گزارشی از خرید  و فروش اعضای بد ن حیوانات برای طلسم گشایی

سایه شوم خرافات بر سر حیات وحش

۱۳۹۳/۰۷/۲۶ - ۱۳:۵۳ - کد خبر: 124046
سایه شوم خرافات بر سر حیات وحش

سلامت نیوز :دوره‌اش می‌کنند ، چوب به د ست و چماق بالای سر. حواسشان هست که حتما ماد ه باشد تا زحمتی که می‌کشند ، با کشتن کفتار نر به باد نرود . نر باشد ، به کارشان نمی‌آید . آخر، نه طلسمی را باز می‌کند و نه خوشبختی می‌آورد . تلاش می‌کنند ، کفتار ماد ه‌ای پید ا کنند تا خوشبختی به همراه بیاورد و به زند گی زناشویی گرمی بدهد .


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند سرش را نشانه می‌گیرند ، با چوب و چماق آن‌قد ر به سرش می‌کوبند تا بی‌جان شود . بعد قطعه‌ای از بد نش را می‌برند و لاشه را داخل چاهی متروکه رها می‌کنند تا رد و نشانی از مرگ کفتارها باقی نماند . کسی نمی‌داند ، این اعتقاد از کجا آمده و چرا گفته می‌شود عضوی از بدن کفتار ماده، می‌تواند زندگی زناشویی را گرم کند و خوشبختی را به زندگی دخترانی که پا به خانه بخت می‌گذارند ، بیاورد ، اما از هر کجا که آمده، سایه شوم خرافات را بر سر کفتار ماده اند اخته.

در برخی مناطق طرفد ار این خرافه هستند و هر‌سال تعد اد زیاد ی کفتار ماد ه برای گرم کرد ن زند گی زناشویی د ر این منطقه کشته می‌شوند . معتقد ان به این خرافه هزینه‌های چند صد ‌هزارتومانی برای خرید این قسمت از بد ن کفتار ماد ه می‌پرد ازند و آن را همچون گرد نبند به گردن د ختر جوانی که تازه به خانه بخت رفته است، می‌اندازند . آنها معتقدند که این بخش از کفتار ماده باعث جذابیت، زبان‌بندی، باطل‌کننده تمام سحرها و تحکیم‌کننده روابط خانواد گی می‌شود ، به همین دلیل آن را به گردن د ختر جوانی که ازدواج می‌کند، می‌اندازند .


بازار آن کم گرم نیست. به اند ازه‌ای هست که حیات این‌گونه را در معرض خطر قرار داد ه است. تا جایی که به گفته اسکندر گرد مردی ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺩ‌ﺍﺭﻩ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺩ‌ﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ‌ﺯﯾﺴﺖ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ، «ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ‌‌ﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺗﻌﻤﺪﯼ ﮐﻔﺘﺎﺭ، ﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩ‌ﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺩ‌ﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ این استان ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩ‌ﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ‌ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، اما ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﺩ‌ﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ‌ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ‌ ﻧﺪﺍﺭﺩ‌. ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺧﺎﻃﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻭ ﺟﺪﺍﮐﺮﺩ‌ﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ، ﻻﺷﻪ ﺭﺍ ﺩ‌ﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺘﺮﻭﮐﻪ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯند .

بازار خرافات اینچنینی در دنیای مجازی گرم‌تر است.سایت‌هایی که از راه خرافه درآمد د ارند ، قیمت‌های مختلفی برای این عضو بدن کفتار ماد ه می‌هند ، از ٢٠٠ تا ٥٠٠‌هزار تومان. دعایی که برای آن خوانده شده، قیمت نهایی را تعیین می‌کند . آن‌که د عایش تضمینی است، ضمانت دارد و ٥٠٠‌هزار تومان به فروش می‌رسد .

گوشت خرس،تقویت‌کنند ه قوای جنسی مردانه
گوشت خرس گرم است و برای ضعف قوای جنسی مردانه، دوای درد . در برخی از شهرهای کشور، به‌خصوص در آذربایجان‌شرقی و شهرهای شمالی، اعتقاد بر این است که خوردن گوشت خرس باعث افزایش قوای جنسی مرد انه می‌شود .

