جدولی برای ارزیابی و برآورد کالری مورد نیاز بدن

۱۳۸۷/۰۷/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12632
جدولی برای ارزیابی و برآورد کالری مورد نیاز بدن

مقدار کالری مورد نیاز بدن به منظور حفظ انرژی متعادل برای دو جنس مختلف و در گروه های سنی مختلف با در نظر گرفتن سه سطح فعالیت در جدول زیر آورده شده است.

فعال

فعالیت متوسط

فعالیت روزانه

سن

جنس

1400-1000

1400-1000

1000

3-2

بچه

1800-1400

1600-1400

1200

8-4

مونث

2200-1800

2000-1600

1600

13-9

2400

2000

1800

18-14

2400

2200-2000

2000

30-19

2200

2000

1800

50-31

2200-2000

1800

1600

51+

2000-1600

1600-1400

1400

8-4

مذکر

2600-2000

2200-1800

1800

13-9

3200-2800

2800-2400

2200

18-14

3000

2800-2600

2400

30-19

3000-2800

2600-2400

2200

50-31

2800-2400

2400-2200

2000

51+

لازم به ذکر است که این مقدار کالری برای هر دو جنس با در نظر گرفتن قد و وزن نورمال و متعادل بر آورد شده است که نمایه توده بدنی آنها (BMI) نیز حدود 5/21 برای زنان میانسال و 5/22 برای مردان میانسال می باشد.

منظور از فعالیت روزانه ، این است که فرد بدون هیچ گونه فعالیت فیزیکی منظم ، تنها به انجام امورات روزانه خود بپردازد.

منظور از فعالیت فیزیک متوسط، این است که فرد علاوه بر فعالیت روزانه ، حدود 2 تا 3 کیلومتر هر روز پیاده روی کند.

منظور از وضعیت فعال، حالتی است که فرد علاوه بر فعالیت روزانه، حدود 5/4 کیلومتر هر روز پیاده روی کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.9595s, 18q