مجازات مراکز درمانی متخلف

شیوه نامه اجرایی برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر ابلاغ شد

۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۱۲:۴۲ - کد خبر: 126226
شیوه نامه اجرایی برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر ابلاغ شد

سلامت نیوز: وزیر بهداشت در راستای سیاست‏های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسيدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور، "شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت"را ابلاغ کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، این شیوه نامه در اجرای بندهای 2 ، 5، 7 ، 9 ، 11 و 12 سیاست‏های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد 8 و 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احکام بخش سلامت قانون برنامه پنج‏ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ماده 45 قانون سازمان نظام پزشکی و تصویب نامه شماره 74450/ت 50982 هـ مورخ 1/7/93 هیات وزیران ابلاغ شده است .

بر اساس این شیوه نامه هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیئت وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار ،دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات، عقدهرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه های مصوب هیئت وزیران توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سلامت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگیرندگان خدمات تخلف محسوب می شود.

بر اساس این شیوه نامه در صورت وقوع تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی، مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی، مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است.

متن کامل شیوه نامه اجرایی با تخلفات پزشکی

در اجراي بندهاي 11 ، 9 ، 7 ،5 ، 2 و 12 سياستهاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و مواد 8 و 10 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ماده 1 قانون تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و احكام بخش سلامت قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران ، ماده 45 قانون سازمان نظام پزشكي و تصويب نامه شماره 74450/ت 50982 هـ مورخ 93/7/1 هیئت وزيران و به منظور جلوگيري از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسيدگي به شكايات از عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش سلامت كشور، "شيوه نامه اجرايي بسته نظارتي اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت" به شرح پيوست جهت اجرا از تاريخ 93/8/15 ابلاغ مي گردد.

شمول شيوه نامه:

تمامی پزشكان و دست اندركاران حرف پزشكي و تمامی مراكز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غير دولتي، خصوصي و خيريه وسازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي و ساير نهادهاي حمايتي و ساير سازمانهاي دولتي و غير دولتي خريدار خدمات سلامت.

تعريف تخلفات:

منظور از تخلف در اين شيوه نامه موارد ذيل است:

1- هرگونه دريافتي بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هيئت محترم وزيران به هر طريقي از جمله قيد خدمات ارائه نشده در صورت حساب بيمار

2- دريافت هرگونه وجه بدون ارائه رسيد رسمي

3- هرگونه دريافتي خارج از بيمارستان ها و مراكز جراحي محدود بابت ارائه خدمات در اين موسسات

4- عقدهرگونه قرارداد يا پرداخت بالاتر از تعرفه هاي مصوب هيئت محترم وزيران توسط سازمان هاي بيمه گر

پايه و تكميلي و ساير نهادهاي حمايتي و ساير سازمانهاي دولتي و غير دولتي خريدار خدمات سلامت .

5- هرگونه تباني مالي بين موسسات و مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگيرندگان خدمات

نحوه رسيدگي به تخلفات و شكايات:

تمامی اشخاص حقيقي و حقوقي علاوه بر روش هاي موجود، مي توانند از طريق تماس با سامانه تلفني 1690 يا ثبت شكايت در سايت اينترنتي www.1690.ir شكايات خود را اعلام و كد رهگيري دريافت نمايند.

شروع رسيدگي به شكايات از طريق دريافت اطلاعات از سامانه تلفني يا اينترنتي و يا مراجعه شاكي و يا گزارش مراجع ذيصلاح خواهدبود.

شكايات مزبور پس از دريافت از سوي مركز ملي پاسخگويي و رسيدگي به شكايات حداكثر ظرف دو روزكاري، ضمن اعلام موضوع به شاكي، جهت تكميل مستندات وتهيه گزارش نظارتي به كميته كارشناسي ستاد استاني ارجاع مي شود و كميته كارشناسي حداكثر ظرف 10 روز كاري پرونده را تكميل و به دادسراي انتظامي نظام پزشكي شهرستان و كميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي ارسال مي نمايد.

تبصره1: در صورتيكه پزشك مشتكي عنه كارمند (رسمي، پيماني و قراردادي) دولت باشد، همزمان پرونده به رييس

دانشگاه يا رئيس سازمان مربوطه در استان ارجاع مي گردد.

تبصره 2: در صورتي كه شكايت واصله به مركز ملي پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مرتبط با موضوع اين شيوه نامه نباشد، مراتب حداكثر طي 2 روز به اطلاع شاكي رسانده خواهد شد.

