ایران در تدوین گزارش چشم انداز جهانی محیط زیست مشارکت دارد

۱۳۹۳/۰۸/۱۷ - ۱۴:۰۲ - کد خبر: 126523

سلامت نیوز: رییس مرکز بین الملل و امور کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست گفت:ششمین چشم انداز جهانی محیط زیست برای یک دوره پنج ساله، برنامه ها و سیاست های محیط زیستی جهانی را مورد ارزیابی و پایش قرار می دهد که ایران نیز در تدوین گزارش آن مشارکت دارد.

مجید شفیع پور با اشاره به مصوبه اولین مجمع محیط زیست ملل متحد ( UNEA ) با عضویت تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این مجمع افزود:بر اساس این مصوبه مقرر شد تا به منظور ارزیابی و پایش محیط زیستی، دور ششم تبیین و استقرار سیاستگذاری ها در سطح جهانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: این چشم انداز برای یک دوره پنج ساله، برنامه ها و سیاست های محیط زیستی جهانی را مورد ارزیابی و پایش قرار می دهد.

شفیع پور با بیان اینکه نشست مشورتی ششمین چشم انداز جهانی محیط زیست، با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور جهان و با حضور 133 هیات اعزامی 30 مهر تا 2 آبان در برلین برگزار شد، گفت:ایران به نمایندگی از 156 کشور در حال توسعه و نروژ به نمایندگی از کشورهای توسعه یافته، ریاست مشترک نشست را برعهده داشتند.

وی خاطر نشان کرد: در این نشست توافق شد تا دو بدنه مشورتی شامل گروه عالی رتبه متشکل از نمایندگان پنج منطقه جغرافیایی، گروه ها و ذینفعان اصلی و همچنین پنل علمی شامل سه نماینده از هر منطقه برنامه محیط زیست ملل متحد ( یونپ ) و 6 کارشناس جهانی تشکیل شود.

رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: گزارش ارزیابی ارایه شده از پنجمین چشم انداز مبین ضرورت تسهیل ارتباط میان ذینفعان محیط زیستی، افزایش ظرفیت سازی، به کارگیری دانش بومی، افزایش مشارکت کشورهای درحال توسعه، تسهیل دسترسی به اطلاعات، استفاده از نتایج مبتنی بر شواهد و همچنین بهبود برنامه ریزی مالی و بودجه است.

شفیع پور تاکید کرد:با استفاده از این تحلیل و همچنین ارزیابی های منطقه ای و یکپارچه طی ششمین چشم انداز جهانی محیط زیست توسط سیاستگذاران در نهایت تا پایان 2017 ، به یک گزارش مشروح و یک گزارش خلاصه برای سیاستگذاران دست خواهد یافت.

وی در خصوص گزارش ششمین چشم انداز جهانی محیط زیست گفت: این گزارش ترکیبی از وضعیت جهانی محیط زیست، سیاست ها، اهداف و مقاصد محیط زیستی و چشم انداز جهانی محیط زیست است که در نهایت با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار، حمایت خود را از دستور کار توسعه پس از 2015 اعلام خواهد کرد.

رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست یکی از موضوعاتی که مورد توجه فرایند ششمین چشم انداز جهانی محیط زیست قرار گرفته را برنامه UNEP-LIVE ( مجمع محیط زیست ملل متحد) عنوان کرد و گفت: هدف آن ارتقای ظرفیت توسعه ای ، حمایت از این فرآیند با ارایه یک سکوی اطلاعاتی، حمایت از تحلیل منطقه ای و جهانی داده های مرتبط با شاخص توسعه از طریق سیستم محاسبه اقتصادی- اجتماعی، استفاده از مفاهیم استاندارد، تعاریف، طبقه بندی ها و قوانین آماری است.

وی گفت:ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای منتخب در فرآیند ارزیابی ششمین چشم انداز جهانی محیط زیست نیز حاضر خواهد شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.29427s, 18q