پاياني بر آوارگي ستايش در پارك

۱۳۹۳/۰۶/۱۱ - ۱۷:۱۴ - کد خبر: 119373

سلامت نیوز:ستايش دختر هشت ساله يي كه بارها از سوي والدينش مورد آزار و اذيت قرار گرفته و در خيابان ها سرگردان شده بود، سرانجام با حكم دادستاني شوشتر، تحويل سازمان بهزيستي شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،ديدن دختري با چهره يي زرد و زار كه صبح تا شب در پارك بي هدف پرسه مي زند، نخستين چيزي نبود كه توجه شهروندان شوشتري كه به پارك شهيد مطهري مي آمدند را به خود جلب كرد. آنها از مدت ها پيش اين دختر را مي ديدند كه تك و تنها روز را به شب مي رساند. طي مدتي كه دخترك در پارك بود، كسي را نديده بودند كه از او مراقبت كند، نه پدري بالاي سرش بود و نه مادري. براي آنها جاي سوال بود كه اين دختر تك و تنها در پارك چه مي كند؟

پدر و مادرم من را از خانه بيرون مي كنند
سرانجام يكي از شهروندان جلو رفت و از دخترك پرسيد در پارك چه مي كند و پدر و مادرش كجا هستند؟ ترس و دلهره در چشمان دختر كوچك كه نامش ستايش بود، مشخص بود: «پدر و مادرم از من مي خواهند هر روز صبح از خانه بيرون بروم و آخر شب به خانه برگردم. آنها نمي گذارند در خانه بمانم، معتاد هستند و مواد مصرف مي كنند، من نمي دانم در خانه چه مي گذرد.»
اين تنها جمله يي نبود كه ستايش بر زبان راند. روي دست هاي دخترك، پر از جراحت بود. به گفته ستايش، پدرش با او و خواهر كوچك ترش بدرفتاري مي كرد و با شيلنگ كتك شان مي زد. با چاي داغ بدنش را مي سوزاند. جاي سوختگي ها روي پوست ستايش گواه زنده حرف هايش بود. پدرش به او مي گفت كه صبح كه شد بايد از خانه بيرون برود. دخترك هم براي اينكه از پدرش كتك نخورد، به پارك مي رفت و صبح را در پارك به شب مي رساند و همه جا كه تاريك مي شد دوباره به خانه برمي گشت. ستايش نه راه پس داشت و نه راه پيش. پارك شده خانه اش و مجبور بود همانجا سر كند. اما كساني كه به پارك مي آمدند و از شرايط زندگي دخترك باخبر شده بودند، نمي توانستند بي تفاوت از كنار او بگذرند و به همين خاطر براي او غذا مي آوردند تا از گرسنگي تلف نشود. دخترك صبح كه از خانه خارج مي شد، به پارك مي آمد و تا هر زماني كه در پارك بود، يكي از شهروندان كنار او مي نشست تا خطري تهديدش نكند. اما اين وضعيت قرار بود تا كي ادامه پيدا كند؟ يكي از افرادي كه در جريان زندگي ستايش قرار گرفته بود، موضوع دخترك را به دادگستري و بهزيستي شوشتر اطلاع داد.

پدر و مادر كودك آزار
وقتي ماموران اورژانس اجتماعي متوجه شدند چه اتفاقي براي ستايش افتاده است، به در خانه او مراجعه كردند. اما پدر و مادرش در را به روي آنها باز نكردند و چون حكم ورود به خانه را هم نداشتند، از همسايه ها در مورد وضعيت پدر ومادر ستايش سوال كردند و آنها هم گفتند كه والدين او معتاد هستند و دخترك در شرايط بدي با آنها زندگي مي كند.
دادستان شوشتر كه گزارش ماموران اورژانس اجتماعي را روي سايت هاي خبري خوانده بود، دستور داد تا تحقيقات گسترده يي در اين زمينه آغاز شود. گزارش بهزيستي به دادستاني ارسال شد و با ادله ومدارك موجود، وقتي براي دادستاني محرز شد كه جرم كودك آزاري اتفاق افتاده است، به عنوان مدعي العموم وارد عمل شد.

بهزيستي حامي ستايش
بهزيستي شوشتر نيز وارد عمل شد و پس از كش و قوس هاي فراوان بالاخره بچه ها را از پدر و مادرشان گرفت و به بهزيستي منتقل كرد. رييس بهزيستي شوشتر، گفته بود: ما به زودي ستايش و هر كودكي كه در آن خانه باشد را به بهزيستي منتقل خواهيم كرد و تا زماني كه اطمينان حاصل نكنيم آنها در امنيت هستند بچه ها در بهزيستي خواهند ماند.

ستايش به بهزيستي سپرده شد
حيدر نجفي، فرماندار شوشتر نيز در خصوص اين پرونده گفت: والدين اين دختربچه از سوي مقامات قضايي مورد بازجويي قرار گرفتند و در نهايت عدم صلاحيت اين افراد براي نگهداري از ستايش ثابت شد. نجفي اظهارداشت: دادستاني شوشتر نيز حكم عدم صلاحيت پدر و مادر و واگذاري سرپرستي ستايش به بهزيستي را صادر كرد.
فرماندار شوشتر ادامه داد: در حال حاضر ستايش در يكي از مراكز نگهداري كودكان در بهزيستي شوشتر نگهداري مي شود و وضعيت عمومي وي خوب گزارش شده است.
نجفي درباره شرايط نگهداري «ستاره»، خواهر كوچك تر ستايش نيز گفت: خواهر شيرخواره ستايش اكنون نزد مادر است اما به دليل سابقه يي كه والدين آن در خصوص ستايش داشته اند، به شدت از سوي كارشناسان بهزيستي مورد ارزيابي و رصد قرار مي گيرند تا خواهر ستايش نيز به ماجراي مشابه دچار نشود و امنيت ستاره تامين شود.
پدر كودك آزار به دليل اعتياد به موادمخدر در بازداشت است و از مادر ستايش براي نگهداري ستاره تعهد گرفته شد تا دختر كوچك تر بدون مشكلاتي كه خواهرش تجربه كرده است، نزد او زندگي كند. ستايش نيز به يك مركز نگهداري كودكان در بهزيستي شوشتر سپرده شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.29909s, 18q