جامعه پرستاري پيگير اجراي آيين نامه تعرفه گذاري خدمات پرستاري است

۱۳۸۷/۰۵/۱۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 11610
جامعه پرستاري پيگير اجراي آيين نامه تعرفه گذاري خدمات پرستاري است
با بيان اين كه تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در تاريخ ششم تير ماه 1386 تصويب شده است، گفت: طبق تبصره 2 ماده واحده قانون، آيين نامه اجرايي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري بايد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب با همكاري مشترك وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاري تهيه و پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران برسد.

وي با اشاره به اين كه پس از تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در مجلس، در تاريخ 10 مرداد ماه 1386 رييس جمهور، وزارت بهداشت و وزارت رفاه را نسبت به اقدام در اين زمينه مكلف كرد؛ ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر با گذشت بيش از يك سال از تصويب اين قانون در مجلس و گذشت بيش از شش ماه از مهلت مقرر قانوني مجلس به دولت، اقدامي در زمينه ارايه آيين نامه اجرايي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري صورت نگرفته است.

شريفي مقدم افزود: به منظور تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، شرح وظايف پرستاري بايد تغيير مي‌يافت كه اين شرح وظايف هم حدود نيمه خرداد ماه نهايي شد؛ بنابراين در حال حاضر بهانه‌اي براي اجرا و ابلاغ اين قانون وجود ندارد.

وي با اشاره به اظهارات غير رسمي مبني بر بازنگري قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري افزود: بازنگري قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري يك امر غيرممكن است. قانون ابتدا بايد عملياتي و اجرا شود؛ سپس در صورت برخورد با مشكلات و موانعي در جريان اجرا به منظور تقويت قانون و برداشتن موانع، آن قانون بازنگري مي‌شود؛ بنابراين بازنگري قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در حال حاضر غيرممكن است.

دبيركل خانه پرستار با بيان اين كه قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري با اكثريت قاطع نمايندگان مجلس به تصويب رسيده و تنها 6 راي مخالف داشته است، ادامه داد: بايد حداقل پنج سال به اين قانون فرصت داده شود و اين قانون در مراكز استان‌ها يا حداقل چند استان به صورت پايلوت اجرايي شود؛ سپس در صورت برخورد با مشكلات، بازنگري در جهت تقويت قانون معنا خواهد داشت.

دبيركل خانه پرستار با بيان اين كه اجرايي شدن اين قانون، بهبود كيفيت خدمات پرستاري را به دنبال خواهد داشت، تاكيد كرد: جامعه پرستاري، اجرايي شدن اين قانون را پيگيري مي‌كند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.61605s, 18q