بيشتر مرگ و مير سرطان سينه در ايران ناشي از تشخيص ديرهنگام است

۱۳۸۷/۰۷/۲۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 13010
 بيشتر مرگ و مير سرطان سينه در ايران ناشي از تشخيص ديرهنگام است
دکتر مي نور لميعيان عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، در پايان نامه خود، به طراحي مدل آموزشي کنترل فرد محور سرطان سينه پرداخته است، که نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد ميزان بالاي مرگ و مير در اثر ابتلا به سرطان سينه در ايران، ناشي از مراجعه دير هنگام و تشخيص ديررس آن است.
دکتر لميعيان، در اين زمينه در گفت و گو با ايرنا گفت: در کشورهاي غربي، به دليل وجود برنامه غربالگري سازمان يافته، ميزان مرگ و مير و مشکلات ناشي از جراحي، شيمي درماني، بستري شدن و هزينه هاي ناشي از آن به ميزان قابل توجهي کاسته مي شود.
وي با ابراز تاسف از اين که در ايران برنامه هاي منظم و سازمان يافته غربالگري تشخيص سرطان سينه وجود ندارد و آموزش هاي مورد نياز براي حساس سازي و آماده سازي زنان طبق برنامه مدون و مشخصي صورت نمي گيرد، گفت: به همين خاطر و همچنين به علت مسايل خاص فرهنگي، فرد در مراحل پيشرفته تومور، به پزشک مراجعه مي کند.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، گفت: در ايران روش خودآزمايي تشخيص سرطان سينه بطور وسيع مورد تاکيد قرار مي گيرد، در حاليکه روش معاينه توسط خود در دنيا و سازمان بهداشت جهاني به عنوان يک تست تشخيص زودهنگام مطرح نيست و بيشتر بر ماموگرافي ، سونوگرافي و ساير روشهاي پيشرفته تاکيد مي شود.
وي درباره هدف خود از انجام اين تحقيق، گفت: هدف کلي از انجام اين تحقيق، برانگيختن و متقاعد کردن فرد يا افراد به اقدامات و رفتارهاي آگاهانه، به منظور نظارت فعال بر سلامت خود و بويژه در ارتباط با عملکرد سرطان سينه است.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، در ادامه گفت: بطور کلي طراحي مدل آموزشي فرد محور سرطان سينه که در بين کارکنان شاغل زن دانشگاههاي شهر تهران مورد ارزيابي قرار گرفت، موجب بهبود عملکرد 72 و نيم درصد انجام ماموگرافي در گروه مورد مطالعه شد.
سرطان سينه، يکي از شايعترين سرطان هايي است که زنان در سراسر دنيا به آن مبتلا مي شوند بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهاني ساليانه يک تا دو درصد به ميزان بروز اين نوع سرطان در جهان افزوده مي شود، که تقريبا نيمي از موارد شناسايي شده، در کشورهاي در حال توسعه است.
در ايران نيز سرطان سينه در راس سرطان هاي زنان قرار دارد و بررسي هاي مختلف نشان داده است که زنان ايراني نسبت به زنان کشورهاي غربي ، يک دهه زودتر به اين بيماري مبتلا مي شوند.
اين پژوهش در قالب رساله دکتراي تخصصي مي نور لميعيان و به راهنمايي دکتر عليرضا حيدرنيا انجام شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.16757s, 18q