريم کرمي" استاديار گروه دندانپزشکي کودکان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در يک مطالعه به اين نتيجه دست يافته است.
اين مطالعه در هفتمين کنگره بين المللي انجمن دندانپزشکي کودکان ايران ارايه شد. اين بررسي در سه دوره چهار روزه با فواصل دو هفته استراحت ، به منظور تاثير جويدن آدامس بر پلاک دنداني ، مورد بررسي قرار گرفت.
در اين تحقيق و در دوره اول از داوطلبان خواسته شد که روزانه پنج عدد آدامس فاقد ساکاروز و در دوره دوم آدامس هاي حاوي ساکاروز را به مدت 20 دقيقه بعد از صرف وعده هاي غذايي اصلي و ميان وعده ها بجوند.
دوره سوم با همين توالي ولي بدون مصرف آدامس انجام شد.
همچنين از داوطلبان خواسته شد تا در اين دوره ها از انجام هر گونه اقدام بهداشتي مثل مسواک زدن و مصرف هر گونه آدامس ديگر خودداري کنند.
در پايان ، نتايج اين تحقيق نشان داد اگر چه جويدن آدامس فاقد ساکاروز به طور معني داري نسبت به آدامس حاوي ساکاروز در کاهش تجمع پلاک دنداني موثر است.
همچنين جويدن آدامس حتي از نوع حاوي ساکاروز نسبت به گروه کنترل در کاهش تجمع پلاک دنداني به طور معنا داري موثر بوده است.
به گفته متخصصان غذاهاي مصرفي در دهان ايجاد باکتري و اسيد مي کنند که براي مانع شدن از تجمع آنها بايد با استفاده از مسواک سطح دندانها را تميز کرد. باقي ماندن اين مواد به مرور زمان تبديل به يک ورقه چسبنده به نام "پلاک دنداني" مي شود که پوسيدگي هاي دندان را ايجاد مي کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.0723s, 18q