الزام جامعه پزشكي به اجراي تعرفه هاي قانوني :

براي اجراي تعرفه هاي پزشكي با كسي شوخي نداريم

۱۳۹۳/۰۸/۲۱ - ۱۶:۱۴ - کد خبر: 126986

سلامت نیوز: از ياد نبريم كه بيشترين تخلفات از قوانين سلامت محور در كارنامه دولت هاي نهم و دهم به ثبت رسيد. آيا كمبود منابع در برنامه هاي كليدي كشور (كه البته سلامت و امنيت در فهرست كليدي ترين برنامه هاي هر دولتي بايد تعريف شود) دولت هاي وقت را به محدود كردن بخشش اعتباري به نظام سلامت وادار نخواهد كرد؟

١٢ساعت پس از رونمايي سامانه شكايات شهروندان از تخلفات تعرفه يي پزشكان و مراكز درماني دولتي و خصوصي، شبكه دو سيما گفت وگوي ويژه خبري خود را با محمد حاجي آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت و محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي برگزار كرد. در حالي كه در مراسم رونمايي از سامانه ١٦٩٠، وزراي بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شهروندان را اميدوار مي كردند كه با فعال شدن اين سامانه و در پي افزايش تعرفه ها و پرداخت به پزشكان، امكان هرگونه تخلف در مراكز درماني برچيده خواهد شد و براي اين اميدواري هم بازه زماني در نظر نمي گرفتند، آقاجاني در آن گفت وگوي شبانگاهي اعلام كرد كه اجراي تاكيدات كتاب ارزش هاي نسبي خدمات درماني منوط به تامين منابع است و جهانگيري هم يادآور شد كه مشروط به پرداخت به موقع از سوي سازمان هاي بيمه گر، تعرفه هاي تاكيد شده رعايت مي شود.
قايل شدن شرط براي برنامه كلاني كه قرار است سرنوشت نظام سلامت را در سال هاي آتي تغيير دهد چندان غريب نيست. معاون درمان بيراه نمي گويد كه رعايت تعرفه ها و قدم هاي منطبق با قانون مستلزم تامين منابع است. وزارت بهداشت امسال ٢٨ هزار ميليارد تومان اعتبار دريافت كرده و همراهي دولت را پشت سر دارد. آيا سال ٩٤ و ٩٥ و... هم دولت يازدهم و دوازدهم و... خود را به چنين الزام و حمايتي پايبند مي دانند ؟ از ياد نبريم كه بيشترين تخلفات از قوانين سلامت محور در كارنامه دولت هاي نهم و دهم به ثبت رسيد. آيا كمبود منابع در برنامه هاي كليدي كشور (كه البته سلامت و امنيت در فهرست كليدي ترين برنامه هاي هر دولتي بايد تعريف شود) دولت هاي وقت را به محدود كردن بخشش اعتباري به نظام سلامت وادار نخواهد كرد؟ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پس از واگذاري تصدي گري نظام سلامت به وزارت بهداشت، خود را در جايگاه مهم ترين رقيب اين وزارتخانه مي بيند و طي يك سال گذشته، وزير تعاون با وجود ابراز دوستي و استقبال از قرار گرفتن در كنار وزير بهداشت، به انحاي مختلف برنامه تجميع بيمه هاي پايه را به تاخير انداخته است.

