وزارت بهداشت: 45 رشته گروه پزشکي ايجاد مي شود

۱۳۸۷/۰۷/۰۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12593
 وزارت بهداشت: 45 رشته گروه پزشکي ايجاد مي شود

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اين تصميم در صد و هشتادمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي کشور اتخاذ شد.
بر اساس اين تصميم، با تاسيس رشته هاي فيزيوتراپي در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش سه دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي شيراز، زيست فناوري پزشکي در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت سه نفر در دانشگاه تربيت مدرس، زيست فناوري پزشکي در مقاطع کارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش پنج دانشجو و راه اندازي مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش چهار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله موافقت شد.
همچنين، با تاسيس رشته هاي علوم اعصاب در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش چهار نفر در دانشگاه علوم پزشکي تهران، علوم اعصاب در مقطع دکتري تخصصي و با ظرفيت پذيرش چهار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي تهران، باکتري شناسي پزشکي در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش سه نفر در دانشگاه علوم پزشکي مشهد، علوم تغذيه در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش هشت نفر در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، باکتري شناسي پزشکي در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش چهار دانشجو براي موسسه انستيتوپاستور ايران بصورت مشترک با يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران از ديگر رشته هاي جديدي است که مورد موافقت شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.
تاسيس دوره MBA زيست فناوري پزشکي با ظرفيت پذيرش 20 دانشجو در موسسه انستيتو پاستور ايران، تمديد مجوز رشته هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش دو دانشجو براي موسسه عالي آموزش و پژوهشي طب انتقال خون، راه اندازي رشته هاي پروتئوميکس کاربردي در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش چهار دانشجو، بيولوژي توليد مثل در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش چهار دانشجو و زيست فناوري پزشکي در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش چهار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي موافقت شد.
بر اساس اين گزارش شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور با ايجاد رشته علوم تشريحي در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش سه دانشجو و ايجاد دوره دستياري گوارش بالغين در مقطع فوق تخصص با ظرفيت پذيرش دو دستيار در دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله، راه اندازي رشته روانشناسي باليني در مقطع کارشناسي ارشد ناپيسته با ظرفيت پذيرش پنج دانشجو و راه اندازي دستياري پاتولوژي دهان و فک با ظرفيت پذيرش تا سقف سه دستيار از رشته هاي جديدي است که مورد موافقت قرار گرفت.
شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي همچنين با راه اندازي رشته گفتار درماني در مقطع کارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 12 دانشجو و راه اندازي رشته آموزش پزشکي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش شش نفر بصورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي براي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، راه اندازي رشته بهداشت باروري در مقطع دکتري تخصصي و راه اندازي رشته شنوايي شناسي در مقطع کارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 10دانشجو، راه اندازي دوره دستياري تخصصي آسيب شناسي در بيمارستانهاي بعثت، سينا، اکباتان و فاطميه در دانشگاه علوم پزشکي همدان، ايجاد دوره دستياري تخصصي پروتزهاي دنداني با پذيرش سه دستيار و ايجاد دوره دستياري تخصصي پريودانتيکس و پذيرش سه دستيار در دانشگاه شاهد، راه اندازي دستياري بيماريهاي دهان و تشخيص با ظرفيت پذيرش تا سه دستيار موافقت شد.
در اين جلسه همچنين با راه اندازي رشته گفتار درماني و شنوايي شناسي در مقطع کارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 10 دانشجو براي هر يک از رشته ها و راه اندازي بهداشت محيط در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش سه نفر در دانشگاه علوم پزشکي زاهدان به صورت مشترک با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران نيز موافقت شد.
بر اساس اين گزارش با پذيرش دستيار تخصصي اندودانتيکس با ظرفيت پذيرش سه نفر در دانشگاه علوم پزشکي بابل، تاسيس رشته بهداشت عمومي مقطع کارشناسي ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 15 دانشجو و ارتقاي دانشکده به دانشگاه علوم پزشکي گناباد، ايجاد رشته بهداشت محيط در مقطع کارشناسي ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 25 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، تاسيس رشته کاردرماني در مقطع کارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 15 دانشجو و تاسيس دوره فوق تخصصي روماتولوژي در بيمارستان الزهرا(س) با ظرفيت پذيرش دو دستيار و موافقت مشروط با دستياري فوق تخصصي جراحي پلاستيک در بيمارستان امام موسي کاظم و الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و تاسيس رشته اپيدميولوژي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش سه دانشجو در اين دانشگاه موافقت شد.
همچنين با راه اندازي رشته شنوايي شناسي در مقطع کارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 15 دانشجو و راه اندازي رشته گوارش بالغين بيمارستان امام خميني(ره) در مقطع فوق تخصصي با ظرفيت پذيرش دو دستيار در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، تاسيس رشته بهداشت محيط در مقطع کارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 20 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، تاسيس دوره دستياري تخصصي بيهوشي در بيمارستان هاي اميرکبير و ولي عصر(عج) با ظرفيت پذيرش سه دستيار در دانشگاه علوم پزشکي اراک، راه اندازي دوره دستياري پزشکي هسته اي در مقطع تخصصي در مرکز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب شهيد رجايي با ظرفيت پذيرش سه دستيار به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکي تهران، تربيت دستيار فوق تخصصي جراحي قفسه صدري در بيمارستان قائم (عج) با پذيرش دو دستيار در دانشگاه علوم پزشکي مشهد، تاسيس دوره دستياري تخصصي ارتودنسي و پذيرش سه دستيار در دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد موافقت شد.
بر اساس اين گزارش، با درخواست و اخذ موافقت قطعي جهت مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي و مرکز تحقيقات پيشگيري از بيماريهاي متابوليک و مرکز تحقيقات مايکوباکتريولوژي در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، اخذ موافقت اصولي جهت مرکز تحقيقات علوم قرآن و حديث و طب در دانشگاه علوم پزشکي تهران موافقت شد.
در اين جلسه همچنين اساسنامه اجرايي مراکز رشد و فناوري مورد تصويب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي قرار گرفت.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.64324s, 18q