شکارچیان، خرس را همچون حیوانات حلال گوشت ذبح می‌کنند . گوشتش، برای درمان ضعف قوای مردانگی استفاد ه می‌شود و بخشی‌هایی از پوستش هم برای دوری جستن از طلسم و افزایش قدرت به فروش می‌رسد .


اعتقاد به خوردن سوپی که با پنجه خرس پخته می‌شود و به اعتقاد مردم آسیای شرقی باعث طول عمر و سلامتی می‌شود هنوز به ایران راه پید ا نکرد ه اما ساکنان آسیای شرقی معتقدند ، پنجه خرس برایشان شانس می‌آورد و خوردن سوپی که با پنجه خرس پخته می‌شود ، عمر را طولانی می‌کند .


توله‌خرس‌ها بیشتر از خرس‌های بالغ نر و ماد ه در معرض خطر شکار برای خورده شد ن قرار د ارند و قیمت مشخصی برای گوشت آن وجود ندارد . اما طرفداران پوست و سر تاکسیدرمی‌شده خرس، برای استفاد ه آن در تزیینات خانه خود پول خوبی می‌د هند .


به گفته شهرام امیری‌شریفی مدیر د یده‌بان حقوق حیوانات، « در برخی استان‌های کشور اعتقاد جدی به خواص گرمی گوشت خرس وجود دارد و گوشت آن را برای افزایش قوای جنسی مردانه می‌خورند . در کنار گوشت خرس، گوشت مار هم طرفدارانی دارد . برخی معتقدند که گوشت مار هم می‌تواند به رفع ضعف قوای جنسی مردانه کمک کند .»


در سال‌های اخیر، عکس‌هایی از بریده شدن گلوی یک خرس و یک توله‌خرس د ر نوشهر و آذربایجان‌شرقی منتشر شد ه است که د ر همین خصوص امیری‌شریفی می‌گوید : «نحوه بریده شد ن گلوی خرس و توله‌خرس، گویای ذبح شدن این دو حیوان است و نشان می‌د هد که شکارچیان برای استفاد ه از گوشت و اعضای بدن خرس‌ها آنها را کشته‌اند .»


هد هد ، روز را پر از خبرهای خوش می‌کند
خوش‌خبری و خوش‌شانسی‌اش حتی با ادبیات ایران‌زمین هم گره خورده. هد هد مظهر خوش‌خبری و خوش‌شانسی است. از قد یم تا الان. می‌گویند ، باور به خوش‌خبری‌اش به داستان سلیمان نبی د ر قرآن بازمی‌گردد . هد هد قاصد سلیمان نبی شد و به ملک سبا رفت. حالا این قاصد آزاد ، برای ایرانی‌ها مظهر خوش‌خبری شد ه و بسیاری بر این باورند که اگر در خانه از آن نگهد اری کنند یا خشک‌شد ه‌اش را نگه د ارند ، هر روز خبرهای خوبی را می‌شنوند و روز برای آنها با شنیدن خبرهای خوب، با شانس همراه خواهد بود .

«در برخی از مناطق کشور، اعتقاد به خوش‌شانسی و خوش‌خبری هد هد به اندازه‌ای است که هد هد خشک‌شد ه را نگه می‌د ارند و روز خود را با نگاه کردن به آن آغاز می‌کنند . اعتقاد بر این است که با نگاه کردن به هد هد روز خوبی خواهند د اشت و به زند گی آنها برکت می‌آید .»

این را مدیر دید ه‌بان حقوق حیوانات می‌گوید . این خوش‌خبری که شانس با خود می‌آورد ، برای خود هد هد خوش‌یمن نبود ه و حتی قیمت زیاد ی هم ندارد . هد هد زند ه از ١٥٠‌هزارتومان به بالا قیمت دارد و خشک‌شد ه آن هم کمتر از ١٠٠‌هزار تومان به فروش می‌رسد ، حتی ٥٠‌هزار تومان هم قیمت داد ه می‌شود .


