پاسخ وزارت بهداشت به منتقدان افزایش حق‌العلاج پزشکان

۱۳۹۳/۰۹/۰۴ - ۱۷:۲۴ - کد خبر: 128723

سلامت نیوز: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دلیل اعتراضات و پیش داوری‌ها در مورد کتاب تعرفه سلامت، اطلاعات ناکافی معترضان و عدم اجرای کامل این کتاب تا کنون بوده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمد آقاجانی افزود: ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺑﺪاع ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ورود اﻳﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪ حوزه ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ را در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺠﺎد کرده اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻛﻪ منجر به ارائه ﺟﺮاﺣﻲﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: انجام ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻇﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ شده که ﺿﺮورت هماهنگی این پیشرفت‌ها با ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ امری بدیهی محسوب می‌شد. در 20 سال گذشته به دلیل ثابت ماندن تعرفه‌های خدمات درمانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم که پرداخت هزینه‌های سنگین از جیب مردم از مهم‌ترین آنهاست. به همین دلیل تدوین و بومی سازی کتاب «تعرفه سلامت» با اخذ نظر مدیران، نخبگان و کارشناسان وزارﺗخانه‌های ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ، 28 اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ - ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﻮردﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ با تلاش شبانه روزی از اسفند ماه سال 92 آغاز شد.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: تدوین کتاب تعرفه سلامت با 18هزار نفر- ساعت کار کارشناسی و انجام مطالعات علمی در مدت هشت ماه، اول مهر ماه ابلاغ د و با نظارت بر عملکرد گروه‌های ارایه کننده خدمت تا حذف کامل دریافت‌های غیرقانونی توسط پزشکان و موسسات پیش خواهد رفت، تا حلقه حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت به عنوان مهم‌ترین هدف برنامه تحول نظام سلامت را تکمیل کند.

دکتر آقاجانی در ادامه اذعان داشت: بر اساس مطالعات موسسه ملی تحقیقات سلامت که با همکاری سازمان‌های بیرون از حوزه سلامت صورت گرفته است، پرداخت از جیب مردم با اجرای طرح تحول نظام سلامت از 37 درصد به هشت درصد کاهش یافته است و بنابراین با عنایت به لزوم عدم افزایش سهم مردم، همزمان با اجرای کتاب سهم مردم در بخش بستری از 5 و 10 درصد فعلی به ترتیب به 3 و 6 درصد کاهش خواهد یافت تا قدر مطلق رقم ریالی پرداختی توسط مردم در بیمارستان‌ها افزایش نیابد.

به گفته وی، همچنین در بخش خصوصی، بیماران در قالب پرداخت‌های غیرقانونی مبالغی را به پزشکان پرداخت می‌کردند که با اجرای کتاب جدید زمینه حذف این پرداخت‌های غیرقانونی، فراهم شده است.علاوه بر این در بخش سرپایی به دلیل عدم افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی و افزایش سهم تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه، پرداخت از جیب مردم در حدود 25 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: افزایش تعرفه فقط به معنای افزایش دستمزد پزشکان نیست، بلکه همه گروه‌ها و خدمات را در برمی‌گیرد. در واقع تعرفه محلی است برای ورود منابع به بیمارستان‌ها؛ ممکن است از فرد یا افرادی از جامعه پزشکی اعتراض‌هایی شنیده باشیم اما واقعیت این است که اکثر قریب به اتفاق جامعه پزشکی از این کار حمایت کرده‌اند. دلیل این اعتراضات عدم اطلاع کافی و عدم اجرای کامل کتاب تا کنون بوده است.

آقاجانی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان باید برای انجام عمل‌های کم تهاجمی برنامه‌ریزی کنیم، تعیین منابع و الزامات آنها و متخصصان، فرایندها و نوع اداره بیمارستان‌ها برای اجرای کتاب متفاوت است. در کتاب ارزش‌های نسبی، تعرفه سزارین بیشتر از تعرفه زایمان طبیعی بود؛ این درحالیست که در کتاب تعرفه سلامت 1393 با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت و برنامه تحول نظام سلامت، تعرفه زایمان طبیعی افزایش یافته است.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، وی افزود: جهت‌گیری مشوق مالی، از جمله تعرفه‌ها در رشته‌های مادر پزشکی مانند داخلی کودکان و بزرگسالان، جراحی عمومی، بیهوشی، زنان و زایمان و عفونی و برخی از دیگر رشته‌های کلیدی طب در نظام درمانی کشور مدت‌ها مغفول مانده بود. همچنین این احتمال می‌رفت به علت عدم وجود خدمات و اعمال تهاجمی و نیمه تهاجمی و متقابلا عدم ایجاد درآمد مکفی، استقبال نخبگان جامعه پزشکی از ورود به این رشته‌ها کاهش یابد.