4- مراجع رسيدگي شامل هيئت هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي، كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي در امور درماني وبهداشتي، هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت و هيئت هاي انتظامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها تدابير لازم را جهت رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل معمول خواهندداشت. و پس از صدور راي علاوه بر طرق قانوني موجود از طريق سامانه هم به شاكي اطلاع رساني مي گردد.

اعمال اختيارات قانوني:

وزارت بهداشت و دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و ساير واحدهاي تابعه و وابسته و نيز سازمان نظام پزشكي در اعمال اختيارات قانوني خود ، گزارش هاي واصله در خصوص تخلفات احراز شده اشخاص حقيقي و حقوقي (موضوع اين شيوه نامه ) را در موارد ذيل لحاظ نمايند:

مراكز خصوصي و خيريه و عمومي غير دولتي:

1- جلوگيري از صدور پروانه جديد به منظور توسعه مركز

2- لغو پروانه مسئول فني

3- كاهش امتياز يا درجه اعتباربخشي

4- عدم موافقت با توسعه تجهيزات سرمايه اي

5- لغو قرارداد از سوي بيمه هاي پايه و تكميلي

مراكز دولتي وابسته به دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي:

1- قطع پاداش و امتيازهاي مديريتي رييس و ساير مديران بيمارستان حسب مورد

2- لغو پروانه مسئول فني

3- عزل رييس و ساير مديران بيمارستان حسب مورد

4- معرفي مديران به هيئت هاي تخلفات اداري كاركنان يا هيئت هاي انتظامي اعضاي هيئت علمي حسب مورد پزشكان شاغل در بخش خصوصي و خيريه و عمومي غير دولتي:

1- ارجاع پرونده به هيئت انتظامي نظام پزشكي شهرستان

2- ارجاع پرونده به كميسيون ماده 11 و تعزيرات حكومتي

3- عدم تمديد پروانه مطب از سوي نظام پزشكي

4- لغو پروانه مسئول فني مؤسسات درماني از كميسيون ماده 20

5- عدم تاًييد صلاحيت حرفه اي جهت تاسيس مراكز درماني از كميسيون ماده 20

6- لغو قرارداد بيمه هاي پايه و تكميلي از سازمانهاي بيمه گر

7- گزارش براي تشكيل پرونده ويژه در دواير مالياتي اداره دارايي

پزشكان شاغل در مراكز دولتي وابسته به دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي:

علاوه براعمال اقدامات انضباطي مربوط به پزشكان شاغل در بخش خصوصي و خيريه ، موارد اعمال اختيارات قانوني

رياست دانشگاه/ دانشكده عبارتند از:

1- عدم ارتقا مرتبه و ترفيع پايه پزشكان عضو هيئت علمي

2- عدم ترفيع پايه پزشكان غير هيئت علمي

3- عدم انتصاب در سمت هاي مديريتي دانشگاه(معاونت دانشگاه، رياست يا معاونت دانشكده ها،مديريت

مراكز تحقيقاتي و پژوهشي،رياست يا معاونت شبكه بهداشت درماني، رياست يا معاونت بيمارستان ،

مديريت گروه، رياست بخش و....).

4- عدم عضويت در شوراها وكميته هاي وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي،هيئت هاي بورد

تخصصي و فوق تخصصي، رياست و دبيري همايشهاي علمي و عضويت در هيئت مديره انجمنهاي علمي

تخصصي

5- عدم موافقت با ماموريت هاي آموزشي و فرصت هاي مطالعاتي

6- تقليل يا قطع پاداش هاي مالي و كارانه بيمارستاني

7- جابجايي محل خدمت پزشكان مشمول خدمات قانوني

8- آماده به خدمت نمودن پزشكان و كاركنان غير هيئت علمي موضوع ماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات

اداري

9- اعمال مجازات هاي بندهاي ج (كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه) و د ( انفصال موقت از يك

ماه تا يك سال) و ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت ماده 12 آن قانون

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
tohid
سلام و خسته نباشید خدمت وزیر محترم .

عمل جراحی سزارین علاوه بر دریافت هزینه 8000000 ریالی بیمارستان مبلغ 10000000 ریال نیز پزشک متخصص زنان وزایمان خودشان می گیرد و می گوید اگر پول را ندهید عمل نمی کنم ما در شهرستانی(ماکو) هستیم که غیر از او پزشک دیگری وجود ندارد خواهشمندیم تا تعرفه های عمل جراحی سزارین را به تابلو بیمارستان ها نصب نمایند
1.12369s, 20q