معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي:

وزارت ارتباطات مسووليتي درمورد پارازيت ها ندارد

۱۳۹۳/۰۵/۰۱ - ۱۳:۲۸ - کد خبر: 116228
وزارت ارتباطات مسووليتي درمورد پارازيت ها ندارد

سلامت نیوز: درحالي كه مديران بخش ارتباطات وزارت مخابرات، ادعاي سازمان هواشناسي مبني بر تاثير منفي پارازيت ها را برعملكرد دستگاه هاي پيش بيني حوادث طبيعي چندان علمي نمي دانستند، ديروز يكي از مديران سازمان هواشناسي بار ديگر با طرح اين مساله، همچنان بر تاثير پارازيت بردستگاه هاي خود اصراركرده از آن به عنوان دليلي براي ايجاد اختلال در دستگاه هاي سازمان هواشناسي ياد كرد.


مدير پيش بيني هشدار سريع هواشناسي كشور درگفت وگو با ايسنا گفت: تاثير پارازيت ها در تشخيص پديده هواشناسي را قبل از وقوع توفان به سازمان هاي ذي ربط اطلاع داده بوديم. مهندس احد وظيفه در رابطه با گزارش مجلس مبني بر اختلال شبكه راداري هواشناسي در روز وقوع توفان تهران به دليل وجود پارازيت ها گفت: قبل از اين اتفاق اين موضوع را اطلاع داده بوديم و با سازمان هاي ذي ربط در اين رابطه مكاتبه داشتيم. وي درخصوص پيش بيني خود درمورد علت اين تداخل امواج تصريح كرد: نويز احتمالاناشي از تلفن هاي بي سيم يا فركانس هاي ديگري كه به صورت غيرمجاز وارد فركانس رادار ما شده است، انعكاس هايي را در شبكه راداري هواشناسي ايجاد كرد كه باعث بروز اختلال در تصوير رادار شد. مدير پيش بيني هشدار سريع هواشناسي كشور در ادامه اذعان كرد: در اين گزارش علمي تاكيد شده بود كه به دليل وجود اين اختلال، امكان تشخيص پديده هواشناسي و غيرهواشناسي بسيار دشوار بود.

اما درادامه پيگيري ها درخصوص صحت و سقم اين ادعا و مبناي علمي آن، حسن رضواني، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درگفت وگو با روزنامه اعتماد در مورد امكان تداخل امواج و تاثير آن بردستگاه هاي سازمان هاي مختلف گفت: معمولافركانس هاي مورد استفاده در هر كشور توسط سازمان هاي جهاني مرتبط تعيين شده و استانداردهاي خاصي را دارند. وي با اشاره به اينكه مجوز استفاده از فركانس هاي دستگاه هاي سازمان هاي مختلفي چون صدا و سيما يا همين سازمان هواشناسي را نيز ما صادر مي كنيم، افزود: اين فركانس ها به گونه يي تعيين مي شوند كه با فركانس هاي دستگاه هاي سازمان هاي ديگر تداخل نداشته باشند. رضواني درمورد امكان پيش آمدن تداخل درفركانس هاي راديويي گفت: البته نمي توان گفت كه اصلاو به هيچ عنوان امكان پارازيت يا تداخل امواج وجود ندارد ولي امكان اين امر خيلي كم است. وي تصريح كرد: مواردي را داشته ايم كه سازمان صدا و سيما يا سازمان هاي ديگر گزارش بروز اختلال هايي را درسيستم هاي خود داده اند كه سريعا بررسي شده و مشكل مربوطه حل شده است. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور دربخش ديگري از سخنان خود درپاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است اين نويزها و پارازيت ها ناشي از امواج راديويي و الكترومغناطيسي مورد استفاده از سوي دستگاه هاي امنيتي باشد ؟ گفت: آنها هم فركانس هاي خاص خود را دارند اما همان طور كه گفتم اين فركانس ها كه از سوي سازمان جهاني تعيين مي شود، براي سازمان هاي نظامي و امنيتي نيزرنج ويژه يي را دارند كه به شكل استاندارد «نبايد» بر عملكرد دستگاه هاي حساس الكترونيكي تاثيري داشته باشند. وي درعين حال تاكيد كرد: البته نمي توان با قاطعيت گفت كه امواج مورد استفاده اين سازمان ها تداخل ايجاد مي كنند يا خير چون ما از عملكرد آنها اطلاعي نداريم!
رضواني درتوضيح اين سخن خود گفت: تمام مجوزهاي كاركردن دستگاه هاي ارتباطي و مخابراتي سازمان هاي كشور از سوي ما صادر مي شود اما سازمان ها و ارگان هايي چون ارتش و سايرنهادهاي انتظامي و امنيتي خارج از اين دايره هستند و ماهيچ گونه نظارتي برعملكرد آنها نداريم.
وي همچنين درپاسخ به اين سوال كه آيا وجود برخي تداخل نويزها را درامواج فضاي تهران تاييد مي كنيد يا خير؟ نيز گفت: وجود تداخل مساله عجيبي نيست، اما آنچه مهم است، مقدار آن ومنبع آن است كه براي پاسخ به آن بايد بررسي جامعي صورت بگيرد. وي درواكنش به ادعاي مديرپيش بيني هشدار سريع هواشناسي كشوركه درمصاحبه خود گفته بود كه قبلابارها اين تداخل امواج را به سازمان هاي ذيربط گزارش داده ايم گفت: چنين ادعايي اصلاحت ندارد. ما تاكنون هيچ گزارشي از تداخل امواج و اختلال كاركردهاي دستگاه هاي مخابراتي سازمان هواشناسي نداشته ايم.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور درپايان تاكيد كرد: مطمئن باشيد چنانچه چنين گزارشي به ما برسد در نخستين فرصت با دستگاه هاي ويژه خود به بررسي صحت و سقم آن و همچنين علت يابي اين تداخل ها مي پردازيم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.66801s, 18q