زهر چشم گرفتن از گرگ‌ها
هوا که سرد می‌شود و برف می‌زند ، گرگ‌ها راهی جز زدن به گله گوسفند ان نمی‌بینند . د ر شرق کشور رسمی برقرار است که پیش از شروع زمستان و سردی هوا، چند گرگ توسط روستاییان کشته می‌شود . سر گرگ‌ها را د ر روستا می‌چرخانند تا جلوی حمله گرگ‌ها به گله گوسفندان د ر زمستان را بگیرند . شکارچیان با چرخاندن کله گرگ از مرد م روستا پول و بره هدیه می‌گیرند . به این رسم کله‌گرگی می‌گویند و از طرفی گفته می‌شود این رسم زهر چشم گرفتن از گرگ‌هاست.

قاچاق هوبره برای تفریح و قوای جنسی عرب‌ها
سود خوبی دارد و همین کافی است تا هوبره برای جنوبی‌ها حکم گوهر د اشته باشد . برای شکارش به استان‌های دیگری که زیستگاه هوبره است می‌روند و با زند ه‌گیری، هوبره‌ها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کنند . عرب‌ها شیفته مبارزه بالابان و هوبره هستند و برای این تفریح پول خوبی خرج می‌کنند . این تفریح تنها انگیزه عرب‌ها برای شکار هوبره با بالابان یا شاهین‌هایی که تربیت شد ه‌اند نیست، خاصیت تقویت قوای جنسی مردانه هم دلیل دیگری است که عرب‌ها را به این پرند ه علاقه‌مند کرده است.


از سوی دیگر برخی معتقدند که خوردن هوبره برای بواسیر و کمردرد خوب است و همین قیمت گوشت آن را بالا برد ه است. زند ه‌گیران هوبره با قاچاق این پرند ه نادر که به‌عنوان گونه‌ای آسیب‌پذیر در فهرست قرمز IUCN قرار د ارد ، د رآمد های خوبی کسب می‌کنند . برای هر قطعه هوبره از چند صد ‌هزارتومان تا رقم‌های میلیونی، قیمت د اده می‌شود . زمستان‌ سال گذشته، مجله مهر د ر گزارشی از قاچاق پرند ه‌های چند میلیارد تومانی ایران نوشت که هر هوبره حد اقل هشت‌میلیون تومان قیمت دارد .


مهره مار، مهره مار دارد
طرفد اران پروپا قرصی دارد . جادویش بیش از هر کس و هر چیز برای خودش موثر افتاده. هم د ر ضرب‌المثل‌های ایرانی جایگاه دارد و هم میان خرافاتی‌ها. مهره مار، مهره مار دارد . این یکی د ر میان د یگر ادوات جاد و و جنبل راحت‌تر پید ا می‌شود ، حتی روی شیشه برخی مغازه‌ها هم نوشته شده: «مهره مار موجود است».


از ٢٠ تا ٥٠٠‌هزار تومان قیمت دارد . ٢٠‌هزارتومانی‌ها در کیسه‌ای نایلونی کوچک بسته‌بند ی شده‌اند . د ر یک بسته، د و عد د مهره مار در اندازه‌های بزرگ و کوچک، د و عد د د ند ان مار و یک عد د نیش مار به همراه نوشته‌ای د رهم و غیرخوانا قرار د ارد که این کاغذ کوچک، طلسم آن است. می‌گویند باجمع شد ن هر پنج قطعه، نیروی مغناطیسی و ماورایی مار در یک جا جمع شده و باعث می‌شود محبوبیت فرد ی که آن را به همراه د ارد افزایش یابد و نفوذش بیشتر شود .


مهره مار به صورت اینترنتی هم به فروش می‌رسد . فروش اینترنتی ضمانت‌نامه و توضیحاتی در خصوص زمان اثر آن هم به همراه د ارد . برخی فروشند گان مهره مار، با علم به این‌که نیروی مغناطیسی د ر کار نیست، نسخه‌ای ٤٠روزه برای اثربخشی آن می‌پیچند ؛ «نیروی مغناطیسی جذب مهره مار، بلافاصله اثر نمی‌کند و ٤٠ روز باید با فرد همراه باشد تا اثر خود را نشان بدهد .»