آقاجانی همچنین با اشاره به اینکه، تاثیرات بلند مدت این مشکل می‌تواند با تغییر و انحراف مسیر نظام آموزش پزشکی، طب‌های مادر را در کشور تهدید ‌کند، گفت: خوشبختانه با سیاست گذاری‌های به موقع و در کتاب جدید ارزش نسبی خدمات درمانی، با اهمیت یافتن طب بالینی از طریق تعرفه‌گذاری خدمات ویزیت و مشاوره بستری زمینه احیای طب‌های مادر در کشور فراهم شده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
فرشته
اقای معاون قانونت درست باشه پزشکت نمی تونه زیر میزی بگیره جیبشو پر می کنی که درست کار کنه ان دفعه از جیب مردم می زد این دفعه تواز بیت المال می زنی وجیبشو پر میکنی وا اسفا کجاست علی که با ذولفقارش ......
فاطمه (پرستار)
آقاي دكتر آقاجاني ما پرستاران خواهان اجراي قانون تعرفه گذاري پرستاري و اجراي عدالت در پرداختي ها تا سه برابر هستيم .در برنامه نبض گفته بوديد عدالت به معناي تساوي نيست ما هم چنين نگفتيم ولي اختلاف دريافتي از صد تا سيصد برابر را چطور توجيه ميكنيد آه بله در همان برنامه گفتيد هر كسي به نسبت تحصيلات و زحمتي كه ميكشه بايد دريافتي داشته باشه مگر اين قشر تحصيلكرده فقط در ايران هستند چرا اين قشر هفت درصدي تافته جدا بافته هستند در ضمن نميخواهيد بگوييد كه خداي ناكرده صد تا سيصد برابر ما زحمت ميكشند ؟؟؟؟؟
نسرين (پرستار)
جناب دكترآقاجاني چطور ميباشد كه شما شاهد پيشرفت روزافزون علم پزشكي و ورود آن به حوزه سلامت هستيد ولي به عنوان يكي از مسئولين رده بالاي وزارت بهداشت در صدد پرورش نيروهاي كادر پرستاري با مدرك كارداني هستيد همه جاي دنيا پيشرفت ميكنند به ما كه رسيد پسرفت شد تازه در مطالب ديگر شما و همكاران محترمتان جناب دكتر زارع نژاد خوانده ام كه پرستاري در ايران تخصصي نيست حال آنكه من خودم ارشد پرستاري ويژه دارم بايد عرض كنم تا زماني كه تمام مناصب در دست شما باشد هيچ قسمت از كادر درمان پيشرفت نخواهد كرد به جز قشر خودتان . راستي در متن خود فرموديد دريافتي مردم از ده درصد به شش درصد رسيده چرا از افزايش كا و تعرفه هاي پزشكي صحبتي نكرديد كه تازه مردم با اين كار شما بايد از جيب خودشان هم به اين قشر هفت درصدي پرداخت كنند هر چند به راحتي جناب دكتر حريرچي در برنامه بيست فرمودند اين هزينه از يارانه و پول نفت است راستي فرموديد در اين طرح سلامت به غير از دستمزد پزشكان به همه گروهها اضافه شده اولين از اينكه به من با پانزده سال سابقه دريافتي اضافه نشده بر فرض اين هم كه بشود همين الان بين كارانه ما و شما قشر زحمتكش و نخبه چيزي حدود صد تا سيصد برابر اختلاف هست با دو نيم برابر كردن كارانه شما و ما اختلاف چقدر خواهد بود ؟ خيلي سؤالهاي ديگر هست اميدوارم يك مناظره با پيشكسوتان پرستاري داشته و پاسخگو باشيد.
سعید
جناب معاون!! کدام اکثریت راضی اند? همان اکثریت 7 درصدی? طرحتان کدام گروه های دیگر سلامت را شامل شده? همان 7 درصد را? لطفا به شعور مردم توهین نکنید!! به خوبی واضح است که پرداختی جیب مردم به راحتی چند برابر بیشتر از قبل اجرای طرح شده ! در برنامه ثریا به خوبی مشخص شد که بر سر مردم برای پر کردن جیب اقلیت 7 درصدی چه کلاه گشادی رفته است
1.47378s, 23q