ذائقه انسانها با وابستگي به نيکوتين ارتباط دارد

۱۳۸۷/۰۷/۲۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12985
 ذائقه انسانها با وابستگي به نيکوتين ارتباط دارد
يک شيوه ابتکاري که ‌تعاملات عوامل متعدد محيطي و ژنتيکي را بررسي مي کند، مي تواند به شناسايي افرادي که در معرض خطر وابستگي به نيکوتين هستند کمک کند.
نتايج اين تحقيق محققان دانشگاه ويرجينيا در شماره 10 اکتبر مجله "Human Genetics" منتشر شده است.
محققان دانشگاه ويرجينيا دريافتند دو ژن TAS2R16 و TAS2R38 که با احساس طعم تلخي ارتباط دارند، نقش مهمي در ايجاد وابستگي به نيکوتين در فرد و عادت سيگار کشيدن ايفا مي کنند. محققان دريافتند احتمال وابستگي به نيکوتين در کساني که حساسيت چشايي بيشتري دارند کمتر از کساني است که حساسيت چشايي کمتري دارند.
مينگ استاد علوم اعصاب رفتاري و روان پزشکي که در زمينه تحقيقات ژنتيک و اعتياد تخصص دارد مي گويد اين يافته ها ابزار مهمي در شناسايي کساني است که در معرض خطر سيگاري شدن قرار دارند.
دانشمندان از ديرباز مي دانستند توانايي افراد در احساس طعم تلخي، نقش مهمي در رد کردن غذاهاي بالقوه سمي دارد. با اين حال حساسيت به طعم تلخي در بين افراد و گروههاي قومي مختلف فرق مي کند. مطالعات قبلي ارتباطي را ميان وابستگي به نيکوتين با احساس طعم تلخي نشان داده بود، اما شواهد ژنتيکي در تاييد اين ارتباط هنوز يافت نشده بود.
دکتر لي که گروه مطالعاتي وي اطلاعات ژنتيکي بيش از 2 هزار شرکت کننده از بيش از 600 خانواده را بررسي کرده اند مي گويد: تاکنون شيوه بررسي تعاملات ژن با ژن يا ژن با محيط فقط يک ويژگي را مي توانست بررسي کند و ساير عوامل مهم نظير سن يا جنسيت را درنظر نمي گرفت.
اما اين محققان الگوريتم جديد و برنامه رايانه اي تهيه کرده اند که مي تواند تمام انواع اطلاعات ژنتيکي را بررسي کند و هر تعداد متغير شامل سن، جنسيت، نژاد و غيره را درنظر بگيرد.
شيوه جديد امکان مطالعه تعاملات ژن و ژن يا ژن ومحيط را فراهم مي سازد و ابزار بهتري در اختيار محققان حوزه ژنتيک مي گذارد.
دکتر لي مي گويد براي جلوگيري از وابستگي به نيکوتين ابتدا بايد درک جامعي از عملکرد تمام ژنهاي مربوطه که بر اعتياد و سيگار کشيدن تاثير گذار هستند داشت و بعد از آن مي توان درمان و پيشگيري موثري براي جلوگيري از اعتياد به نيکوتين تهيه کرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.8117s, 18q