امیری‌شریفی با اشاره به تصاویری که در سایت‌های فروش مهره مار به نمایش درآمد ه می‌گوید : «در این سایت‌ها تصویری تکراری از مهره مار د ید ه می‌شود که با صدف درست شد ه‌اند .» اما در خیابان منوچهری که می‌توان میان بد لیجات و عتیقه‌فروشی‌هایش مهره مار هم پید ا کرد ، این مهره مارها را از جنس پلی‌استر می‌دانند و تقلبی. یکی از فروشند گان بد لیجات د ر منوچهری می‌گوید : «در بازار مهره مار اصل وجود ند ارد . اگر کسی مهره مار اصل د اشته باشد ، نمی‌فروشد . این مهره مارها تقلبی هستند و با پلی‌استر درست می‌شوند .»

او قیمت پایینی را که برای این مهره مارها داد ه می‌شود شاهد مدعای خود می‌گیرد : «مگر می‌شود ، مهره مار اصل ٢٠‌هزار تومان قیمت د اشته باشد . اگر واقعا چیزی د ر جهان تا به این حد اثرگذار باشد و نیروی مغناطیسی و جذب د اشته باشد ، قیمت آن ٢٠‌هزار تومان است و د ر مغازه‌های بد ل‌فروشی، فروخته می‌شود! ؟»
با این حال به نظر می‌رسد ، جادوی مهره مار برای خودش موثر بوده و بسیاری طرفدار آن هستند و معتقدند که نیروی مغناطیسی و جذب د ارد . این درحالی است که یکی از مغازه‌داران خیابان منوچهری که مهره مارهای موجود در بازار را تقلبی می‌داند ، معتقد است: «کسی که به نیروی مهره مار اعتقاد د اشته باشد ، پس از خریدن آن اعتماد ‌به‌نفس پیدا می‌کند و با آرامش بیشتری به کار و فعالیت می‌پرد ازد ، همین باعث می‌شود که موفقیت به دست بیاورد و این موفقیت را به پای مهره ماری می‌نویسد که به همراه دارد ، حال آن‌که این موفقیت از اعتماد به‌نفسی است که پید ا کرده است.»


اعتقاد به جادوی حیوانات بلای جانشان شد
قدرت خرافات، حیات وحش کشور را در خطر قرار د اده تا جایی که د ر بسیاری از مناطق حتی شکار حیواناتی همچون گرگ، کفتار، پلنگ، خرس و جغد ، یک ارزش تلقی می‌شود . حیوانات اگر توسط مردم شکار نشوند ، به د لیل باور به شومی و بدقدمی آنها آن‌قدر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که د یگر جان در بد ن ند اشته باشند . مرد م در بسیاری از شهرهای کشور، خواندن جغد بالای خانه را شوم می‌د انند و آن را با هرچه در د ست د اشته باشند ، می‌زنند تا بمیرد یا پرواز کند و بر بام دیگری بخواند .


حالا قدرتی که خرافات در میان مردم پید ا کرده به نگرانی فعالان محیط‌زیست و حامیان حقوق حیوانات تبدیل شد ه است. زیرا در کنار قدرتی که خرافه و سود آن پید ا کرده برای آگاهی مردم نسبت به حقوق حیوانات و دروغ بودن آثار جادویی آنها قد می برد اشته نشد ه است. حتی جرایمی هم که از اواخر ‌سال ٩١ برای جلوگیری از کشتن حیوانات د ر نظر گرفته شد ه، آن‌قد ر ناچیز است که بازدارنده نیست. به نظر می‌رسد جادویی که مردم حیوانات را به خاطر آن می‌کشند برای خود آنها بدیمن بوده و آمد نداشته است. خرافات بلای جان حیوانات شده و معلوم نیست وقتی این جاد و به صاحبش رحم نکرد ه چطور قرار است برای انسان‌ها خوشبختی و سعادت بیاورد .

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.62836s, 19q