بيمه هايي كه قرار است بار اصلي افزايش و ترميم تعرفه هاي درمان بر مبناي كتاب ارزش هاي نسبي خدمات سلامت را بر دوش داشته باشند اما چندي قبل، انوشيروان محسني بندپي، رييس سازمان بيمه سلامت ايرانيان در گفت وگو با «اعتماد» خبر داد كه دولت هنوز قادر به تاديه مطالبات معوقه سازمان بيمه گر نبوده و رقم اين مطالبات كه قطعا در عملكرد مالي آنها موثر خواهد بود اكنون رقمي بالغ بر ١٢٠٠ ميليارد تومان برآورد مي شود. مخاطبان بيمه هاي سلامت هم هيچگاه از مشي ريالي و تسويه ديون آنها رضايت نداشته و تاخيرهاي پرداختي بيمه ها، در موارد بسياري مراكز درماني را به تهديد نسبت به قطع قراردادهاي بيمه يي واداشته است. اين ترديدها، همان چالش هايي است كه مردم را در موضع شك نسبت به موفقيت دولت براي استيفاي حقوق درماني شهروندان قرار داده است. با اين حال، سيد حسن قاضي زاده هاشمي: وزير بهداشت و فوق تخصص جراحي قرنيه ديروز در نمايشگاه مطبوعات در گفت وگو با «اعتماد» گفت كه بايد به آينده اميدوار بود و چشم ها را شست و مثبت نگريست.
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شنبه شب سيما درباره چگونگي حذف تخلفات تعرفه يي با راه اندازي سامانه ١٦٩٠، معاون درمان وزارت بهداشت گفت كه به شرط تامين منابع، جامعه پزشكي هم به رعايت تعرفه ها و تاكيدات كتاب ارزش هاي نسبي خدمات سلامت مقيد خواهد بود. در همين برنامه معاون سازمان نظام پزشكي هم مقيد بودن جامعه پزشكي به رعايت تاكيدات قانون را به پرداخت هاي به موقع بيمه هاي پايه مشروط كرد.
هيچ شرطي وجود ندارد. نرخ و سقف هر خدمتي معلوم است و همه بايد موظف به رعايت باشند. اين ارقام توسط سازمان هاي بيمه گر و در صورت پذيرفته نشدن از سوي بيمه ها توسط افراد پرداخت خواهد شد. پس ديگر شرطي در بين نيست كه كسي بخواهد سقف نرخ ها را بشكند. شكستن سقف تعرفه ها از سمت هر فرد تخلف است. نرخ تمام خدمات در بخش دولتي و خصوصي اعلام شده پس همه موظف به رعايت هستند. سه ماه هم مهلت قايل شده ايم كه هر گروه و جمعيتي از جامعه پزشكي در اين مدت پيشنهادات خود را ارايه كرده و اصلاحات انجام شود.
اگر در دولت هاي آينده اين منابع تامين نشود؟
هميشه بايد مثبت نگاه كنيم. انشاءلله طي دو هفته آينده، مجلس هم با تصويب مقررات مالي در قالب قوانين دايمي خيال شما را راحت خواهد كرد.
تخصيص منابع براي تمام دولت ها اجباري است؟
براي تمام دولت ها اجباري است و به حضور اين وزير و اين دولت هم ربطي نخواهد داشت.
مساله پرداخت هاي بيمه يي چطور حل مي شود؟
وزارت تعاون خودش را رقيب ما نمي داند و دوست ما مي داند و فعلابا هم دوستيم. براي منابع بيمه يي هم پيش بيني هاي لازم صورت مي گيرد. من مي گويم نگران نباشيد و در فضاي مثبتي كه وجود دارد و تمام استانداران و نمايندگان و رسانه ها از اين حركت دولت استقبال كردند، پرشتاب تر پيش مي رويم.
معاون نظام پزشكي اعلام كرد كه در روز اول راه اندازي سامانه ١٦٩٠، از مجموع ٣٥ هزار تماس با سامانه، پنج درصد مربوط به تخلفات و شكايات مردم بوده.
اين تماس ها در حال بررسي است و تخلفات و شكايات دو بخش دارد. ممكن است بخشي از تخلفات به دقت گزارش نشده باشد. ممكن است بخشي مربوط به موارد تخلف سرپايي يا ساير خدمات سلامت باشد. ما در اين سامانه صرفا در پي تخلفات انجام شده در مقابل تعرفه ها و نرخ هاي اعلامي هستيم و با متخلف طبق مقررات برخورد مي كنيم.

صحبت هاي وزير بهداشت در نمايشگاه مطبوعات
فرصت كمي براي خواندن روزنامه ها دارم و به دليل مشغله زياد كاري فرصت مراجعه به اخبار سايت ها و خبرگزاري ها را ندارم، ولي اخبار و مطالب را از طريق مردم و روابط عمومي وزارتخانه دريافت مي كنم.
در زمينه طرح تحول سلامت سه موسسه تحقيقاتي مامور شده اند اشكالات كار را به ما گزارش كنند.
آقاي روحاني در مراسم تقدير از سه دستگاه، گفتند آمدن بنده به اين دولت خيلي سخت بود. چندين بار آقاي رييس جمهور براي اين مسووليت با بنده صحبت كرده بودند و بنده گفته بودم كه مايل هستم پادويي كنم تا اينكه مسووليت به بنده داده شود. اتفاقاتي هم افتاد كه داستان مفصلي دارد كه چطور شد نهايتا بنده وارد دولت شدم ولي آن چيزي كه از خدا خواسته ام اين است كه اين دوره به سلامت تمام شود زيرا جنس من از جنس آموزش و كار علمي است. ولي مطمئن باشيد كه پس از وزارت حتما به حرفه خودم برمي گردم. با حوزه سياست نه آشنا هستم و نه علاقه مند به ادامه آن هستم.
بنده هيچ وقت متوهم نبودم و از خدا خواسته ام دچار توهم نشوم. آرزو مي كنم كه مسووليت ها در جمهوري اسلامي ايران براي همه، يك دوره باشد و اين خودش باعث مي شود كه با قصد قربت افراد خود را وقف كارشان كنند و نهايت تلاش شان را كنند. بنابراين اين حاشيه سازي ها را براي حوزه سلامت نكنند تا براي مردم فوايد بيشتري نيز نصيب شان شود.
در وزارت بهداشت كنوني در حال حاضر دو وزير سابق ديگر حضور دارند ولي همكاران بسيار عزيز ديگري دارم كه بعضي از آنها حتي مي توانند يك دولت را اداره كنند چه برسد به يك وزارتخانه: و اين باعث افتخار است. بنابراين انتظار دارم كه براي بنده حاشيه درست نشود.
من اين انتقاد را كه بهداشت و پيشگيري در اولويت برنامه هاي وزارت بهداشت نيست قبول ندارم بلكه تواضع مي كنم و بايد بگويم كه برنامه هاي بهداشتي جزو اولويت هاي اصلي وزارت بهداشت است.
اگر من يك فرد رسانه يي بودم تمام تلاشم را مي كردم كه آرامش مردم را به هم نزنم، اخبار را طوري منعكس مي كردم كه اميد و نشاط در بين مردم افزايش پيدا كند.نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.62453s, 19q