نوع ابراز هيجان در خانواده هاي شرقي متفاوت از خانواده هاي غربي است

۱۳۸۷/۰۵/۲۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 11796
نوع ابراز هيجان در خانواده هاي شرقي متفاوت از خانواده هاي غربي است
دكتر آناهيتا خدابخش كولايي از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه مشاوره در طرحي به بررسي نگاهي به بيان هيجان در خانواده هاي ايراني داراي بيمار اسكيزوفرنيا و مقايسه آن با ساير فرهنگ ها پرداخته است، در اين طرح آمده است كه هيجان ابراز شده به معناي هيجانان شديد به همراه درگيري عاطفي بيش از حد، انتقاد و خشم شديد نسبت به عضو بيمار خانواده است كه از سوي اعضاي ديگر خانواده ابراز مي گردد، اطرافيان بيمار با عكس العمل هاي غير كلامي تأثير منفي و قابل توجهي به بيمار مي گذارند.

براساس اين گزارش، بيان هيجان در اكثر خانواده هاي داراي بيماران رواني فارغ از فرهنگ و قوميت آنها وجود دارد اما به نظر مي رسد كه با توجه به فرهنگ ها نوع ابراز هيجانات در خانواده ها متفاوت است اين پژوهش با هدف بررسي تطبيق بين بيان هيجان در خانواده هاي ايراني و غير ايراني در پي پاسخگويي به اين مفهوم بين فرهنگي بود.

بنابراین گزارش، در این طرح برای بررسي نوع هيجان ابراز شده در خانواده هاي ايراني، 90 مادر داراي بيمار مبتلا به اسكيزوفرنيا به همراه فرزندان مبتلاي خود براي شركت در پژوهش انتخاب شدند و يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه نوع ابراز هيجان در خانواده هاي ايراني مشابه خانواده هاي شرقي بسيار متفاوت از خانواده هاي غربي است بدين معني كه در خانواده هاي غربي بيان هيجان غالباً با خشم و انتقال شديد نسبت به بيمار همراه است.

یادآور می شود، بنابراین مداخله هاي درماني رواني آموزشي در ايران بايد با توجه به نياز سنجي هاي خانواده هاي ايراني صورت گيرد لذا اگر در پيگيري از عود بيماري در خانواده ها هستيم بايد به راهكارهايي اشاره كنيم كه تداخل هيجاني مراقبت را در بيمار كاهش و به بيمار استقلال لازم براي رشد را ارائه دهند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.07653s, 18q