انتقاد وزيران پيشين بهداشت از كندي پيشرفت طرح پزشك خانواده

۱۳۸۷/۰۶/۱۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12131
انتقاد وزيران پيشين بهداشت از كندي پيشرفت طرح پزشك خانواده
اما كارشناسان، همچنان مسير اجراي طرح پزشك خانواده را مسيري سنگلاخ و پرپيچ‌و‌خم مي‌دانند كه جز با عزم جدي همه اجزاي دولت و مجلس، امكان طي كردن آن وجود ندارد.

وزارت بهداشت، امسال حداقل حقوق دريافتي پزشكان خانواده را از 600 هزار تومان به 720 هزار تومان افزايش داد اما طبق اعلام رسمي، اين وزارتخانه هنوز با كمبود حدود 1500 پزشك براي اشتغال در طرح پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20‌هزار نفر مواجه است.

به گفته معاون سلامت وزارت بهداشت، مسئله ديگري كه در اجراي طرح پزشك خانواده مطرح است اين است كه اكنون به‌طور متوسط هر پزشك خانواده بايد حدود 4 هزار نفر جمعيت را پوشش دهد و اين تعداد زياد باعث مي‌شود كه پزشكان خانواده فقط بتوانند يك‌جا بنشينند و بيماران مراجعه‌كننده را ويزيت كنند و نمي‌توانند به ساير خدمات بهداشتي مورد نياز جمعيت تحت پوشش نظارت كنند.

اين درحالي است كه وزارت بهداشت در نظر دارد با افزايش تعداد پزشكان فعال در اين طرح، ميانگين جمعيت تحت پوشش هر پزشك به 2 هزار تا 2500 نفر كاهش يابد.

وزارت رفاه ناهماهنگ است

مسعود پزشكيان، وزير سابق بهداشت كه اكنون عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي است، در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه وزارت رفاه از سياست‌هاي پزشك خانواده مصوب وزارت بهداشت تبعيت نمي‌كند و خودش در امر سياستگذاري دخالت دارد اما وزارت بهداشت مجبور است پاسخگو باشد، مي‌گويد: مسئولان جامعه بايد بر مبناي عدالت برنامه‌ريزي كنند نه اينكه فقط به كساني كه مي‌بينند خدمت بدهند.

او مي‌افزايد تنها راه حل مشكلات موجود اجراي كامل طرح پزشك خانواده است؛ طرحي كه در آن يك نفر پزشك با تيم سلامت شامل پرستار، ماما و مسئول دارو، يك بسته خدمات تعريف شده را به مردم ارائه مي‌كنند، حالا اسم آن هرچه مي‌خواهد باشد.

پزشكيان معتقد است راه صحيح براي ارائه خدمات عادلانه سلامت در كشور ما انتخاب نشده است و مشكلات اين حوزه فقط با افزايش سرانه حل نمي‌شود.

به گفته او، ما حداكثر مي‌توانيم 10 درصد كل بودجه كشور را به سلامت اختصاص دهيم و حتي در اين صورت كه سرانه 400 دلار بشود، آيا با سرانه 3 هزار دلاري اروپا و 7500 دلاري آمريكا قابل مقايسه است؟

وي اضافه مي‌كند: ساختار ارائه خدمات مناسب بهداشت و درمان هيچ راهي جز پزشك خانواده ندارد، اما نمي‌شود پول دست وزارت رفاه بوده و سياستگذاري در چند جا انجام شود و وزارت بهداشت پاسخگو باشد، وزارت رفاه بايد فقط خريدار خدمت باشد و نبايد در سياستگذاري دخالت كند چون پاسخگو نيست.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اينكه بيشترين مشكل پزشكان به چالش‌هاي پيش روي پزشكان جوان بازمي‌گردد، مي‌گويد: تا جايي كه بنده اطلاع دارم، متأسفانه به همان ميزاني كه ما در دولت هشتم پيش رفتيم و پزشكان را براي اجراي اين طرح به كار گرفتيم و مستقر كرديم، از آن به بعد، طرح پزشك خانواده پيشرفت چنداني نداشته است، درحالي‌كه برنامه بايد داخل ساختار قرار مي‌گرفت و پس از تعريف سطوح در سطوح بعد، ساختار درست كرده و منابع آن تعريف مي‌شد.

مسعود پزشكيان با بيان اينكه بيشترين مشكلات پزشكان به پزشكان جواني برمي‌گردد كه تازه وارد بازار كار شده‌اند، ادامه مي‌دهد: در رقابتي كه ايجاد شده و در بازاري كه با مشكلات زيادي از نظر ساختاري روبه‌روست، اين پزشكان با چالش مواجه هستند.

