پارک طالقانی توسط دوستداران محیط زیست پاک شد / عکس

0.58393s, 19q