ارتباطي بين نوع زايمان مادر و هوش فرزند وجود ندارد

۱۳۸۷/۰۸/۰۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 13139
ارتباطي بين نوع زايمان مادر و هوش فرزند وجود ندارد
به گزارش سلامت نیوز، مطالعه‌اي از سوي گروهي از محققان دانشكده پرستاري و مامايي تبريز با هدف بررسي نوع تولد نوزاد و رابطه آن با هوش انجام شد.

در اين مطالعه علاوه بر نوع زايمان مادر، جنس كودك، رتبه تولد، وزن هنگام تولد و ارتباط آنها با هوش نيز مورد بررسي واقع شد.

اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي با توجه به پرونده بهداشتي كودك پر كردن فرم مربوط توسط والدين، مصاحبه با مادر، انجام تست ريون از كودك توسط روانشناس صورت گرفت.

جامعه مورد مطالعه را 350 كودك 7-6 ساله تشكيل مي‌دادند كه به صورت راندوم از كودكان مراجعه كننده به مراكز بهداشت و يا موجود در مهدكودك‌هاي مدنظر انتخاب شده بودند.

براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه‌اي شامل مشخصات فردي- اجتماعي كودك و مصاحبه با مادر استفاده شد. پرسشنامه با مراجعه به منابع علمي معتبر تهيه شده بود.

براي تكميل و تصحيح پرسشنامه ابتدا يك Pilot study روي 20 كودك كه واجد شرايط معني و آماري بودند انجام شد و تغييرات لازم روي پرسشنامه به عمل آمد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم‌افزار آماري 10 SPSS استفاده گرديد.

يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه هيچ ارتباطي بين نوع زايمان مادر و هوش با استفاده از تست‌هاي مربوط وجود ندارد.

از ديگر نتايج جالب اين بررسي مي‌توان به رابطه مستقيم خويشاوندي والدين و هوش كودك اشاره كرد. بطوري كه خويشاوندي والدين سبب افزايش هوش كودك شده است. همچنين بين دور سر هنگام تولد و هوش نيز رابطه مستقيم وجود دارد.

از عوامل دخيل ديگر در هوش مي‌توان از تغذيه در سال اول بعد از تولد رتبه تولد و هوش به طوري كه كودكان داراي رتبه يك تولد هوش بالاتري داشتند ولي بين وزن هنگام تولد و تحصيلات مادر و جنسيت با هوش رابطه‌اي مشاهده نشد.

با توجه به نتايج بدست آمده از آنجايي كه هوش يك عامل مولتي فاكتوريال مي‌باشد و عوامل متعددي در افزايش و كاهش آن دخيل هستند لذا نمي‌توان تنها نوع زايمان را دليلي محكم بر افزايش يا كاهش آن شمرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.92012s, 19q