عضو کمسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه کشور:

کدخدایی منشی باید از سیستم وزارت بهداشت حذف شود

۱۳۸۷/۰۸/۱۳ - ۰۸:۴۱ - کد خبر: 13296
کدخدایی منشی باید از سیستم وزارت بهداشت حذف شود
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز،حسین حسنی درسمینار آموزشی بیمه سلامت مبتنی بر پزشک خانواده و سیستم ارجاع افزود : درصورتی که تمام ارگان های زیرربط وزارت بهداشت درقالب یک هرم تازه با هم هماهنگ شوند می توان در سی درصد اجرای طرح پزشک خانواده موفق بود.
وی همکاری بین بخشی را بعد از ایجاد هماهنگی کامل دربدنه وزارت بهداشت لازم و ضروری شمرد و بیان داشت: تمام مشکلات موجود در سیستم های بهداشت و درمان از کمبود بودجه نیست و بخش اعظم آن به وجود مشکلات در مدیریت منابع و زارت بهداشت بر می گردد.
عضو کمسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه کشورخاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون اکثر کشورهای ثروتمند با سرانه درمان شصت هزار دلار و پنجاه هزار یورو، سیستم ارجاعی پزشک خانواده را درتصمیم گیریهای حوزه بهداشت و درمان خود جای داده اند بنابراین ما ناگزیر به تدوین و اجرای این استراتژی درکشوربودیم.
وی اظهارداشت: طرح پزشک خانواده در ماده نود و یک برنامه چهارم توسعه کشورتدوین وتوسط مجلس شورای اسلامی درطول دوره مجلس هفتم دردولت مطرح شد.
حسنی تصریح کرد: علی رغم اینکه دولت و مجلس در برخی از شاخص های طرح پزشک خانواده دغدغه داشتند اما یکصد و سی میلیارد تومان به منظور بودجه طرح و حمایت از بیمه ها در اجرای مطالبات اساسی طرح تخصص یافت.
ویادامه داد: در سه برنامه توسعه اول کشور نقش سلامت بسیار بی رنگ بود اما این درحالی که با روی کار آمدن این کمسیون و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور نگاه های مسئولین به حوزه سلامت بسیارمطلوب شد.
عضو کمسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه کشور با بیان اینکه درمجلس هفتم هیجده پزشک و پیرا پزشک حزء مجلس بودند عنوان کرد: در دو مجلس اخیر، سی و دو نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی، پزشک و پیرا پزشک هستند و این مسئله مایه افتخار جامعه پزشکی است.
وی با اشاره به اینکه سرانه درمان درمجلس هفتم 1500 تا 1800 تومان بود گفت: روستائیان بدون سرانه درمانی، خدمات بهداشتی را تنها با یک کارت دریافت می کردند و مسئله عدالت در نظام سلامت کاملا منتفی شده بود.
حسنی متذکرشد: کل بودجه نظام سلامت درسال هشتاد و سه ، سه هزار و یکصد و چهل میلیارد تومان بوده و تنها پنحاه تا نود میلیارد تومان به سازمان های بیمه بودجه اختصاص یافت.
وی بودجه سال هشتاد و چهار را پنج هزار و پانصد میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: سرانه درمان برای هر ایرانی دراین سال به سه هزار و چهارصد تا سه هزارو پانصد تومان رسید.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.915s, 18q