به گفته‌ نماينده‌ مردم تبريز در خانه ملت، طرح پزشك خانواده در روستاها هم اجرا نشده است چه برسد در شهرها: «در روستاها نيرو مستقر و منابع پرداخت شد، اما برنامه اجرا نشد؛ چرا كه استقرار نيرو و داشتن ساختمان و ابزار به معني اجراي پزشك خانواده نيست، بلكه پزشك خانواده يك طرح پيشرفته و ارائه خدمات موجود در دنياست كه ظاهرا هنوز به اهميت آن واقف نشده‌ايم و هر وقت به اين درجه برسيم، انجام مي‌دهيم.»

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه اگر اجراي درست طرح پزشك خانواده را خواستار هستيم 14 سال زمان نياز داريم، يادآور شد: اگر نخواهيم اين طرح را اجرا كنيم، همين اتفاق مي‌افتد كه در حال حاضر پيش آمده است، بنابراين طرح پزشك خانواده براي اجرايي شدن نيازمند تربيت نيروي انساني، ساختار، سيستم، منابع خاص اعتباري و روش صحيح آموزشي است.

پزشكان ما براي اجراي طرح پزشك خانواده تربيت نشده‌اند

سيدعليرضا مرندي، وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است با تامين نيازهاي اوليه پزشكان، اكثريت آنان با حقوق كمتر از بخش خصوصي نيز داوطلب خواهند بود كه تمام وقت براي دولت كار كنند و همه‌ وجودشان را براي خدمت به مردم گذاشته و دغدغه خاطر بخش خصوصي را نخواهند داشت.

وي، با بيان اينكه بايد پزشكان تمام تلاش خود را به كار گرفته تا سلامت را به معني جامع آن ببينيم و فقط روي مسائل درمان متمركز نكنيم، مي‌گويد: پيشگيري از مشكلات پيش از رسيدن به درمان بايد مورد توجه قرار گيرد و حتي مهم‌تر از پيشگيري، ارتقاي سلامت جامعه است كه عمدتا به آموزش به افراد و جامعه بازمي‌گردد، تا هركس مسئله‌ سلامت را در حد ممكن درك كند و بتواند در تامين و حفظ ارتقاي آن مشاركت كند.

به گفته دكتر مرندي، پزشكان ما نيز براي اجراي طرح پزشك خانواده تربيت نشده‌اند و متأسفانه سرفصل و مواد آموزشي دانشكده‌هاي پزشكي در راستاي تربيت پزشك خانواده طراحي نشده است.

بنابراين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كمك معاونت آموزشي بايد راهنماهاي باليني را از نظر درمان تهيه كند كه پزشك خانواده بداند براساس اين راهنما در روستاها اقدام كند.

همچنين براي تربيت پزشكان خانواده، بايد پزشك عمومي را در يك دوره 6 ماهه آموزش دهيم كه تحت عنوان پزشك خانواده كار كند.

گزارش عملكرد برنامه كشوري پزشك خانواده

طبق آمار رسمي وزارت بهداشت، پوشش برنامه پزشك خانواده و بيمه روستاييان در نيمه نخست 86 با 5/0درصد افزايش نسبت به سال 85 به حدود 25 ميليون رسيد كه 87 درصد ساكنان روستا و 13‌درصد شهرنشينان با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر بودند.

براساس كل جمعيت تحت پوشش برنامه در نيمه اول سال 86 بيشترين جمعيت به دانشگاه علوم پزشكي اهواز و كمترين آن به دانشگاه علوم پزشكي گناباد تعلق داشته است؛

همچنين اين ارقام در مورد جمعيت داراي دفترچه بيمه روستايي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز تا سمنان متفاوت است و از نظر درصد جمعيت مشمول سرانه به كل جمعيت تحت‌پوشش برنامه، از دامنه تغيير بين صد درصد در جهرم تا 8/31 درصد در تهران متفاوت مي‌شود.

بر پايه اين گزارش، در اين برآورد ميزان بار مراجعه افراد داراي دفترچه بيمه روستايي براي خدمت پزشكي بيش از كل جمعيت تحت پوشش گزارش شده و ميزان بار مراجعه كل جمعيت تحت پوشش برنامه براي خدمات دارويي از 41/1 در سال 85 به 04/1 در سال 86 رسيده است كه دامنه تغيير اين شاخص از 31/0 در تهران تا 66/2 در شهركرد متفاوت است.

گزارش وضعيت عملكرد برنامه حاكي از آن است كه تعداد مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه از سال 85، 53 مورد افزايش داشته است كه 47 مورد آن به مراكز بهداشتي درماني روستايي و 6 مورد به مراكز بهداشتي درماني شهري مربوط است و حدود يك چهارم مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه در منطقه شهرهاي زير20 هزار نفر قرار داشتند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.24365s, 18q