شناسايي ويژگي هاي شناختي مرتبط با اعتياد يک عامل اساسي درپيشگيري است

۱۳۸۷/۰۶/۱۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12185
شناسايي ويژگي هاي شناختي مرتبط با اعتياد يک عامل اساسي درپيشگيري است
دکتر کامبيز کامکاري در همايش بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به مصرف مواد مخدر افزود: اهميت و فايده تحقيق در خصوص بررسي عوامل سازنده اعتياد از ديدگاه روانشناختي را مي توان در نگرش جوانان ايراني و گرايش آنان به مواد مخدر ديد.
اين محقق تصريح کرد: براي رسيدن به اينکه مصرف مواد مخدر دربين دانشجويان چه ميزان است تحقيق را در يکي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي انجام داديم که نتايج آن نشان مي دهد که گرايش به مصرف مواد مخدر در اين گونه مراکز روبه افزايش است.
دکتر کامکاري اظهار داشت: در اين تحقيق 500 دانشجوي اين واحد دانشگاهي در دو گروه 250 نفري دختر و پسر با ميل و رغبت شخصي شرکت کرده و فرم هاي مربوطه را بدون ذکر نام و مشخصات فردي تکميل کردند.
وي تاکيد کرد: در اين تحقيق جامعه آماري هدف به 45 سوال در 9 بخش مصرف دخانيات (سيگار)،
‌الکل، آمفتامين، قرص هاي خواب آور، توهم زا (حشيش)، مواد استنشاقي، کراک، هروئين و ترياک پاسخ دادند که نتايج حاصله نشان مي دهد مصرف سيگار، الکل، حشيش و آمفتامين بوسيله دانشجويان امري عادي و مرسوم است.
به گفته وي، در اين تحقيق مشخص شد دانشجويان جامعه هدف که 10 درصد کل جمعيت دانشجويي واحد مذکور هستند بدليل عدم شناخت عوارض مواد مصرفي اعتقاد دارند که مصرف تفنني اين مواد مشکلي براي آنها ايجاد نمي کند.
دکتر کامکاري گفت: در صورت ادامه اين روند و مصرف مواد مخدر در دانشگاهها در 10 سال آينده نمي توانيم جلوي مصرف مواد مخدر در دانشگاهها را بگيريم و اين يک هشدار و وضعيت خطرناک است.
اين استاد دانشگاه آزاد اسلامي افزود: نگرش دختران و پسران مجرد دانشجوي جامعه آماري اين واحد در مصرف مواد مخدر به هم از جمله مواردي است که جاي تامل بسيار دارد.
وي با بيان اينکه مصرف کنندگان مواد مخدر هيچ اطلاعي از عوارض آن ندارند خاطر نشان کرد: اين امر گرايش به مصرف مواد مخدر را در دانشگاهها افزايش مي دهد و زنگ خطري است که بايد با برنامه ريزي متوليان امر براي کنترل آن با ارايه راهکارها مناسب اقدام کرد.
دکتر کامکاري گفت: برخي از دانشجويان اين واحد به رغم فارغ التحصيل شدن بدليل يافتن کاري تحت عنوان توزيع و فروش مواد مخدر به دانشجويان جديد حاضر به ترک دانشگاه نيستند و براي خود جداي از شرايط تحصيلي شغل پردرآمد انتخاب کرده اند.
وي افزود: برپايي کلاس هاي آموزشي در راستاي پيشگيري از مصرف مواد در مراکز آموزش عالي به عنوان يکي از اقدامات راهبردي است که دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مي تواند انجام دهد.
وي اظهار داشت: بهره گيري از روش هاي ماتريسي چند بعدي و انعطاف پذيري در شيوه هاي جمع آوري داده هاي تجربي و استفاده از متخصصين کار ورزيده در مراکز مشاوره دانشگاهها در راستاي ترک اعتياد دانشجويان و عدم تمايل آنها به مصرف مواد تاثير بسزايي دارد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامي يادآور شد: بايد در تدوين نظام سياست گذاري براي پيشگيري از مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان از مفروضه تحقيق کيفي استفاده کرده و تلاش کرد تا با رعايت نمونه گيري زنجيره اي، شبکه اي و گلوله برفي بتوان شناخت دقيق تري را نسبت به نمونه هاي معتاد در قشر دانشجو بدست آورد و از اين طريق به توصيف عميق تر وضعيت موجود در دانشجويان پرداخت.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13473s, 18q