ورزش‌ منظم در دوره بارداري در پيشگيري از برخي عوارض زايمان موثر است

۱۳۸۷/۰۶/۲۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12452
ورزش‌ منظم در دوره بارداري در پيشگيري از برخي عوارض زايمان موثر است
صديقه فروهري با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در پژوهشي با عنوان «تاثير برنامه آموزشي ورزش منظم بر پيامد حاملگي» آورده است: هر خانم باردار تغييرات فيزيولوژيک عميق و چند گانه‌اي را در سيستم اسکلتي عضلاني متحمل مي‌شود که مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر روند بارداري و زايمان وي داشته باشد.

پژوهش‌هاي گوناگون بيانگر اين مطلب است که آموزش‌هاي لازم جهت آگاهي از اين تغييرات و نحوه مقابله صحيح با آن‌ها، تاثير قابل توجهي بر بهبود پروسه بارداري و زايمان دارد.

از آنجا که گزارش‌هاي متعدد نشان مي‌دهد ورزش‌هاي زمان‌بندي شده منظم طي حاملگي سالم پيامد نامطلوبي بر مادر و جنين ندارد و جهت پيشگيري از برخي عوارض موثر مي‌باشد، اين پژوهش به منظور بررسي اين اثرات بر مادر و جنين و پيامد حاملگي طراحي شده است.

اين مطالعه بر روي 64 خانم باردار مراجعه کننده به بيمارستان حافظ و زينبيه شيراز انجام شد و بعد از تکميل فرم‌هاي اطلاعاتي اوليه، آموزش تمرينات و ورزش هاي منظم طي هشت مرحله براي آن‌ها اجرا شد.

سپس 65 خانم که شرايط مشابه با اين گروه داشتند اما در طول بارداري ورزش و تمرينات منظم را انجام نداده بودند و جهت زايمان به بيمارستان‌هاي فوق مراجعه كرده بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند که در نهايت روند زايمان و پيامد حاملگي در دو گروه با يکديگر مقايسه شد.

يافته‌ها نشان مي‌دهد که در طي زايمان و ليبر، متوسط طول زمان مرحله دوم زايمان در گروه مطالعه 13 دقيقه کمتر از گروه شاهد بود که با اختلاف دو گروه معني دار بود.

در 31 درصد افراد گروه مطالعه، طول مدت مرحله دوم زايمان کمتر از 30 دقيقه بود که در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معني داري داشت و در گروه شاهد، 27 درصد خانم‌ها زايمان به روش واکيوم همراه با برش پرينه داشتند که 14 درصد بيشتر از گروه مورد مطالعه بودند که بين دو گروه اختلاف معني دار وجود داشت.

در نتيجه انجام ورزش‌هاي منظم طي بارداري، طول مدت مرحله دوم زايمان را کوتاه مي‌كند، خطر نياز به زايمان همراه با واکيوم و عوارض آن را کاهش مي دهد و بر زمان تولد نوزاد اثر نامطلوبي ندارد.

گفتني است، محمد ابراهيم پارسانژاد، زهرا يزدانپناهي و مريم رايگان فرد از ديگر ارائه‌دهندگان اين پژوهش علمي بودند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.16347s, 19q