اصلی ترین عامل بروز بیماری های غیرواگیر

۱۳۹۳/۰۶/۱۸ - ۱۱:۰۵ - کد خبر: 120008

سلامت نیوز:45 درصد جمعيت ايران به چاقي دچار هستند.30 درصد جمعيت کودکان ايران چاق هستند. در 15 سال آينده با توجه به روند روز افزون چاقي،کم تحرکي و استفاده از غذاهاي آماده، جمعيتي بيمار خواهيم داشت.

رئيس پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و دبير علمي دومين سمپوزيوم بين المللي تغذيه، در بين جمعيت 25 ميليون نفري، 8 ميليون نفر مبتلا به چاقي و 17 ميليون نفر مبتلا به اضافه وزن هستند، يک سوم جمعيت ايران داراي اضافه وزن و يا چاق هستند که از اين تعداد 43 درصد را مردان و 57 درصد را زنان تشکيل مي دهد.

کارشناسان و ديگر متخصصان ضمن ابراز نگراني از بحران چاقي در ايران آن را اصلي ترين عامل بروز بيماري هاي غير واگير مي دانند که زنگ خطري براي افزايش جمعيت بيمار در آينده است.

دکتر زهرا عبدالهي، رئيس اداره دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در برنامه «فرداي بهتر» گروه سلامت جسم و پيشگيري راديو سلامت در خصوص بحران چاقي در ايران گفت: وزارت بهداشت به تنهايي قادر به پيشگري از اضافه وزن و چاقي نيست.

عبدالهي با اشاره به برنامه هاي ميان مدت کوتاه مدت و بلند مدت وزارت بهداشت در خصوص پيشگيري از چاقي افزود: هنوز سياست و برنامه جامع و ملي برا ي پيشگيري از اضافه وزن و چاقي که د رآن همه بخش ها بتوانند به وظايف خود عمل کنند ،درکشور به اجرا در نيامده است.

وي با بيان اينکه برنامه جامع پيشگيري از چاقي با مشارکت همه جانبه بخش ها و دستگاه ها در مرحله تدوين است، افزود: تا زماني که دستگاه هاي مسئول در امر پيشگيري،آموزش و تحرک بدني در کنار هم قرار نگيرند،سياست گذاري هاي وزارت بهداشت در امر پيشگيري موفق نخواهد بود.

عبدالهي گفت: تازماني که صنعت غذا و صنايع غذايي محصولات کم کالري و کم چربي به بازار ارائه نکنند، تازماني که دولت از صنايع غذايي حمايت نکند، تا زماني که نهادهاي آموزسي و رسانه ها در کنار وزارت بهداشت قرار نگيرند، و تاز ماني که مردم به امکانات تحرک بدني دسترسي نداشته باشند، نمي توان انتظار داشت که سياست گذاري در امر پيشگيري از چاقي عملي شود.

رئيس اداره دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت در پايان با تأکيد بر نظارت بر قيمت مواد غذايي و کنترل محصولات وارداتي اظهارکرد: با توانمندسازي مردم در خصوص خود مراقبتي نيز مي توان سياست و برنامه جامع ملي پيشگيري از اضافه وزن و چاقي را عملياتي کرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.0223s, 19q