320 بيمارستان جديد جايگزين بيمارستان‌هاي فرسوده مي‌شوند

۱۳۸۷/۰۷/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12653
 320 بيمارستان جديد جايگزين بيمارستان‌هاي فرسوده مي‌شوند
رحمت‌الله حافظي در گفت‌وگو با فارس، افزود:‌اكثر بيمارستان‌هاي كشور بر اساس شاخص‌هاي خسارت و لرزه نگاري نيازمند مقاوم سازي و بهسازي تشخيص داده شده‌اند كه بايد مطابق آخرين ويرايش آيين نامه 2800 و دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود كنترل و مقاوم سازي شوند تا بعد از وقوع زلزله دچار مشكل نشوند و در زمان زلزله كاربري درماني آنها حفظ شوند.
معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت ادامه داد: با توجه به اين ضرورت ملي، عمليات بهسازي و جايگزيني بيمارستان‌هاي فرسوده كشور در حال انجام است و اعتبار لازم براي جايگزيني اين بيمارستان‌ها نيز از سوي دولت تامين مي‌شود.
معاون وزير بهداشت گفت: گام نخست براي بهسازي وضعيت بيمارستان‌هاي كشور انجام مطالعه و ارزيابي سريع آسيب پذيري كل بيمارستان هاي كشور است كه در طول يكسال و نيم گذشته با اعتبار يك ميليارد توماني انجام شده و نتايج آن در اختيار رئيس جمهوري نيز قرار گرفته است.
وي گفت: بر اساس نتايج اين مطالعه متوسط عمر بيمارستان‌هاي كشور 27 سال است و بيمارستان‌هايي داريم كه 110سال سابقه ساخت دارند، همه اين ساختمان‌ها از نظر وضعيت استحكام فيزيكي سازه بررسي شده‌اند و با توجه به شاخص‌هاي خسارت كه با بررسي سن سازه و آسيب پذيري آن به دست آمده است اولويت‌بندي جايگزيني و مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها انجام شده است. شناسنامه فني همه بيمارستان هاي كشور نيز پس از انجام اين مطالعه ملي تهيه شد.
حافظي افزود: بر اساس نتايج اين مطالعه برنامه جامع مقاوم سازي و جايگزيني بيمارستان‌هاي كشور تا پايان امسال تدوين مي‌شود كه شامل يك برنامه كوتاه مدت 5 يا 6 ساله و يك برنامه بلند مدت است. برنامه كوتاه مدت از سال 88 آغاز مي‌شود و قرار است اعتبار اوليه آن در بودجه سال آينده مصوب شود.
وي گفت: بر اساس برنامه كوتاه مدت 5 يا 6 ساله قرار است 22 هزار تخت بيمارستاني جديد در قالب 320 بيمارستان جديد جايگزين بيمارستان‌هاي فرسوده فعلي شود كه 2 هزار تخت بيمارستاني آن كه شامل 6 بيمارستان جديد مي‌شود در تهران است.
وي افزود: در برنامه بلند مدت البته بايد حدود 80 هزار تخت بيمارستاني كشور كه اكثريت بيمارستان‌هاي كشور را شامل مي‌شود به مرور جايگزين، مقاوم سازي و بهسازي شوند.
حافظي افزود: با توجه به اينكه هزينه مقاوم‌سازي يك بيمارستان در بسياري از موارد بيش از 50 درصد هزينه ساخت مجدد يك بيمارستان نو است، در اكثر موارد جايگزيني يك بيمارستان با بيمارستان نوساز نسبت به مقاوم سازي بيمارستان مقرون به صرفه‌تر است مگر در موارد خاصي كه هزينه مقاوم سازي بيمارستان كمتر از 35 درصد هزينه ساخت مجدد آن باشد كه با توجه به ارزيابي دقيق انجام شده فقط بيمارستان‌هايي مقاوم مي‌شوند كه از نظر صرفه اقتصادي آن مطمئن باشيم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.82852s, 19q