اعتبار خاصي براي اجراي پزشك خانواده در شهرها نداريم

۱۳۸۷/۰۶/۱۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12187
اعتبار خاصي براي اجراي پزشك خانواده در شهرها نداريم
صادق رجايي در گفت‌و‌گو با  فارس، افزود: كارگروه رئيس جمهوري براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها تاكنون چندين بار تشكيل جلسه داده است و پيشنهادهايي نيز از سوي وزارت بهداشت براي اين كار مطرح شده است ولي هنوز درباره نحوه اجرا، كيفيت آن و اعتبارات مورد نياز اجراي پزشك خانواده در شهرها به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
وي اضافه كرد: وزارت بهداشت بسته خدماتي پزشك خانواده در شهرها را پيشنهاد داده است و بر اساس اين پيشنهاد بايد طرح پزشك خانواده امسال در شهرهاي زير 100 هزار نفر اجرا شود اما اين كار در زمان حاضر با توجه به اعتبارات موجود قابل اجرا نيست مگر اينكه سطح خدمات پايين‌تري را براي آن تعريف كنيم.
وي گفت: اعتبار مصوب اجراي طرح پزشك خانواده در زمان حاضر 500 ميليارد تومان است كه همه آن براي خدمات سطح يك، دو و سه طرح پزشك خانواده در روستاها شامل خدمات پزشكان خانواده، سطح تخصصي و فوق تخصصي براي روستائيان هزينه مي‌شود و هيچ اعتبار جداگانه‌اي براي شروع طرح پزشك خانواده در شهرها در اختيار نداريم.
وي افزود: ممكن است براي گروهي از شهرنشينان كه بيمه شده سازمان بيمه خدمات درماني هستند بتوان اجراي طرح پزشك خانواده را آغاز كرد اما اعتبار صندوق اين بيمه شدگان براي اجراي همه خدمات طرح پزشك خانواده جوابگو نيست و بايد خدمات سطح پايين‌تري را براي آنان تعريف كرد يا اعتبار جديدي از سوي دولت براي اجراي اين طرح اختصاص يابد.
رجايي گفت:‌ پيشنهاد ديگري كه از سوي وزارت رفاه براي اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها ارائه شده است اين است كه فعلاً طرح پزشك خانواده در دو استان كشور به صورت پايلوت در هر 3 سطح اول تا سوم اجرا شود و بعد با استفاده از اين تجربه اجراي اين طرح در سطح كشور آغاز شود.
وي ادامه داد: در هر صورت هر تصميم كه در كارگروه رئيس جمهوري درباره اجراي اين طرح اتخاد شود توسط سازمان بيمه خدمات درماني اجرا مي‌شود و ما فقط مجري تصميمات هستيم و هيچ پيشنهاد خاصي نداريم.
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني در پاسخ به اين پرسش خبرنگار فارس كه چرا حقوق پزشكان خانواده در روستاها دير پرداخت مي‌شود، توضيح داد: سازمان بيمه خدمات درماني همواره به موقع حقوق پزشك خانواده و تيم سلامت را به وزارت بهداشت پرداخت مي‌كند، اكنون هم اعتبار حقوق آنان براي مرداد ماه پرداخت شده است اما پس از پرداخت اعتبار از سوي ما به علت سيكل اداري طولاني و بازگشت به خزانه و دريافت وزارت بهداشت از خزانه ممكن است طول بكشد ضمن اينكه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز ممكن است گردش كار طولاني تري داشته باشند به همين علت حقوق پزشكان و پيراپزشكان در تيم سلامت پزشك خانواده دير پرداخت مي‌شود.
وي گفت: بر اساس تفاهمنامه بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت، وزارت رفاه به ازاي هر فرد تحت پوشش پزشك خانواده در روستاها 9700 تومان پرداخت مي‌كند و اين پرداخت البته در صورتي كامل خواهد بود كه پزشك خانواده به طور كامل در محل خدمت حاضر باشد و خدمات دارويي، آزمايشگاهي،‌ راديولوژي و ارجاع بيماران مطابق تفاهمنامه به طور كامل اجرا شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.91669s, 18q